Programatory dla układów programowalnych

.
.
(1kB)
(1kB)

(1kB)
(1kB)

opis i dokumentacja:

Symbol Opis

Cena [zł]

ZL3PRG Programator-konfigurator ISP układów programowalnych firm Altera i Atmel (zgodny z ByteBlaster MV) 25,90
 

Programator ZL3PRG jest funkcjonalnym odpowiednikiem programatora ByteBlaster MV firmy Altera.
Zdecydowana większość dostępnych współcześnie układów programowalnych i mikrokontrolerów ma możliwość programowania wewnętrznej pamięci nieulotnej po zainstalowaniu w systemie (ISP). Do programowania i konfigurowania w systemie układów PLD najczęściej jest stosowany interfejs JTAG, w którym transmisja danych odbywa się szeregowo za pomocą 4- lub 5-liniowej magistrali.
ByteBlaster MV jest nieco zmodyfikowaną wersją klasycznego ByteBlastera, przystosowaną do programowania i konfigurowania układów niskonapięciowych, w tym układów zasilanych napięciem 1,8V.
ByteBlaster jest obsługiwany przez wiele programów służących do programowania i konfigurowania układów PLD. Najbardziej "naturalnym" programowym partnerem dla ByteBlastera są programy Max+Plus II (jest dostępna m.in. jego specjalna wersja ASAP, służąca do obsługi programatora - http://www.altera.com/support/software/sof-download_center.html) oraz Quartus II firmy Altera. Także firmy: Atmel oraz Xilinx (tylko w starszej wersji bezpłatnego pakietu WebPack ISE 3.8) udostępniają programy, za pomocą których można programować oferowane przez nie układy PLD bezpośrednio w systemie. Programy te są dostępne na CD-ROM-ie dołączonym do książki "Układy programowalne, pierwsze kroki".
Programator ZL3PRG można wykorzystywać do programowania układów CPLD firmy Atmel (ATF15xx). Jego obsługę zapewnia oprogramowanie atmelISP, dostępne bezpłatnie pod adresem: http://www.atmel.com/atmel/products/prod147.htm (w dziale In-System Programming).

 

.
.
(1kB)
(1kB)

(1kB)
(1kB)

opis i dokumentacja:

Symbol Opis

Cena [zł]

ZL4PRG Programator ISP układów CPLD firmy Xilinx oraz mikrokontrolerów AVR (zgodny z DLC5) 29,90
 

Programator ZL4PRG jest uniwersalnym programatorem ISP (In System Programming) umożliwiającym programowanie mikrokontrolerów AVR oraz układów CPLD firmy Xilinx (JTAG).
Mikrokontrolery AVR firmy Atmel są wyposażone w interfejs umożliwiający programowanie ich pamięci po zamontowaniu w systemie (ISP). Wykorzystanie takiego sposobu programowania pozwala zrezygnować z zakupu stosunkowo drogiego programatora stacjonarnego, a dzięki krótkiemu czasowi programowania pamięci mikrokontrolera, zestaw: mikrokontroler-programator ISP można traktować jak tanią wersję sprzętowego emulatora. Programator ZL4PRG można wykorzystać także do programowania układów CPLD (zasilanych napięciem 5 V) firmy Xilinx, które są wyposażone w interfejs JTAG.
Podczas programowania mikrokontrolerów AVR pracą programatora steruje dostępny bezpłatnie program AVRXS, dostępny pod adresem http://elm-chan.org/works/avrx/avrxtool.zip. Jest to oprogramowanie pracujące w systemie MS-DOS, ale doskonale spisuje się także z Windows 95/98/Me.
W przypadku wykorzystania programatora ZL4PRG do programowania układów CPLD firmy Xilinx, do jego obsługi należy zastosować bezpłatne oprogramowanie WebPack ISE w dowolnej wersji, które znajduje się na płycie dołączonej do książki "Układy programowalne, pierwsze kroki" oraz jest dostępne bezpłatnie (po uprzednim zarejestrowaniu) w Internecie pod adresem: http://www.xilinx.com

Podstawowe właściwości programatora:

- programator ZL4PRG jest kompatybilny z programatorem DLC5 dołączanym do łącza
  równoległego,
- programator jest zasilany z systemu (3...5V),
- programator dołącza się do układu za pomocą 10-żyłowego kabla o
  wyprowadzeniach zgodnych z zaleceniami firmy Xilinx.

