.
zapraszamy do sklepu internetowego

Urządzenia automatyki - panelowe - mierniki tablicowe

wejście do sklepu internetowego

.

Woltomierze panelowe

Woltomierz jest jednozakresowym miernikiem napięcia stałego (DC). Przystosowany jest do zabudowy tablicowej. Automatycznie wskazuje polaryzację mierzonego napięcia. Przekroczenie zakresu pomiarowego, sygnalizowane jest świeceniem najstarszej cyfry z jednoczesnym wygaszeniem trzech ostatnich cyfr. Woltomierz posiada galwaniczne połączenie masy (ujemny biegun) wejścia pomiarowego z masą (ujemnym biegunem) zasilającą. W związku z tym istnieje bezwzględna konieczność stosowania odrębnego zasilacza.
Wejścia pomiarowego + - nie należy łączyć ze źródłem zasilania woltomierza PAN001, gdyż pomiar napięcia zasilania będzie obarczony dużym błędem.
oporność wejściowa: 10MΩ;
wyświetlacz: 4 cyfry LED wysokość 13 mm;
zasilanie: 12V DC
temperatura otoczenia: -5°C....+40°C;
wymiary: 71 x 54 x 85 mm;
otwór montażowy: 49 x 66 mm;
 • instrukcja obsługi:

   Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

 • kodopiszakres rozdzielczość
  PAN001AWoltomierz199,9V 100mV
  PAN001BWoltomierz 19,99V 10mV
  PAN001CWoltomierz 1,999V 1mV
  PAN001DWoltomierz 199,9mV 0,1mV
  .

  Amperomierze panelowe

  Amperomierz jest jednozakresowym miernikiem prądu stałego (DC). Przystosowany jest do zabudowy tablicowej. Automatycznie wskazuje polaryzację mierzonego prądu (znak minus) oraz pełny zakres pomiarowy dla obu polaryzacji prądu. Przekroczenie zakresu pomiarowego sygnalizowane jest świeceniem najstarszej cyfry z jednoczesnym wygaszeniem trzech ostatnich cyfr. Urządzenie posiada galwaniczne połączenia masy (ujemny biegun) wejścia pomiarowego z masą (ujemnym biegunem) zasilającą. W związku z tym istnieje bezwzględna konieczność stosowania odrębnego zasilacza.
  Wejścia pomiarowego + - nie należy łączyć ze źródłem zasilania amperomierza PAN002, gdyż pomiar prądu będzie obarczony dużym błędem.
  oporność wejściowa: 0,1Ω (A); 1Ω (B), 10Ω (C), 100Ω (D)
  wyświetlacz: 4 cyfry LED wysokość 13 mm;
  zasilanie: 12V DC
  temperatura otoczenia: -5°C....+40°C;
  wymiary: 71 x 54 x 85 mm;
  otwór montażowy: 49 x 66 mm;
 • instrukcja obsługi:

   Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

 • kodopiszakres rozdzielczość
  PAN002AAmperomierz1,999A 1mA
  PAN002BAmperomierz 199,9mA 0,1mA
  PAN002CAmperomierz 19,99mA 10uA
  PAN002DAmperomierz 1,999mV 1uA
  .

  Panelowe liczniki impulsów

  Licznik służy do zliczania wcześniej zaprogramowanej ilości detali (sztuk), po odliczeniu których nastąpi wyłączenie przekaźnika wykonawczego. Zliczanie zaprogramowanej ilości z możliwością zatrzymania taśmy po odliczeniu ilości detali. Zliczanie obrotów, zwojów, jako część składowa nawijarek cewek, transformatorów, zliczanie elementów z możliwością uruchomienia maszyny pakującej. Współpraca z czujnikiem optycznym i zbliżeniowym (pojemnościowe, indukcyjne).
  Wejście zliczające jest uniwersalne z możliwością wyboru:
  - wejście izolowane (napięciowe) ÷ 100Hz
  - wejście nieizolowane (mechaniczne zwierne) ÷15Hz

  liczenie w górę: od 0 do nastawionej wartości max. 999
  rodzaj wyjścia: przekaźnik jeden styk zwierny 5A 230V
  wyświetlacz: 3 lub 4 cyfry LED, wys. 13mm, jedna dioda LED
  zasilanie: wersja A: 12VDC wersja B: 24V AC/DC
  temperatura otoczenia: 5 st.C do 40 st.C.
  wymiary: 71mm x 71mm x 85mm
  otwór montażowy: 66mm x 66mm
 • instrukcja obsługi:

   Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

 • kodopiscyfry zasilanie
  PAN003ALicznik impulsów3 cyfry 12VDC
  PAN003BLicznik impulsów 3 cyfry 24VDC
  PAN004ALicznik impulsów 4 cyfry 12VDC
  PAN004BLicznik impulsów 4 cyfry 24VDC
  .

