.
zapraszamy do sklepu internetowego

Radiopowiadamianie, radiolinie, radiopowiadomienie

wejście do sklepu internetowego

.

Radiopowiadamianie

RPK501 – radiopowiadomienie czterokanałowe (kod stały). odbiornik superheterodynowy + nadajnik w zestawie, zasilanie: nadajnik – bateria 9V lub 12VDC, odbiornik – 12VDC, częstotliwość pracy 433,92MHz, zasięg do 500m w terenie otwartym, 4 tryby pracy urządzenia, kontrola łącza radiowego, sygnalizacja słabej baterii w nadajniku, 4 wyjścia przekaźnikowe NO/NC.

Karta katalogowa:         Instrukcja: 

 Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

kodopischarakterystyka  - wersja
RADIO-RPK501 kompletRadiopowiadomienie (superheterodyna)
RADIO-RPK501O odbiornik Radiopowiadomienie (superheterodyna)
RADIO-RPK501N nadajnik Radiopowiadomienie
.

Pager - nadajnik,  odbiornik

PAGER jest urządzeniem przenośnym do lokalnych systemów przywoławczych. W zabezpieczeniach obiektów stosowany ze względu na: konieczność monitorowania sygnałów alarmowych przez osoby znajdujące się poza pomieszczeniem nadzoru (np. w czasie obchodu) przywołanie pracownika dozoru przez konkretną osobę lub w określone miejsce. Innym popularnym zastosowaniem urządzenia jest komunikacja. W prosty i szybki sposób możemy przekazać informację o zaistnieniu zagrożenia lub wezwać pomoc (opieka nad chorymi lub świadczenie usług pomocniczych). To ekonomiczny element systemu przywoławczego, efektywny ma małych obszarach (teren zakładu pracy, kilku budynków), z dyskretnym powiadamianiem i odbiorem, z możliwością selektywnego powiadomienia jednego lub wielu odbiorców. Pager posiada: akustyczną sygnalizacje odbioru powiadomienia, czas trwania sygnalizacji ~20s, powtarzaną krótkimi sygnałami (co ~30s) do momentu skasowania akustyczną sygnalizację niskiego stanu baterii własnej oraz nadajników z nim współpracujących pojemność pamięci – 500 nadajników pamięć zdarzeń – 500 Inne: zasięgi pracy od 150 do 800 m (w zależności od typu nadajnika) „żywotność” baterii – 80h (akumulator), 260h (bateria) Sprzedawany w komplecie z anteną i zaczepem do paska.

  • komplet: przycisk hermetyczny + pager
  • zasięg w terenie otwartym do 400 m 
  • zasilanie: pager 1x9V; przycisk bateria 12V (23A. MN21)
  • pasmo 433,92MHz

Opis przycisku:         Instrukcja pager:

 Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

kodopischarakterystyka  - wersja
RADIO-RPAGERIRNB kompletRadiopowiadomienie 1000m
.

Radiopowiadamianie

Radiopowiadamianie jest stosowane w celu przesyłania sygnałów alarmowych z chronionych obiektów. Prezentowane rozwiązanie pozwala monitorować  od dwóch do dziesięciu obiektów rozmieszczonych w odległości do 2 km od odbiornika. Jego istotnym parametrem jest kontrola łączności pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem. System kontroluje dwa stany alarmowe na każdym obiekcie, łączność oraz zasilanie nadajników.

Transmisja radiowa jest kodowana, algorytm pracuje w oparciu o kod zmienny KeeLoq ® firmy Microchip Technology Inc. USA. Częstotliwość pracy 433,92 MHz to pasmo nie wymagające posiadania zezwoleń na użytkowanie sprzętu pracującego na tej częstotliwości:
- odbiornik może kontrolować od 2 do 10 obiektów (dwa wyjścia alarmowe z każdego obiektu) -  rozszerzenie o kolejne 2 moduły wymaga dokupienia modułu rozszerzeniowego RADIO-RPK-10M i dodatkowego nadajnika RADIO-NRPK102K;
- z kontrolą łącza - kontrola łącza z każdym obiektem;
- kontrola zasilania nadajników;
.

Karty kat. nadajnik:   odbiornik:

 Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

kodopischarakterystyka  - wersja
RADIO-RPK10 odbiornikRadiopowiadomienie 1000m
RADIO-NRPK102K nadajnik Radiopowiadomienie 1000m
RADIO-RPK-10M moduł Dwuobiektowy, rozszerzeniowy
.

Radiopowiadamianie

Radiopowiadamianie jest stosowane w celu przesyłania sygnałów alarmowych z chronionych obiektów. 

Transmisja radiowa jest kodowana, algorytm pracuje w oparciu o kod zmienny KeeLoq ® firmy Microchip Technology Inc. USA. Częstotliwość pracy 433,92 MHz to pasmo nie wymagające posiadania zezwoleń na użytkowanie sprzętu pracującego na tej częstotliwości:


- odbiornik posiada wyjście przekaźnikowe i tranzystorowe;
- brak kontroli łącza;
- wyzwalanie nadajnika: podanie napięcia;

- RADIO-RPWK1: komplet RADIO-NRPK102 + odbiornik OPCK

- RADIO-RPWK2: komplet RADIO-NRPK102W + odbiornik OPCK

.

Karty kat. odbiornik:   nadajnik:   

 Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

kodopischarakterystyka  - wersja
RADIO-RPWK1 1 kanałRadiopowiadomienie bez kontroli
RADIO-RPWK2 2 kanały Radiopowiadomienie bez kontroli
.

Radiopowiadamianie, nadajniki

Nadajniki  z grupy NRP są urządzeniami stacjonarnymi, których rola polega na wysyłaniu, na znaczne odległości, sygnałów alarmowych lub sterujących w zależności od typu i sposobu sterowania wejść nadajnika.

Moc nadawca wszystkich typów jest taka sama, a uzyskiwane zasięgi należy szacować na około 1000 metrów.

 

Ogólna charakterystyka nadajników:

  • NRPK 102- 1-kanałowy, wyzwalany przez podanie napięcia
  • NRPK 102K  - 2-kanałowy, kontrola łącza, wyzwalany przez rozwarcie wejść
  • NRPK 102W - 2-kanałowy, wyzwalany przez rozwarcie wejść
  • NRPK 102A - 2-kanalowy, test łącza co godzinę, wyzwalany przez rozwarcie wejść

 Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

kodopischarakterystyka  - wersja
RADIO-NRPK102 1 kanałNadajnik bez kontroli łącza 1000m
RADIO-NRPK102K 2 kanały Nadajnik z kontrolą łącza NZ
RADIO-NRPK102A 2 kanały Nadajnik test łącza co godzinę
RADIO-NRPK102W 2 kanały Nadajnik bez kontroli łącza 1000m
.