W skład zestawu wchodzi:
- zmontowany programator w obudowie,
- kabel połączeniowy o długości 1 m,

 

.
.
(1kB)
(1kB)

(1kB)
(1kB)

opis i dokumentacja:

Symbol Opis

Cena [zł]

ZL9PRG Programator ISP układów PLD i mikrokontrolerów firmy Atmel (zgodny z AT89ISP) 79,00
ZL9PRG-PCB Płytka drukowana programator ISP układów PLD i mK firmy Atmel  (Płytka + dokumentacja) 12,00
 

ZL9PRG służy do programowania układów PLD i mikrokontrolerów 89Sxxxx (z pamięcią Flash programowaną w systemie) produkowanych przez firmę Atmel. Jest to odpowiednik atmelowskiego programatora AT89ISP.

Za pomocą ZL9PRG można programować w systemie następujące układy:
- mikrokontrolery: AT89LS51, AT89LS52, AT89LS53, AT89LS8252, AT89S51, AT89S52,
  AT89S53, AT89S8252,
- układy CPLD z interfejsem JTAG: ATF1500A, ATF1500ABV, ATF1500AL, ATF1502AE,
  ATF1502AEL, ATF1502AS, ATF1502ASL, ATF1502ASV, ATF1502SE, ATF1502SEL,
  ATF1504AE, ATF1504AEL, ATF1504AS, ATF1504ASL, ATF1504ASV, ATF1504ASVL,
  ATF1504SE, ATF1504SEL, ATF1508AE, ATF1508AEL, ATF1508AS, ATF1508ASL,
  ATF1508ASV, ATF1508ASVL, ATF1508SE, ATF1508SEL, ATF1516AE, ATF1516AEL,
  ATF1516SE, ATF1516SEL, ATF1532AE, ATF1532AEL.

Oprogramowanie sterujące:
ZL9PRG współpracuje z bezpłatnym oprogramowaniem firmy Atmel.
Do programowania mikrokontrolerów jest zalecany program AT89ISP.
W przypadku programowania układów CPLD należy zastosować program AtmelISP.

Podstawowe właściwości programatora:
- programator ZL9PRG jest kompatybilny z programatorem AT89ISP dołączanym do
  łącza równoległego,
- programator jest zasilany z systemu,
- programator dołącza się do mikrokontrolera za pomocą 10-żyłowego kabla o
  wyprowadzeniach zgodnych z zaleceniami firmy Atmel.

W skład zestawu wchodzi:
-
zmontowany programator w obudowie,
- kabel połączeniowy o długości 1 m,
- płyta CD-ROM z oprogramowaniem sterującym.
 

.
.
(1kB)
(1kB)

(1kB)
(1kB)

opis i dokumentacja:

Symbol Opis

Cena [zł]

ZL11PRG Uniwersalny programator ISP układów SPLD, CPLD i FPGA (Altera, Atmel, Lattice, Xilinx) i mikrokontrolerów AT89Sxxxx

Wycofany z oferty. Następca: ZL11PRG_v.2

 

ZL11PRG jest niezwykle uniwersalnym programatorem, za pomocą którego można programować i konfigurować w systemie (ISP) układy programowalne SPLD, CPLD i FPGA firm: Altera, Atmel, Lattice i Xilinx oraz niektóre mikrokontrolery firmy Atmel. Programator współpracuje ze standardowym oprogramowaniem firmowym dołączanym na płycie CD-ROM.

