Programatory dla mikrokontrolerów AVR

.
.
(1kB)
(1kB)

(1kB)
(1kB)

opis i dokumentacja: 

Symbol Opis

Cena [zł]

ZL2PRG  Programator ISP dla mikrokontrolerów AVR - zestaw 25,90
ZL2PRG-PCB  Płytka drukowana programatora ISP mikrokontrolerów AVR 9,90
 

Programator ZL2PRG jest uniwersalnym programatorem ISP dla mikrokontrolerów, o budowie zbliżonej do STK200/300 (produkowany przez firmę Kanda).
Mikrokontrolery AVR firmy Atmel są wyposażone w interfejs umożliwiający programowanie ich pamięci już po zamontowaniu w systemie (ISP). Wykorzystanie takiego sposobu programowania pozwala zrezygnować z zakupu stosunkowo drogiego programatora stacjonarnego, a dzięki krótkiemu czasowi programowania pamięci mikrokontrolera, zestaw: mikrokontroler-programator ISP można traktować jak tanią wersję sprzętowego emulatora.
Programator ZL2PRG jest zbudowany w oparciu o dwustronną płytkę drukowaną. Atutem programatora ZL2PRG jest możliwość współpracy z wieloma bezpłatnymi programami sterującymi jego pracą. Programator jest obsługiwany m.in. przez Bascom AVR.

Podstawowe właściwości programatora
- programator ZL2PRG jest kompatybilny z programatorem STK200 dołączanym do
  łącza równoległego,
- programator jest zasilany z systemu (3...5V),
- programator dołącza się do mikrokontrolera za pomocą 10-żyłowego kabla o
  wyprowadzeniach zgodnych z zaleceniami firmy Atmel.

W skład zestawu wchodzi:
- zmontowany programator w obudowie,
- kabel połączeniowy o długości 1 m,
- płyta CD-ROM z oprogramowaniem sterującym.
 

     
.
.
(1kB)
(1kB)

(1kB)
(1kB)

opis i dokumentacja:

Symbol Opis

Cena [zł]

ZL11PRG_v.2 Uniwersalny programator ISP układów CPLD, SPLD i FPGA (Altera, Atmel, Lattice, Xilinx), mikrokontrolerów AVR i AT89Sxxxx oraz mikrokontrolerów ARM 169,00
 

Uniwersalny programator ISP układów CPLD, SPLD i FPGA (Altera, Atmel, Lattice, Xilinx), mikrokontrolerów AVR i AT89Sxxxx oraz mikrokontrolerów ARM

ZL11PRG v.2 jest uniwersalnym programatorem (następca programatorów ZL11PRG i ZL11PRG-M), za pomocą którego można programować i konfigurować w systemie (ISP) układy programowalne CPLD i FPGA firm: Altera i Xilinx oraz mikrokontrolery AVR i 89Sxxxx firmy Atmel.

Programator ZL11PRG emuluje sześć popularnych programatorów ISP:


- ByteBlaster II firmy Altera
W tym trybie można programować i konfigurować układy CPLD (MAX3000A, MAX7000 – wszystkie rodziny, MAX9000) oraz FPGA (FLEX6K, FLEX8K, FLEX10K, APEX II, APEX 20K, ACEX 1K, Cyclone, Cyclone II, Cyclone III i inne zasilane napięciem nie mniejszym niż 2,5 V).
W tym trybie pracy programator ZL11PRG v.2 może współpracować z następującymi programami i systemami projektowymi: Max+Plus II, Quartus II, ASAP, Quartus II Programmer.

- DLC5 Programmer (Parallel Cable III)
W tym trybie można programować i konfigurować układy CPLD (XC9500, XC9500XL, XC9500XV, CoolRunner XPLA3) oraz FPGA (Spartan XL, Spartan II, Spartan 3,Virtex II).
W tym trybie pracy programator ZL11PRG v.2 jest obsługiwany przez wszystkie pakiety projektowe firmy Xilinx, w tym bezpłatnego WebPacka.

- STK200 firmy Atmel
W tym trybie pracy można programować w systemie mikrokontrolery AVR (AT90S/ATtiny i Atmega).
W tym trybie pracy programator ZL11PRG może być obsługiwany przez dowolne oprogramowanie współpracujące z programatorem STK200, w tym: Bascom AVR, ICprog, ISPpgm, AVRISP, PonyProg itp.

