zapraszamy do sklepu internetowego

Radiopowiadamianie, radiolinie, radiopowiadomienie

wejście do sklepu internetowego

(1kB)
(1kB)

(1kB)
(1kB)

symbol

opis

 
RADIO-RPK501 Radiopowiadomienie RPK501 (superheterodyna) - zasięg do 500m  
RADIO-RPK501O Radiopowiadomienie RPK501 (superheterodyna) - odbiornik  
RADIO-RPK501N Radiopowiadomienie RPK501 - nadajnik  
.

RPK501 – radiopowiadomienie czterokanałowe (kod stały). odbiornik superheterodynowy + nadajnik w zestawie, zasilanie: nadajnik – bateria 9V lub 12VDC, odbiornik – 12VDC, częstotliwość pracy 433,92MHz, zasięg do 500m w terenie otwartym, 4 tryby pracy urządzenia, kontrola łącza radiowego, sygnalizacja słabej baterii w nadajniku, 4 wyjścia przekaźnikowe NO/NC.

Radiopowiadomienie przeznaczone jest do bezprzewodowego przekazywania czterokanałowej informacji na odległość do 500 metrów. Może być stosowane w systemach alarmowych do powiadamiania o alarmie lub o stanie czujek, do zdalnego sterowania, w którym nadajnik ma być stacjonarny, a także wszędzie tam, gdzie konieczne jest bezprzewodowe przesłanie czterobitowej informacji. Zestaw składa się z odbiornika i nadajnika zasilanych z 12V. Nadajnik może być zasilany także z baterii 9V, której stan monitoruje. Zaciski wejściowe nadajnika D1 do D4 są ciągle sprawdzane. Każde, nawet chwilowe rozwarcie jednego z nich wywołuje alarm, tj. przełączenie odpowiadających tym wejściom przekaźników w odbiorniku. Dodatkowo w odbiorniku LED zmienia kolor z zielonego na czerwony i pojawiają się impulsy zwarcia do masy na wyjściu S w cyklu 0,5 / 0,5 sek. Alarm jest wzbudzany także wtedy, gdy nastąpi spadek napięcia w nadajniku poniżej 7,0 V lub gdy brak jest łączności pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem (opcjonalne). Nadajnik i odbiornik wyposażone są we włączniki antysabotażowe TAMPER sygnalizujące otwarcie obudowy, w nadajniku włączony szeregowo z wejściem D4. Otwarcie obudowy wywołuje reakcję taką jak pobudzenie wejścia D4.

- odbiornik radiowy superheterodynowy

Superheterodynowy moduł odbiorczy charakteryzuje się dużą czułością (-110dBm) oraz odpornością na zakłócenia radiowe. Zastosowanie odbiornika tego typu pozwala uzyskiwać większe zasięgi pracy. Dzięki dużej odporności na zakłócenia możliwa staje się instalacja systemu tam gdzie, ze względu na wysoki poziom zakłóceń radiowych, odbiornik superreakcyjny nie działa prawidłowo. Odbiorniki superheterodynowe można instalować obok siebie - nie zakłócają się wzajemnie.

Karta katalogowa:         Instrukcja: 

Pełna oferta, aktualne ceny i dostępność w sklepie internetowym!

 

.
(1kB)
(1kB) (1kB)
(1kB)

symbol

opis

 
RADIO-RPAGERIN Radiopowiadomienie - pager + nadajnik hermetyczny zasięg 400m  
.

PAGER jest urządzeniem przenośnym do lokalnych systemów przywoławczych. W zabezpieczeniach obiektów stosowany ze względu na: konieczność monitorowania sygnałów alarmowych przez osoby znajdujące się poza pomieszczeniem nadzoru (np. w czasie obchodu) przywołanie pracownika dozoru przez konkretną osobę lub w określone miejsce. Innym popularnym zastosowaniem urządzenia jest komunikacja. W prosty i szybki sposób możemy przekazać informację o zaistnieniu zagrożenia lub wezwać pomoc (opieka nad chorymi lub świadczenie usług pomocniczych). To ekonomiczny element systemu przywoławczego, efektywny ma małych obszarach (teren zakładu pracy, kilku budynków), z dyskretnym powiadamianiem i odbiorem, z możliwością selektywnego powiadomienia jednego lub wielu odbiorców. Pager posiada: akustyczną sygnalizacje odbioru powiadomienia, czas trwania sygnalizacji ~20s, powtarzaną krótkimi sygnałami (co ~30s) do momentu skasowania akustyczną sygnalizację niskiego stanu baterii własnej oraz nadajników z nim współpracujących pojemność pamięci – 500 nadajników pamięć zdarzeń – 500 Inne: zasięgi pracy od 150 do 800 m (w zależności od typu nadajnika) „żywotność” baterii – 80h (akumulator), 260h (bateria) Sprzedawany w komplecie z anteną i zaczepem do paska.