Programator ZL11PRG emuluje cztery popularne programatory ISP:
ByteBlaster MV firmy Altera
W tym trybie można programować i konfigurować układy CPLD (MAX3000A, MAX7000 - wszystkie rodziny, MAX9000) oraz FPGA (FLEX6K, FLEX8K, FLEX10K, APEX II, APEX 20K, ACEX 1K i inne zasilane napięciem nie mniejszym niż 2,5V).
W tym trybie pracy programator ZL11PRG może współpracować z następującymi programami i systemami projektowymi: Max+Plus II, Quartus II, ASAP, Quartus II Programmer, ispVM System, Atmel ISP oraz WebPack XC9500 Programmer (v 3.3).

ispDOWNLOAD firmy Lattice
Za jego pomocą można programować układy PLD firmy Lattice wyposażone w interfejs JTAG (większość układów FPGA i wszystkie współczesne CPLD, a także układy ispGDX2, ispGDX, ispGAL22LV10/22V10A itp.) i Lattice ISP (układy PLD starszych generacji, jak np. ispGDS, ispPAC, ispGAL22V10, ispLSI1000/2000 itp.).
W tym trybie pracy programator ZL11PRG może współpracować z programem ispVM System.

DLC5 Programmer (Parallel Cable III)
W tym trybie można programować i konfigurować układy CPLD (XC9500, XC9500XL, XC9500XV, CoolRunner XPLA3) oraz FPGA (Spartan XL, Spartan II, Virtex II).
W tym trybie pracy programator ZL11PRG jest obsługiwany przez wszystkie pakiety projektowe firmy Xilinx, w tym bezpłatnego WebPacka.

AT89ISP firmy Atmel
W tym trybie pracy można programować w systemie wszystkie układy CPLD z rodziny ATF1500 (wyposażone w interfejs ISP) firmy Atmel oraz mikrokontrolery AT89Sxxxx (rodzina 8051).
W tym trybie pracy programator ZL11PRG jest obsługiwany przez programy Atmel ISP (programowanie PLD) i AT89ISP (programowanie mikrokontrolerów AT89Sxxxx).

W skład zestawu wchodzi:
- programator ZL11PRG,
- kabel połączeniowy o długości 1 metra,
- płyta CD z bezpłatnym oprogramowaniem sterującym.
 
 

.
.
(1kB)
(1kB)

(1kB)
(1kB)

opis i dokumentacja:

Symbol Opis

Cena [zł]

ZL11PRG-M Uniwersalny programator ISP układów CPLD i FPGA (Altera, Xilinx) oraz mikrokontrolerów AVR i AT89Sxxxx

Wycofany z oferty. Następca: ZL11PRG_v.2

 

ZL11PRG-M jest uniwersalnym programatorem, za pomocą którego można programować i konfigurować w systemie (ISP) układy programowalne CPLD i FPGA firm: Altera i Xilinx oraz mikrokontrolery AVR i 89Sxxxx firmy Atmel. Programator współpracuje ze standardowym oprogramowaniem firmowym dołączanym na płycie CD-ROM.

Programator ZL11PRG-M emuluje cztery popularne programatory ISP:
ByteBlaster II firmy Altera
W tym trybie można programować i konfigurować układy CPLD (MAX3000A, MAX7000 – wszystkie rodziny, MAX9000) oraz FPGA (FLEX6K, FLEX8K, FLEX10K, APEX II, APEX 20K, ACEX 1K, Cyclone, Cyclone II i inne zasilane napięciem nie mniejszym niż 2,5 V).
W tym trybie pracy programator ZL11PRG-M może współpracować z następującymi programami i systemami projektowymi: Max+Plus II, Quartus II, ASAP, Quartus II Programmer.

DLC5 Programmer (Parallel Cable III)
W tym trybie można programować i konfigurować układy CPLD (XC9500, XC9500XL, XC9500XV, CoolRunner XPLA3) oraz FPGA (Spartan XL, Spartan II, Virtex II).
W tym trybie pracy programator ZL11PRG-M jest obsługiwany przez wszystkie pakiety projektowe firmy Xilinx, w tym bezpłatnego WebPacka.

STK200 firmy Atmel
W tym trybie pracy można programować w systemie mikrokontrolery AVR (AT90S/ATtiny i Atmega).
W tym trybie pracy programator ZL11PRG-M może być obsługiwany przez dowolne oprogramowanie współpracujące z programatorem STK200, w tym: ICprog, ISPpgm, AVRISP, PonyProg itp.