- AT89ISP firmy Atmel
W tym trybie pracy można programować w systemie wszystkie układy CPLD z rodziny ATF1500 (wyposażone w interfejs ISP) firmy Atmel oraz mikrokontrolery AT89Sxxxx (rodzina 8051).
W tym trybie pracy programator ZL11PRG jest obsługiwany przez programy Atmel ISP (programowanie PLD) i AT89ISP (programowanie mikrokontrolerów AT89Sxxxx).

- LatticeISP firmy Lattice
Za jego pomocą można programować wszystkie układy PLD produkowane (obecnie i wcześniej) przez firmę Lattice i wyposażone w interfejs ISP (ORCA, ispXPGA, ispXPLD, ispMACH, ispGAL, ispLSI, ispGDX, ispGDX2, ispGDXV, ispPAC). Programator jest kompatybilny zarówno z interfejsem Lattice ispDownload stosowanym w starszych układach PLD firmy Lattice, jak i JTAG-iem.
W tym trybie pracy programator ZL11PRG może być obsługiwany przez dowolny program sterujący firmy Lattice, przy czym szczególnie wart polecenia jest ispVM.

WigglerARM
- Popularny interfejs JTAG, za pomocą którego można programować pamięci Flash większości mikrokontrolerów wyposażonych w rdzeń ARM7TDMI.

Podstawowe parametry:
- Współpraca z komputerem PC poprzez interfejs Centronics.
- Emuluje 6 typów popularnych programatorów ISP:
- ByteBlaster II firmy Altera,
- DLC5 Programmer firmy Xilinx,
- AT89ISP firmy Atmel,
- STK200 firmy Kanda,
- LatticeISP firmy Lattice,
- ARM Wiggler.
- Wybór typu emulowanego programatora jest możliwy za pomocą jumpera.
- Sygnały dostępne na złączu ISP są zgodne ze standardem napięciowym TTL i TTL-LV.
- Konfiguracja programatora (konfigurowanie aktywne/pasywne FPGA lub JTAG, także
  zgodnie z IEEE1532) w każdym trybie pracy odbywa się automatycznie bez ingerencji
  użytkownika.
- Programator ZL11PRG v.2, podobnie do innych programatorów ISP, jest zasilany z
  urządzenia, w którym znajduje się programowany układ.
- Napięcie zasilające (podawane na styki złącza wyjściowego: 2 i 10 – masa, 4 – VCC)
  może zmieniać się w przedziale 2,2...5,5 V.
- Pobór prądu podczas pracy przez programator nie przekracza 70 mA.

W skład zestawu wchodzi:
-
programator ZL11PRG,
- 10-żyłowy kabel połączeniowy o długości 1 metra.

 

 
 
(1kB)
(1kB)

(1kB)
(1kB)

opis i dokumentacja:

 
Symbol Opis

Cena [zł]

ZL16PRG Interfejs JTAG dla mikrokontrolerów AVR (USB) 139,00
 

ZL16PRG jest narzędziem umożliwiającym debugowanie programów oraz programowanie w układzie mikrokontrolerów z rodziny AVR wyposażonych w interfejs JTAG. ZL16PRG jest zgodny z AVR JTAG ICE firmy Atmel, dzięki czemu może współpracować z AVR Studio.

Interfejs ZL16PRG jest w pełni zgodny z AVR JTAG ICE firmy Atmel. Współpracuje z AVR Studio (program dostępny bezpłatnie), z którym tworzy nowoczesne, zintegrowane środowisko do uruchamiania programów napisanych zarówno w asemblerze jak i w języku C. Współpraca z komput erem sterującym jest możliwa poprzez interfejs USB (przed rozpoczęciem pracy z interfejsem należy zainstalować dla niego sterowniki USB, które są dostarczane na CD-ROM-ie wchodzącym w skład zestawu).
Za pomocą ZL16PRG użytkownik może przejąć kontrolę nad rdzeniem procesora oraz jego peryferiami i na przykład wymusić pracę krokową, ustawiać pułapki sprzętowe oraz programowe i podglądać stany rejestrów, zawartość pamięci itp., może także monitorować i modyfikować zawartość rejestrów i pamięci danych. ZL16PRG może spełniać także rolę programatora ISP, umożliwiającego m.in. programowanie i odczyt pamięci Flash, pamięci danych EEPROM, a także fuse i lock bitów.

