STK600 SOCKET PACKAGE SELECTION GUIDE
tinyAVR
megaAVR
XMEGA AVR
LCD AVR
Battery Management
USB AVR
Lighting AVR
CAN AVR
Automotive AVR
AVR32 UC3


tinyAVR® STK600 Socket Packages
STK600-DIP STK600-TQFP32 STK600-TQFP44 STK600-TQFP48 STK600-TQFP64 STK600-TQFP64-2 STK600-TQFP100 STK600-SOIC STK600-UC3144 STK600-TSSOP44 STK600-tinyX3U STK600-ATMEGA2560
ATtiny11 v                      
ATtiny12 v                      
ATtiny13 v                      
ATtiny13A v                      
ATtiny15 v                      
ATtiny2313 v                      
ATtiny24 v                      
ATtiny25 v                      
ATtiny26 v                      
ATtiny261 v                      
ATtiny28 v                      
ATtiny44 v                      
ATtiny45 v                      
ATtiny461 v                      
ATtiny48 v                      
ATtiny84 v                      
ATtiny85 v                      
ATtiny861 v                      
ATtiny88 v                      

TOP
megaAVR® STK600 Socket Packages
STK600-DIP STK600-TQFP32 STK600-TQFP44 STK600-TQFP48 STK600-TQFP64 STK600-TQFP64-2 STK600-TQFP100 STK600-SOIC STK600-UC3144 STK600-TSSOP44 STK600-tinyX3U STK600-ATMEGA2560
ATmega128         v              
ATmega1280             v          
ATmega1281         v              
ATmega1284P v   v                  
ATmega16 v   v                  
ATmega16A v   v                  
ATmega162 v   v                  
ATmega164P v   v                  
ATmega165         v              
ATmega165P         v              
ATmega168 v v                    
ATmega168P v v                    
ATmega2560             v         v
ATmega2561         v              
ATmega32 v   v                  
ATmega32A v   v                  
ATmega324P v   v                  
ATmega325         v              
ATmega325P         v              
ATmega3250             v          
ATmega3250P             v          
ATmega328P v v                    
ATmega48 v v                    
ATmega48P v v                    
ATmega64         v              
ATmega64A         v              
ATmega640             v          
ATmega644 v   v                  
ATmega644P v   v                  
ATmega645         v              
ATmega6450             v          
ATmega8 v v                    
ATmega8A v v                    
ATmega8515 v                      
ATmega8535 v                      
ATmega88 v v                    
ATmega88P v v                    

TOP
AVR®XMEGA™ STK600 Socket Packages
STK600-DIP STK600-TQFP32 STK600-TQFP44 STK600-TQFP48 STK600-TQFP64 STK600-TQFP64-2 STK600-TQFP100 STK600-SOIC STK600-UC3144 STK600-TSSOP44 STK600-tinyX3U STK600-ATMEGA2560
ATxmega128A1             v          
ATxmega64A1             v          
ATxmega256A3         v              
ATxmega192A3         v              
ATxmega128A3         v              
ATxmega64A3         v              
ATxmega256A3B         v              

TOP
LCD AVR® STK600 Socket Packages
STK600-DIP STK600-TQFP32 STK600-TQFP44 STK600-TQFP48 STK600-TQFP64 STK600-TQFP64-2 STK600-TQFP100 STK600-SOIC STK600-UC3144 STK600-TSSOP44 STK600-tinyX3U STK600-ATMEGA2560
ATmega169         v              
ATmega169P         v              
ATmega329         v              
ATmega329P         v              
ATmega3290             v          
ATmega3290P              v          
ATmega649         v              
ATmega6490             v          

TOP
Battery Management STK600 Socket Packages
STK600-DIP STK600-TQFP32 STK600-TQFP44 STK600-TQFP48 STK600-TQFP64 STK600-TQFP64-2 STK600-TQFP100 STK600-SOIC STK600-UC3144 STK600-TSSOP44 STK600-tinyX3U STK600-ATMEGA2560
ATmega32HVB                   v    

TOP
USB AVR® STK600 Socket Packages
STK600-DIP STK600-TQFP32 STK600-TQFP44 STK600-TQFP48 STK600-TQFP64 STK600-TQFP64-2 STK600-TQFP100 STK600-SOIC STK600-UC3144 STK600-TSSOP44 STK600-tinyX3U STK600-ATMEGA2560
AT90USB162   v                    
ATmega16U4     v                  
AT90USB1286         v              
AT90USB1287         v              
ATmega32U4     v                  
AT90USB646         v              
AT90USB647         v              
AT90USB82   v                    

TOP
LIGHTING AVR® STK600 Socket Packages
STK600-DIP STK600-TQFP32 STK600-TQFP44 STK600-TQFP48 STK600-TQFP64 STK600-TQFP64-2 STK600-TQFP100 STK600-SOIC STK600-UC3144 STK600-TSSOP44 STK600-tinyX3U STK600-ATMEGA2560
AT90PWM2               v        
AT90PWM216               v        
AT90PWM2B               v        
AT90PWM3               v        
AT90PWM316               v        
AT90PWM3B               v        
AT90PWM81               v        

TOP
CAN AVR® STK600 Socket Packages
STK600-DIP STK600-TQFP32 STK600-TQFP44 STK600-TQFP48 STK600-TQFP64 STK600-TQFP64-2 STK600-TQFP100 STK600-SOIC STK600-UC3144 STK600-TSSOP44 STK600-tinyX3U STK600-ATMEGA2560
AT90CAN128         v              
AT90CAN32         v              
AT90CAN64         v              

TOP
AUTOMOTIVE STK600 Socket Packages
STK600-DIP STK600-TQFP32 STK600-TQFP44 STK600-TQFP48 STK600-TQFP64 STK600-TQFP64-2 STK600-TQFP100 STK600-SOIC STK600-UC3144 STK600-TSSOP44 STK600-tinyX3U STK600-ATMEGA2560
ATmega32C1   v                    
ATmega32M1   v                    
ATmega64C1   v                    
ATmega64M1   v                    

TOP
AVR32 UC3 STK600 Socket Packages
STK600-DIP STK600-TQFP32 STK600-TQFP44 STK600-TQFP48 STK600-TQFP64 STK600-TQFP64-2 STK600-TQFP100 STK600-SOIC STK600-UC3144 STK600-TSSOP44 STK600-tinyX3U STK600-ATMEGA2560
AT32UC3A0128                 v      
AT32UC3A0256                 v      
AT32UC3A0512                 v      
AT32UC3A1128             v          
AT32UC3A1256             v          
AT32UC3A1512             v          
AT32UC3B064           v            
AT32UC3B0128           v            
AT32UC3B0256           v            
AT32UC3B164       v                
AT32UC3B1128       v                
AT32UC3B1256       v                

TOP