AT89ISP firmy Atmel
W tym trybie pracy można programować w systemie wszystkie układy CPLD z rodziny ATF1500 (wyposażone w interfejs ISP) firmy Atmel oraz mikrokontrolery AT89Sxxxx (rodzina 8051).
W tym trybie pracy programator ZL11PRG-M jest obsługiwany przez programy Atmel ISP (programowanie PLD) i AT89ISP (programowanie mikrokontrolerów AT89Sxxxx).

W skład zestawu wchodzi:
- programator ZL11PRG,
- kabel połączeniowy o długości 1 metra,
- płyta CD z bezpłatnym oprogramowaniem sterującym.

 

.
.
(1kB)
(1kB)

(1kB)
(1kB)

opis i dokumentacja:

Symbol Opis

Cena [zł]

ZL11PRG_v.2 Uniwersalny programator ISP układów CPLD, SPLD i FPGA (Altera, Atmel, Lattice, Xilinx), mikrokontrolerów AVR i AT89Sxxxx oraz mikrokontrolerów ARM 169,01
 

Uniwersalny programator ISP układów CPLD, SPLD i FPGA (Altera, Atmel, Lattice, Xilinx), mikrokontrolerów AVR i AT89Sxxxx oraz mikrokontrolerów ARM

ZL11PRG v.2 jest uniwersalnym programatorem (następca programatorów ZL11PRG i ZL11PRG-M), za pomocą którego można programować i konfigurować w systemie (ISP) układy programowalne CPLD i FPGA firm: Altera i Xilinx oraz mikrokontrolery AVR i 89Sxxxx firmy Atmel.

Programator ZL11PRG emuluje sześć popularnych programatorów ISP:


- ByteBlaster II firmy Altera
W tym trybie można programować i konfigurować układy CPLD (MAX3000A, MAX7000 – wszystkie rodziny, MAX9000) oraz FPGA (FLEX6K, FLEX8K, FLEX10K, APEX II, APEX 20K, ACEX 1K, Cyclone, Cyclone II, Cyclone III i inne zasilane napięciem nie mniejszym niż 2,5 V).
W tym trybie pracy programator ZL11PRG v.2 może współpracować z następującymi programami i systemami projektowymi: Max+Plus II, Quartus II, ASAP, Quartus II Programmer.

- DLC5 Programmer (Parallel Cable III)
W tym trybie można programować i konfigurować układy CPLD (XC9500, XC9500XL, XC9500XV, CoolRunner XPLA3) oraz FPGA (Spartan XL, Spartan II, Spartan 3,Virtex II).
W tym trybie pracy programator ZL11PRG v.2 jest obsługiwany przez wszystkie pakiety projektowe firmy Xilinx, w tym bezpłatnego WebPacka.

- STK200 firmy Atmel
W tym trybie pracy można programować w systemie mikrokontrolery AVR (AT90S/ATtiny i Atmega).
W tym trybie pracy programator ZL11PRG może być obsługiwany przez dowolne oprogramowanie współpracujące z programatorem STK200, w tym: Bascom AVR, ICprog, ISPpgm, AVRISP, PonyProg itp.

- AT89ISP firmy Atmel
W tym trybie pracy można programować w systemie wszystkie układy CPLD z rodziny ATF1500 (wyposażone w interfejs ISP) firmy Atmel oraz mikrokontrolery AT89Sxxxx (rodzina 8051).
W tym trybie pracy programator ZL11PRG jest obsługiwany przez programy Atmel ISP (programowanie PLD) i AT89ISP (programowanie mikrokontrolerów AT89Sxxxx).

- LatticeISP firmy Lattice
Za jego pomocą można programować wszystkie układy PLD produkowane (obecnie i wcześniej) przez firmę Lattice i wyposażone w interfejs ISP (ORCA, ispXPGA, ispXPLD, ispMACH, ispGAL, ispLSI, ispGDX, ispGDX2, ispGDXV, ispPAC). Programator jest kompatybilny zarówno z interfejsem Lattice ispDownload stosowanym w starszych układach PLD firmy Lattice, jak i JTAG-iem.
W tym trybie pracy programator ZL11PRG może być obsługiwany przez dowolny program sterujący firmy Lattice, przy czym szczególnie wart polecenia jest ispVM.

