przetwornica

Mikroprocesorowy system zasilania awaryjnego typ MSZ-01

Urządzenie jest przeznaczone do buforowego zasilania urządzeń elektrycznych o znamionowym napięciu pracy 220V 50Hz w przypadku zaniku napięcia sieci energetycznej, przy czym źródłem tej energii zasilającej jest akumulator, zwykle ołowiowy, o napięciu 12V. Z chwilą pojawienia się napięcia sieci energetycznej urządzenie samoczynnie przełącza zasilany obiekt ponownie na tę sieć, zaprzestaje generacji energii zastępczej, a samo przystępuje do ładowania lub doładowywania akumulatora, z którym współpracuje, czerpiąc energię ładowania z sieci. Urządzenie pracuje bezobsługowo, stale utrzymując gotowość podjęcia funkcji zasilania zastępczego oraz stale nadzorując stan akumulatora, nie dopuszczając do jego rozładowania, a w razie potrzeby doładowując go.

napięcie zasilania: sieć 220V 50Hz / akumulator 12V min 34Ah
napięcie wyjściowe: sinus 220V±5% 50Hz
częstotliwość wyjściowa: 50Hz
wymiary zewnętrzne: szer. 230 mm x wys. 115 mm x gł. 160 mm

moc max.: 150W 
sprawność (moc max.): ok.93%
bezpiecznik: 220V 3.15A, 12V 35A
masa: ok. 4,90 kg
nazwa

cena brutto

Mikroprocesorowy system zasilania awaryjnego  MSZ-01

549.00 zł

Oczywistym jest, że czas pracy przetwornicy zależy zarówno od wartości jej obciążenia, jak i od stanu oraz pojemności akumulatora. Przykładowo przy obciążeniu przetwornicy odbiornikiem energii pobierającym moc 80W przy 220V i przy pełnej pojemności 45Ah 12-woltowego akumulatora – nieprzerwany czas pracy przetwornicy wyniesie ok. 6,7 godzin. Z kolei w systemie ładowania – czas ładowania uprzednio rozładowanego akumulatora 45Ah wyniesie ok. 10 godzin.

Przetwornica urządzenia generuje napięcie 220V przy oddawanej mocy do 150VA i częstotliwości 50Hz oraz o kształcie napięcia sinusoidalnym, tzn. ściśle odwzorowującym kształt napięcia sieci elektroenergetycznej. Właściwość ta jest szczególnie cenna przy zasilaniu obciążeń o znacznej składowej reaktywnej oraz wszędzie, gdzie wymagany jest niski poziom zakłóceń ze strony zasilania, a także w sytuacjach, gdy niezbędna jest możliwie bezgłośna praca silników i transformatorów.

Omawiany system zasilania awaryjnego MSZ-01 może znaleźć szerokie zastosowanie w każdych warunkach pracy buforowej, wśród których szczególne znaczenie ma zasilanie i ochrona instalacji centralnego ogrzewania, zasilanie oświetlenia awaryjnego, sieci sygnalizacyjnych i alarmowych, kas fiskalnych, monitorów itp. Ponadto system zawsze może być na życzenie użytkowany jednofunkcyjnie tzn. albo jako automatyczne urządzenie do ładowania akumulatorów, albo jako zastępcze źródło napięcia sieci elektroenergetycznej 220V wszędzie tam, gdzie brak jest dostępu do tej sieci. Wymienić tu należy przykładowo kempingi, place handlowe, sklepy obwoźne, mobilne warsztaty, małe jednostki pływające itp.

.

Zasilacze buforowe 12V

Uwe: 15 V ÷ 17 V AC

Uwy (regulowane): 11 V ÷ 16 V DC
Iobc ciągłe: 2 A
Iobc chwilowe: 3 A

nazwa

cena brutto

ZB17Ah Zasilacz buforowy PULSAR 13.8V/2A (3A) (akumulator 17Ah)

165,00 zł

ZB7Ah   Zasilacz buforowy PULSAR 13.8V/1.5A (2.2A) (akumulator 7Ah)

140,00 zł

ZB3Ah   Zasilacz buforowy PULSAR 13.8V/1A (1.4A) (akumulator 3Ah)

115,00 zł

ZB1.3Ah Zasilacz buforowy PULSAR 13.8V/0.7A (1A) (akumulator 1.3Ah)

95,00 zł

Oferujemy także akumulatory żelowe do wszystkich typów zasilaczy!!

Uwe: 220V AC

tza_100.jpg (6811 bytes)

Uwy : 9 V lub 12V DC
Iobc ciągłe: 500mA

nazwa

cena brutto

TZA100 Zasilacz buforowy TZA100 9,12V/0.5A  (akumulator 1.3Ah)

165,00 zł

.

Dane techniczne dla zasilacza ZB17Ah:
Napięcie wyjściowe: 11 V ÷ 16 V
(ustawiane fabrycznie na 13,8 V, regulowane potencjometrem R3)
Maksymalny ciągły prąd wyjściowy: 2A
(bez podłączonego akumulatora)
Maksymalny chwilowy prąd wyjściowy: 3 A
Zasilanie: 15 V ÷ 17 V AC, 40 VA
Bezpiecznik w obwodzie akumulatora: 5 A, topikowy
Zabezpieczenie przed zwarciem: TAK
Zabezpieczenie przed przeciążeniem: TAK
Ograniczenie prądu ładowania akumulatora: TAK, rezystor
Kontrola pracy zasilacza:
  • obecność napięcia wejściowego (AC):
świeci LED2 (czerwona)
  • obecność napięcia wyjściowego (DC):
świeci LED1 (zielona)
Wymiary zasilacza (gł. x szer. x wys.): 85 x 215 x 300 mm
Wyposażenie: kołki dystansowe do mocowania -
wys. 8 mm (4 sztuki)


 
Podstawowe cechy układu stabilizatora:


 
Moduł zasilacza M-ZAS 13.8V/2A (3A)
Widok zacisków połączeniowych oraz potencjometru regulacyjnego R3:
Moduł zasilacza M-ZAS 13.8V/2A (3A) Widok zacisków poł±czeniowych oraz potencjometru regulacyjnego R3