  Panelowe liczniki impulsów

  Licznik służy do zliczania elementów, detali, zlicza do 999 lub do 9999. Urządzenie przystosowane do współpracy z czujnikiem zwiernym lub czujnikiem indukcyjnym, optycznym wymagającym zasilania zewnętrznego. Licznik wyposażony w pamięć EEPROM umożliwiającą zapamiętywanie zliczonej ilości po zaniku napięcia. Funkcja Reset umożliwia kasowanie licznika w dowolnym momencie. Licznik wyposażony w funkcję wyboru ilości cyfr oraz funkcję wyboru wejścia.

  Podstawowe funkcje produktu, oraz jego właściwości:
  - częstotliwość zliczania: wejście zwierne 15 Hz wejście optyczne 100Hz
  - wyświetlacz: LED wysokość 10mm
  - temperatura otoczenia: 5°C do 40°C
  - wymiary: 71mm x 54mm x 85mm; otwór montażowy: 40mm x 66mm

  Zalecamy stosowanie czujników indukcyjnych Firmy SICK .
  Licznik może współpracować z następującymi czujnikami:
  . IME 12-04NPSZW2K; . IME 12-04NPS-ZW1
 • instrukcja obsługi:

   Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

 • kodopiscyfry zasilanie
  PAN014ALicznik impulsów3 cyfry 999 9-12VDC
  PAN014BLicznik impulsów 4 cyfry 9999 24VDC
  PAN015ALicznik impulsów 4 cyfry 9999 12VDC
  PAN015BLicznik impulsów 6 cyfr 999999 12VDC
  .

  Liczniki dwuwejściowe

  Urządzenie jest licznikiem impulsów zewnętrznych, pozwalającym na zliczenie do 999 impulsów. Zliczane impulsy można podawać na jedno z 2 wejść. Wejścia są galwanicznie odizolowane od części sterującej licznikiem. Istnieje jednak możliwość połączenia mas licznika i urządzenia od którego pochodzą impulsy, lub doprowadzenia zasilania 12V do wybranego czujnika.
  Peryferia z jakimi może współpracować licznik to:
  - Czujnik indukcyjny, optyczny, pojemnościowy, ultradźwiękowy typu (z wyjściem) PNP lub NPN (współpraca po wcześniejszym uprzedzeniu, wymagająca modyfikacji obwodów wejściowych)
  - Czujnik zwierny, normalnie otwarty (krańcówka, przekaźnik, przycisk monostabilny, kontaktron itp.)
  - Czujnik lub urządzenie podające na wejściu napięcie w zakresie od 5VDC do 24VDC
  Enkoder (odpowiednia wersja programowa, na żądanie)
  W przypadku enkodera niezbędne jest podłączenie obu wejść przesuniętych w fazie. Praca z enkoderem możliwa po zmianie oprogramowania.
  Odliczanie może odbywać się z obu wejść jednocześnie. Normalnie wejścia mogą pracować w następujących trybach:
  - oba wejścia optyczne zliczające w górę
  - oba wejścia zliczające dół
  - jedno zliczające w górę, jedno w dół


   
 • instrukcja obsługi:

   Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

 • kodopiscyfry zasilanie
  PAN016ALicznik dwuwejściowy3 cyfry 999 12VDC
  PAN016BLicznik dwuwejściowy 3 cyfry 999 230VAC
  .

  Termometry dwupunktowe

  Termometr służy do dwupunktowego pomiaru temperatury. Konstrukcja przystosowana do stałego monitorowania temperatury w zakresie –55stC do +125stC. Przerwa w obwodzie pomiarowym sygnalizowana świeceniem poziomych, środkowych segmentów wyświetlaczy. Urządzenie może pracować w dwóch trybach wskazywania
  Temperatur wybieranych za pomocą przełącznika dźwigniowego:
  Wersja A - naprzemienne wskazywanie mierzonych temp.
  Wersja B - ręczne przełączanie kanałów mierzonych temperatur (przycisk L1L2).
  Przesyłanie danych z czujników po jednej linii transmisyjnej (skrętce).