WigglerARM
- Popularny interfejs JTAG, za pomocą którego można programować pamięci Flash większości mikrokontrolerów wyposażonych w rdzeń ARM7TDMI.

Podstawowe parametry:
- Współpraca z komputerem PC poprzez interfejs Centronics.
- Emuluje 6 typów popularnych programatorów ISP:
- ByteBlaster II firmy Altera,
- DLC5 Programmer firmy Xilinx,
- AT89ISP firmy Atmel,
- STK200 firmy Kanda,
- LatticeISP firmy Lattice,
- ARM Wiggler.
- Wybór typu emulowanego programatora jest możliwy za pomocą jumpera.
- Sygnały dostępne na złączu ISP są zgodne ze standardem napięciowym TTL i TTL-LV.
- Konfiguracja programatora (konfigurowanie aktywne/pasywne FPGA lub JTAG, także
  zgodnie z IEEE1532) w każdym trybie pracy odbywa się automatycznie bez ingerencji
  użytkownika.
- Programator ZL11PRG v.2, podobnie do innych programatorów ISP, jest zasilany z
  urządzenia, w którym znajduje się programowany układ.
- Napięcie zasilające (podawane na styki złącza wyjściowego: 2 i 10 – masa, 4 – VCC)
  może zmieniać się w przedziale 2,2...5,5 V.
- Pobór prądu podczas pracy przez programator nie przekracza 70 mA.

W skład zestawu wchodzi:
-
programator ZL11PRG,
- 10-żyłowy kabel połączeniowy o długości 1 metra.

 

.
.
(1kB)
(1kB)

(1kB)
(1kB)

opis i dokumentacja:

Symbol Opis

Cena [zł]

ZL19PRG Programator USB dla układów PLD firmy Altera 99,00
 

ZL19PRG to nowoczesny programator i konfigurator układów PLD produkowanych przez firmę Altera, w pełni zgodny ze standardem USB Blaster, dzięki czemu współpracuje z komercyjnymi i ewaluacyjnymi wersjami pakietu projektowego
Quartus II.
Programator ZL19PRG jest funkcjonalnym odpowiednikiem interfejsu USB Blaster produkowanego przez firmę Altera. Za jego pomocą można programować w systemie produkowane przez tę firmę układy CPLD oraz pamięci Flash konfiguratorów wyposażonych w interfejs ISP oraz konfigurować układy FPGA.
Urządzenie współpracuje z komputerem PC poprzez interfejs USB.

Podstawowe parametry:

- Może programować i konfigurować wszystkie układy CPLD i FPGA oraz pamięci-
  konfiguratory produkowane przez firmę Altera.
- Standardowe złącze wyjściowe IDC10 zgodne z zaleceniami firmy Altera (z
  dostępnymi: JTAG i ISP dla konfiguratorów Flash). Jest ono kompatybilne ze
  wszystkimi zestawami z układami PLD firmy Altera produkowanymi przez Kamami.
- Obsługuje wszystkie standardowe schematy konfigurowania i programowania
  dostępne w systemie Quartus II.
- Poziomy logiczne na złączu wyjściowym zgodne z TTL-LV, TTL, CMOS5, CMOS33.
- Zasilanie z portu USB (złącze miniUSB).
- Typowy pobór prądu podczas pracy poniżej 65 mA.

Oprogramowanie sterujące programatorem (Quartus II Programmer oraz Quartus II) można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej: https://www.altera.com/support/software/download/sof-download_center.html.


W skład zestawu wchodzi:
- Programator
- Kabel USB A/B-mini
- Kabel połączeniowy o długości 1 m
 

.
zapraszamy do sklepu internetowego

wejście do sklepu internetowego

Wszystkie ceny zawierają VAT

.