Procesorowy sterownik bram garażowych i ogrodzeniowych SBGO-1

.

FUNKCJE STEROWNIKA: Sterownik umożliwia sterowanie dwoma bramami; BRAMĄ DWUSKRZYDŁOWĄ lub JEDNOSKRZYDŁOWĄ (przesuwaną) napędzaną silnikami prądu stałego 24V silniki (M1,M2) BRAMĄ JEDNOSKRZYDŁOWĄ (podnoszoną garażową) napędzaną silnikiem prądu stałego 24V silnik (M3).
UKŁADY PRZECIĄŻENIOWE:  Każdy napęd wyposażony jest w układ przeciążeniowy, który testuje obciążenie silnika i po wykryciu przekroczenia zadanej wartości program w czasie 1/100 sek. przełącza napęd na hamowanie przeciwprądem. Zastosowanie tego systemu daje proste i skuteczne zabezpieczenie przed następstwami zablokowania bramy w czasie jej ruchu, powodując natychmiastowe zatrzymanie i cofnięcie napędu w przypadku gdy skrzydło bramy napotka opór mechaniczny.
STEROWNIK umożliwia opcjonalne dołączenie wyłączników krańcowych (kontaktrony) i fotokomórek. Schemat przedstawia sposób ich podłączenia. FUNKCJE FOTOKOMÓRKI BRAMY OGRODZENIOWEJ (M1, M2); FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO ZAMYKANIA bramy ogrodzeniowej (M1, 2) jest czynna jeśli brama ogrodzeniowa jest wyposażona w fotokomórkę  podłączoną do obwodu fot12 na sterowniku.
Zamykanie załącza się po przesłonięciu fotokomórki przez przejeżdżający przez bramę samochód i odliczeniu kilkusekundowej zwłoki. Funkcją dodatkową fotokomórki jest blokada zamykania jeśli fotokomórka jest zasłonięta. Jeśli w trakcie zamykania nastąpi zasłonięcie fotokomórki wówczas program przełącza sterowanie na otwieranie , po czym  cykl automatycznego zamykania jest ponawiany. Cykl automatycznego zamykania zostanie przerwany w przypadku zablokowania bramy i zadziałania układu przeciążeniowego. Cykl automatycznego zamykania można przerwać pilotem stopując napęd w trakcie zamykania.
FUNKCJA  FOTO-TEST: Jeśli wejście fot12 sterownika jest podciągnięte do masy przez zasłoniętą lub uszkodzoną fotokomórkę w sposób ciągły przez 7 minut, wówczas program przestaje blokować cykl zamykania z pilota, oraz uruchamia się dodatkowa funkcja automatycznego zamykania polegająca na tym, że po każdym otwarciu bramy i odliczeniu czasu 7 minut włącza się zamykanie. Opisana wyżej dodatkowa funkcja automatycznego zamykania może być uruchomiona na sterowniku bez fotokomórki poprzez zmostkowanie do masy wyprowadzenia fot12
FUNKCJA FOTOKOMÓRKI BRAMY GARAŻOWEJ (M3): Tylko blokowanie zamykania
LAMPA OSTRZEGAWCZA (24V/20W) świeci światłem pulsującym w czasie pracy napędów M1,2 bramy ogrodzeniowej.
LAMPA OŚWIETLENIOWA GARAŻU (220V/300W) załącza się po uruchomieniu otwierania napędu garażowego M3 lub ogrodzeniowego M1,M2  po upływie pięciu minut lampa gaśnie.
Wyprowadzenie sterownika ”START” umożliwia sterowanie obcego urządzenia i jest włączone gdy drugi (garażowy) przycisk pilota jest naciśnięty.

Schemat sterownika SBGO-1 dla bramy dwuskrzydłowej:

.

Producent oferuje ponadto specjalną wersję programową sterownika dostosowaną do mechanizmu bramy przesuwanej lub jednoskrzydłowej, wyposażonej dodatkowo w zaczep elektromagnetyczny lub rygiel. Zaczep (rygiel) o napięciu nominalnym 12V, podłącza się wtedy do sterownika ST-2 w miejsce silnika M1.
Cykl otwierania bramy działa w następującej sekwencji ;
1) podanie napięcia 12V na obwód M1 -  zaczep elektromagnetyczny
2) po upływie czasu 1 sek podanie napięcia na obwód M2 - silnik napędu bramy
3) po upływie czasu 1 sek. wyłączenie napięcia na obwodzie M1
4) po osiągnięciu położenia krańcowego wyłączenie napędu M2
Cykl zamykania;
1) podanie napięcia na odwód M2 z odwróconą biegunowością
2) po osiągnięciu położenia krańcowego  wyłączenie napędu M2, oraz podanie napięcia 12V z odwróconą biegunowością na obwód M1
3) po upływie czasu 2 sek. wyłączenie napięcia obwodu M1

Schemat podłączenia sterownika SBGO-1 dla bramy jednoskrzydłowej:

.

zapraszamy na zakupy do automatycznego sklepu internetowego

.