Podstawowe właściwości programatora
- kompatybilny z AVR JTAG ICE firmy Atmel,
- możliwość aktualizacji oprogramowania z poziomu AVR Studio,
- współpracuje z mikrokontrolerami z rodziny AVR wyposażonymi w interfejs JTAG,
- współpracuje z pakietem AVR Studio,
- dołączany do PC za pomocą interfejsu USB (gniazdo miniUSB, emulowany port COM),
- do uruchamianego systemu dołączany za pomocą 10-żyłowego kabla taśmowego,
- gniazdo wyjściowe zgodne ze standardem JTAG (akceptowany i stosowany przez
  Atmela),
- współpracuje z pakietem AVR Studio,
- umożliwia debugowanie programu wykonywanego przez mikrokontroler,
- umożliwia emulowanie i programowanie w systemie mikrokontrolerów AVR z
  interfejsem JTAG,
- zasilany z płytki, na której znajduje się monitorowany mikrokontroler,
- sygnalizacja trybu pracy za pomocą dwóch diod LED,
- napięcie zasilania: 5V/maks. 60mA.


W skład zestawu wchodzi:

- zmontowany i uruchomiony interfejs JTAG,
- 10-żyłowy kabel połączeniowy o długości 1 m,
- Kabel USB A/B-mini,
- płyta CD z bezpłatnym oprogramowaniem sterującym pracą interfejsu, dokumentacją
  i sterownikami 
 

     
.
.
(1kB)
(1kB)

(1kB)
(1kB)

opis i dokumentacja:

 
Symbol Opis

Cena [zł]

ZL20PRG KamPROG for AVR - programator ISP dla mikrokontrolerów AVR z interfejsem USB 129,00
 

Programator KamPROG for AVR jest wygodnym w użyciu programatorem ISP dla mikrokontrolerów z rodziny AVR. Sterowanie pracą programatora odbywa się za pomocą dedykowanej aplikacji. Możliwe jest również wykorzystanie programatora z poziomu AVR Studio oraz Bascom AVR. Aplikacja sterująca pracą programatora może pracować również w linii komend, dzięki czemu możliwe jest wykorzystywanie programatora również w narzędziach GCC (make).

Programator jest dołączany do komputera przez port USB. Programowanie układu docelowego odbywa się poprzez standardowe 10-pinowe złącze. Programator może programować mikrokontrolery zasilane napięciem od 2,7 do 5,5V.

 

                            >> Lista obsługiwanych układów <<


Podstawowe właściwości programatora
- Programowanie w systemie (ISP) mikrokontrolerów z rodziny AVR
- Program sterujący pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego Windows
  (2000/XP/Vista)
- Współpraca z AVR Studio
- Współpraca z Bascom AVR
- Możliwa praca programu sterującego w linii komend
- Programowanie zarówno pamięci Flash, jak i EEPROM
- Programowanie Fuse Bitów i Lock Bitów
- Regulowana szybkość programowania
- Interfejs USB
- Standardowe 10-pinowe złącze do układu docelowego
- Zasilanie programatora z portu USB
- Zakres napięć programowanych mikrokontrolerów: od 2,7 do 5,5V
- Aktualizowane oprogramowanie, dzięki czemu lista obsługiwanych układów stale się
  powiększa.


W skład zestawu wchodzi:

- zmontowany programator w obudowie
- 10-żyłowy kabel połączeniowy o długości 1 m
- kabel USB
 

     
 
 
(1kB)
(1kB)

(1kB)
(1kB)

opis i dokumentacja:

 
Symbol Opis

Cena [zł]

ZL22PRG Programator ISP dla uC AVR zgodny z STK500v2 (USB) 69,00
 


ZL22PRG jest programatorem ISP dla procesorów rodziny AVR firmy Atmel. Zgodność programatora z protokołem STK500 v2 zapewnia bezproblemową współpracę ze środowiskiem AVRStudio firmy Atmel, Bascom AVR oraz z wieloma popularnymi i bezpłatnymi programami (np. AVR Dude).

Podstawowe właściwości programatora
-
programator zgodny z protokołem STK500 v2
- współpracuje m.in. z programem Atmel AVR Studio, Bascom AVR, AVR Dude
- programowanie w systemie (ISP) wszystkich mikrokontrolerów AVR obsługiwanych przez AVR Studio i STK500 w trybie ISP
- zakres napięć zasilających programowanych mikrokontrolerów: +3...5 V
- komunikacja z komputerem przez USB (gniazdo mini USB 5 pin)
- szybkość transmisji: 115 kB – wirtualny port szeregowy (sterowniki FTDI dla Windows/Linux)
- stan pracy programatora sygnalizowany przez wbudowaną diodę LED
- standardowe 10-wyprowadzeniowe złącze do układu docelowego
- zasilanie programatora z portu USB

W skład zestawu wchodzi:

- Programator
- Kabel USB A/B-mini 
 

     
 
zapraszamy do sklepu internetowego

wejście do sklepu internetowego

Wszystkie ceny zawierają VAT

.