nicam

OSCYLOSKOP ANALOGOWY GOS-620

CECHY PODSTAWOWE
 • Pasmo: DC do 20MHz
 • Dwa kanały
 • Wysoka czułość 1mV/dz
 • Rozciąg w pionie x5
 • Inwersja kanału 2.
 • Rozciąg w poziomie x10
 • Wyzwalanie impulsami synchronizacji sygnału TV
 • Wyzwalanie przemienn

 • SZYBKA PODSTAWA CZASU
  Okres podstawy czasu może być płynnie regulowany w zakresie 0,5s/dz do 0,2ms/dz. Dodatkowo dostępna jest funkcja rozciągu (x10MAG) przebiegu w osi czasu, która pozwala na szczegółową obserwację wybranego odcinka badanego przebiegu złożonego.
 • WYZWALANIE PRZEMIENNE (ALT)
  Funkcja układu wyzwalania, która umożliwia stabilne wyzwalanie podstawy czasu (tym samym rysowane na ekranie przebiegi też są stabilne) podczas jednoczesnej obserwacji sygnałów obu kanałów, nawet gdy różnią się one znacznie częstotliwością.
 • WYZWALANIE IMPULSAMI SYNCHRONIZACJI SYGNAŁÓW TV
  Funkcja wyzwalania podstawy czasu impulsami synchronizacji pionowej (TV-V) lub poziomej (TV-H) złożonego sygnału telewizyjnego pozwala na łatwą obserwację sygnałów TV, bez konieczności szczegółowej regulacji parametrów wyzwalania.
 • PROSTOKĄTNA LAMPA OSCYLOSKOPOWA O DUŻEJ INTENSYWNOŚCI I PRZEKĄTNEJ 6"
  Napięcie anodowe 2kV, wewnętrzna siatka współrzędnych prostokątnych ze skalą procentową.
 • SZEROKIE PASMO I DUŻA CZUŁOŚĆ
  Czułość odchylania pionowego można przełączać w sposób ciągły w zakresie od 5mV/dz do 5V/dz (w paśmie DC~20MHz), używają skokowego tłumika. Funkcja 5-krotnego rozciągu przebiegu w pionie pozwala uzyskać czułość 1mV/dz (w paśmie DC-7MHz), co jest bardzo przydatne podczas obserwacji i pomiarów sygnałów złożonych o niskim poziomie.
 • DUŻA CZUŁOŚĆ W TRYBIE X-Y ODCHYLANIA
  Jednym z trybów pracy oscyloskopu jest tryb X-Y, wtedy sygnał kanału 1. steruje odchylaniem plamki w osi X, a kanału 2. - w osi Y. Taki sposób odchylania pozwala na łatwy pomiar przesunięcia fazowego dwóch sygnałów.
 • WEJŚCIE Z-AXIS
  Modulacja intensywności plamki (tzw. modulacja w osi Z) pozwala na dodawanie do obserwowanych sygnałów markerów czasowych lub częstotliwościowych. Wygaszanie plamki następuje przy polaryzacji dodatniej sygnału sterującego. Wejście jest kompatybilne ze standardem TTL.
 • WYJŚCIE SYGNAŁU KANAŁU 1. (CH1 OUTPUT)
  Na wyjściu umieszczonym na tylnej ściance oscyloskopu dostępny jest sygnał kanału 1. o napięciu około 20mV/dz. Podając sygnał z tego wyjścia na częstościomierz można dokładnie mierzyć częstotliwość obserwowanych na ekranie sygnałów o niskim poziomie.
.
 DANE TECHNICZNE
LAMPA OSCYLOSKOPOWA
Typ:

Obszar użyteczny
ekranu:
Napięcie anodowe:
Regulacja jaskrawo-
ści i ostrości:
Potencjometr
Trace Rotation:
prostokątna 6", z wewnętrzną siatką współ-
rzędnych, skala %

8x10 działek (1 dz = 10mm)
około 2kV

regulatory INTEN i FOCUS na panelu czołowym

korekcja wpływu ziemskiego pola magnetycznego na strumień elektronów lampy oscyloskopowej
ODCHYLANIE PIONOWE
Czułość odchylania:


Pasmo (-3dB):

Czas narastania:
Sprzężenie wejścia:
Impedancja wejściowa:
Maks. napięcie wej.:
Tryby odchylania:

Częstotliwość siekania
(CHP):
Wyjście kanału 1.:
5mV~5V/dz ±3%, 1mV~1V/dz ±5%,
(przy rozciągu x5), 10 pozycji kalibrowanych z krokiem co 1-2-5 wartości
DC (AC10Hz)~20MHz lub
DC (AC10Hz)~7MHz przy rozciągu x5
ok. 17,5ns (przy rozciągu x5 ok. 50ns)
AC, GND, DC
1MW // 25pF
300V (DC+ACp) przy 1kHz
kanał 1 lub 2, kanały 1 i 2 (ALT lub CHOP),
suma ADD, inwersja kanału 2. CH2 INV.

ok. 250kHz
20mV/dz lub więcej (obciążenie 50W),
w zakresie 50Hz do min. 5MHz
ODCHYLANIE POZIOME
Podstawa czasu:

Rozciąg w osi X:

Liniowość:
0,2µs/dz~0,5s/dz ±3%, 20 kalibrowanych
pozycji z krokiem co 1-2-5 wartości
x 10, 100ns/dz~50ms/dz ±5% (zakresy 20ns
i 50ns nie są kalibrowane)
±3%; ±5% przy rozciągu x10 (zakresy 20ns
i 50ns nie są kalibrowane)
WYZWALANIE
Tryby wyzwalania:
Źródło:


Sprzężenie:
Zbocze:
Czułość:


Wejście EXT:
AUTO, NORM, TV-V, TV-H
kanał 1. (CH1) lub 2. (CH2), sygnał zewnętrzny
(EXT), sieć (LINE), naprzemiennie sygnały obu
kanałów (TRIG-ALT)
AC (zmiennoprądowe)
narastające (+) lub opadające (-)
20Hz-2MHz: 0,5dz (200mV); TRIG-ALT: 2 dz
2~20MHz: 1,5dz (800mV); TRIG-ALT: 3 dz
TV : 1dz (1V)
impedancja wejściowa: ok. 1MW//25pF;
maks. napięcie wej.: 300V (DC+ACp) przy 1kHz
TRYB X-Y ODCHYLANIA
Sygnały wejściowe:
Pasmo wzmacniacza
odchylania poziomego:
Przesunięcie fazy:
oś X - CH1; oś Y - CH2

DC~500kHz (-3dB)
< 3° dla częstotliwości poniżej 50kHz
OŚ Z (modulacja intensywności plamki)
Impedancja wejściowa:
Czułość:

Pasmo:
Maks. napięcie wej.:
ok. 47kW
minimum 5Vpp (rozjaśnianie plamki następuje
przy ujemnym napięciu)
DC~2MHz
30V (DC+ACp)
KALIBRATOR
Napięcie wyjściowe: 2Vpp ±2% (sygnał prostokątny 1kHz)
DANE OGÓLNE
Zasilanie:
Pobór mocy:
Wymiary i waga:
Temperatura pracy:

Wyposażenie:
115/230V AC ±15%, 50/60Hz
35W, maks. 40VA
310(Sz)x150(W)x455(G)mm; około 8kg
0°C~40°C wilgotność 85%RH; temperatura
gwarantowanej dokładności 10°C~35°C (85%)
rozłączalny kabel sieciowy, instrukcja obsługi, 2
sondy pomiarowe o małej pojemności (1:1; 1:10)
.