 • komplet: przycisk hermetyczny + pager
 • zasięg w terenie otwartym do 400 m 
 • zasilanie: pager 1x9V; przycisk bateria 12V (23A. MN21)
 • pasmo 433,92MHz

Opis przycisku:         Instrukcja pager:

Pełna oferta, aktualne ceny i dostępność w sklepie internetowym!

.
(1kB)
(1kB) (1kB)
(1kB)

symbol

opis

 
RADIO-RPAGERIRNB Radiopowiadomienie - pager + nadajnik dużego zasięgu 1000m  
.

PAGER jest urządzeniem przenośnym do lokalnych systemów przywoławczych. W zabezpieczeniach obiektów stosowany ze względu na: konieczność monitorowania sygnałów alarmowych przez osoby znajdujące się poza pomieszczeniem nadzoru (np. w czasie obchodu) przywołanie pracownika dozoru przez konkretną osobę lub w określone miejsce. Innym popularnym zastosowaniem urządzenia jest komunikacja. W prosty i szybki sposób możemy przekazać informację o zaistnieniu zagrożenia lub wezwać pomoc (opieka nad chorymi lub świadczenie usług pomocniczych). To ekonomiczny element systemu przywoławczego, efektywny ma małych obszarach (teren zakładu pracy, kilku budynków), z dyskretnym powiadamianiem i odbiorem, z możliwością selektywnego powiadomienia jednego lub wielu odbiorców. Pager posiada: akustyczną sygnalizacje odbioru powiadomienia, czas trwania sygnalizacji ~20s, powtarzaną krótkimi sygnałami (co ~30s) do momentu skasowania akustyczną sygnalizację niskiego stanu baterii własnej oraz nadajników z nim współpracujących pojemność pamięci – 500 nadajników pamięć zdarzeń – 500 Inne: zasięgi pracy od 150 do 800 m (w zależności od typu nadajnika) „żywotność” baterii – 80h (akumulator), 260h (bateria) Sprzedawany w komplecie z anteną i zaczepem do paska.

 • komplet pilot dalekiego zasięgu + pager
 • zasięg w terenie otwartym do 1000 m 
 • zasilanie: pager 1x9V; przycisk bateria 12V (23A. MN21)
 • pasmo 433,92MHz

Opis pilota:         Instrukcja pager:

Pełna oferta, aktualne ceny i dostępność w sklepie internetowym!

.
(1kB)
(1kB)

(1kB)
(1kB)

symbol

opis

 
RADIO-RPSR3I Radiopowiadomienie CB 4 kanałowe RPSR3I - zasięg 10km  
.

Dzięki zastosowaniu techniki mikroprocesorowej zarówno w nadajniku jak i odbiorniku, uzyskano dużą elastyczność systemu, umożliwiającą adaptację urządzeń do różnych nietypowych zastosowań. Uzyskano również konstrukcję nie wymagającą od użytkownika jakichkolwiek regulacji i samoczynnie dostosowującą się do zmiennych warunków środowiska. Dla przykładu, odbiornik bada poziom sygnału z nadajnika oraz poziom zakłóceń w kanale i na tej podstawie ustala optymalną ilość nie odebranych sygnałów kontrolnych tolerowanych przez system, tzn. samoczynnie ustala minimalny czas reakcji na brak sygnału z nadajnika, wywołujący sygnalizację braku łączności.
System SR3 przesyła informacje przy użyciu opracowanej przez firmę "NOKTON" odmiany kodu bifazowego, oraz modulacji cyfrowej typu F1D (tzw. przesuw częstotliwości). Zastosowane rozwiązania umożliwiają poprawną pracę systemu w polu silnych zakłóceń, typowych dla pasma 27 MHz. Szczegóły w karcie katalogowej i w instrukcji.

 • zasięg w terenie zabudowanym do 10 km
 • zasięg w terenie otwartym do ok.15 km 
 • kontrola łączy
 • pasmo CB - 27MHz

Karta katalogowa:         Instrukcja: 

Pełna oferta, aktualne ceny i dostępność w sklepie internetowym!

.
(1kB)
(1kB)   (1kB)
(1kB)

symbol

opis

 
RADIO-RPK10 Odbiornik radiopowiadomienie RP10 - zasięg do 1000m  
RADIO-NRPK102K Nadajnik radiopowiadomienie NRP102K - zasięg do 1000m  
RADIO-RPK-10M Dwuobiektowy moduł rozszerzeniowy  
.
RADIO-RPK-NRPK Dwuobiektowy komplet - nadajnik NRPK102K + odbiornik RPK10  
.

Radiopowiadamianie jest stosowane w celu przesyłania sygnałów alarmowych z chronionych obiektów. Prezentowane rozwiązanie pozwala monitorować  od dwóch do dziesięciu obiektów rozmieszczonych w odległości do 2 km od odbiornika. Jego istotnym parametrem jest kontrola łączności pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem. System kontroluje dwa stany alarmowe na każdym obiekcie, łączność oraz zasilanie nadajników.

Transmisja radiowa jest kodowana, algorytm pracuje w oparciu o kod zmienny KeeLoq ® firmy Microchip Technology Inc. USA. Częstotliwość pracy 433,92 MHz to pasmo nie wymagające posiadania zezwoleń na użytkowanie sprzętu pracującego na tej częstotliwości:
- odbiornik może kontrolować od 2 do 10 obiektów (dwa wyjścia alarmowe z każdego obiektu) -  rozszerzenie o kolejne 2 moduły wymaga dokupienia modułu rozszerzeniowego RADIO-RPK-10M i dodatkowego nadajnika RADIO-NRPK102K;
- z kontrolą łącza - kontrola łącza z każdym obiektem;
- kontrola zasilania nadajników;
 

Karty kat. nadajnik:   odbiornik:

Pełna oferta, aktualne ceny i dostępność w sklepie internetowym!

.
(1kB)
(1kB)   (1kB)
(1kB)

symbol

opis

 
RADIO-RPWK1 Radiopowiadamianie bez kontroli łącza 1 kanał - do 1000m  
RADIO-RPWK2 Radiopowiadamianie bez kontroli łącza 2 kanały - do 1000m  
.

Radiopowiadamianie jest stosowane w celu przesyłania sygnałów alarmowych z chronionych obiektów. 

Transmisja radiowa jest kodowana, algorytm pracuje w oparciu o kod zmienny KeeLoq ® firmy Microchip Technology Inc. USA. Częstotliwość pracy 433,92 MHz to pasmo nie wymagające posiadania zezwoleń na użytkowanie sprzętu pracującego na tej częstotliwości:


- odbiornik posiada wyjście przekaźnikowe i tranzystorowe;
- brak kontroli łącza;
- wyzwalanie nadajnika: podanie napięcia;

- RADIO-RPWK1: komplet RADIO-NRPK102 + odbiornik OPCK

- RADIO-RPWK2: komplet RADIO-NRPK102W + odbiornik OPCK
 

Karty kat. odbiornik:   nadajnik:   

Pełna oferta, aktualne ceny i dostępność w sklepie internetowym!

.
(1kB)
(1kB)      (1kB)
(1kB)

symbol

opis

 
RADIO-NRPK102 Nadajnik bez kontroli łącza 1 kanał - do 1000m  
RADIO-NRPK102K Nadajnik z kontrolą łącza 2 kanały - do 1000m - NZ  
RADIO-NRPK102A Nadajnik test łącza co godzinę 2 kanały - do 1000m - NZ  
RADIO-NRPK102W Nadajnik bez kontroli łącza 2 kanały - do 1000m - NZ  
.

Nadajniki  z grupy NRP są urządzeniami stacjonarnymi, których rola polega na wysyłaniu, na znaczne odległości, sygnałów alarmowych lub sterujących w zależności od typu i sposobu sterowania wejść nadajnika.

Moc nadawca wszystkich typów jest taka sama, a uzyskiwane zasięgi należy szacować na około 1000 metrów.

 

Ogólna charakterystyka nadajników:

 • NRPK 102- 1-kanałowy, wyzwalany przez podanie napięcia
 • NRPK 102K  - 2-kanałowy, kontrola łącza, wyzwalany przez rozwarcie wejść
 • NRPK 102W - 2-kanałowy, wyzwalany przez rozwarcie wejść
 • NRPK 102A - 2-kanalowy, test łącza co godzinę, wyzwalany przez rozwarcie wejść

Pełna oferta, aktualne ceny i dostępność w sklepie internetowym!

.
zapraszamy do sklepu internetowego

wejście do sklepu internetowego

Wszystkie ceny zawierają VAT

.