  - czujniki pomiarowe : DS18b20
  - rozdzielczość : 0,1st.C
  - częstotliwość pomiaru w kanale : 0,5s.
  - kalibracja ; brak
  - wyświetlacz : 4 cyfry LED wys. 10mm , dwie dioda LED
  - zasilanie : 12V DC
  - temperatura otoczenia : 5ºC do 40ºC
  - wymiary : 71 x 54 x 85 mm; otwór montażowy : 49 x 66 mm

   Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

  kodopiszakres zasilanie
  PAN005ATermometr dwupunktowy–55ºC do +125ºC 12VDC
  PAN005BTermometr dwupunktowy –55ºC do +125ºC 12VDC
  .

  Termometry panelowe

  Termometr z funkcją alarmu: Tablicowy termometr cyfrowy jest przeznaczony do ciągłego pomiaru temperatury. Współpracuje z czujnikiem typu KTY84-150. Istotną zaletą termometru jest funkcja alarmu. W przypadku wyjścia mierzonej temperatury poza dokonane ustawienia (temperaturę alarmu, wartość histerezy) następuje akustyczna sygnalizacja. Zaprogramowane ustawienia przechowywane są w pamięci odpornej na zaniki napięcia zasilającego. Przerwa w obwodzie pomiarowym sygnalizowana świeceniem symbolu Err oraz przerywanym dźwiękiem pochodzącym z zastosowanego buzzera.

  czujnik pomiarowy: KTY84-150;
  zakres pomiaru temperatury: od -10 do +150ºC;
  dokładność pomiaru: +/-0,2ºC; histereza: od +/-0,5 do +/-15ºC;
  ustawienie progu alarmu: -10 ... +149ºC;
  wyświetlacz: 3 cyfry LED 13 mm;
  temperatura otoczenia: +5....+40ºC;
  wymiary: 71 x 54 x 85 mm; otwór montażowy: 49 x 66 mm   
 • instrukcja obsługi:

   Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

 • kodopiszakres zasilanie
  PAN006ATermometr z alarmem-10 do +150ºC 12VDC
  PAN006BTermometr z alarmem -10 do +150ºC 24VDC
  .

  Termometry panelowe

  Tablicowy termometr cyfrowy jest przeznaczony do ciągłego pomiaru temperatury. Współpracuje z czujnikiem typu KTY 84-130. Istotną zaletą termometru jest funkcja alarmu. W przypadku wyjścia mierzonej temperatury poza dokonane ustawienia (temperaturę alarmu, wartość histerezy) następuje akustyczna sygnalizacja oraz załączenia przekaźnika. Zaprogramowane ustawienia przechowywane są w pamięci odpornej na zanik napięcia zasilającego. Przerwa w obwodzie pomiarowym sygnalizowana świeceniem symbolu Err oraz przerywanym dźwiękiem pochodzącym z zastosowanego buzzera.

  Podstawowe funkcje produktu, oraz jego właściwości:
  - czujnik pomiarowy : KTY 84-130
  - dokładność pomiaru 0,2st.C; rozdzielczość odczytu : 1st.C
  - kalibracja : jednopunktowa
  - zakres pomiaru temperatury : -10st.C do +300st.C
  - histereza ; od +/-0,5st.C C do +/-15st.C
  - ustawienie progu alarmowego: -10st.C do +299st.C
  - wyświetlacz : 3 cyfry LED wysokość 13mm
  - wyjście alarmowe: przekaźnik 1 styk zwierny 5A 230V
  - temperatura otoczenia : 5st.C do 40st.C
  - wymiary : 71mm x 54mm x 85mm; otwór montażowy : 49mm x 66mm

  Uwaga: Wersja Standardowa z trzema trybami alarmowymi - patrz instrukcja

   
 • instrukcja obsługi:

   Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

 • kodopiszakres zasilanie
  PAN007ATermometr z alarmem-10 do +300ºC 12VDC
  PAN007BTermometr z alarmem -10 do +300ºC 24VDC
  .

  Procesorowy regulator temperatury, panelowy

  PAN008: Procesorowy regulator temperatury (Urządzenie zmontowane) zakres: -50°C do +120°C (DS18B20)
  Zadaniem urządzenia jest regulacja temperatury w kontrolowanym środowisku (medium stałe, płynne, gazowe). Jest to regulator typu WŁACZ - WYŁACZ (ON - OFF). Regulator może pracować w trybie grzania lub chłodzenia. Wybór trybu dokonuje się podczas programowania sterownika. Oprócz funkcji termostatowania, regulator umożliwia bierny pomiar temperatury z dokładnością właściwą czujnikowi DS18B20. Dodatkowa zaleta urządzenia jest funkcja alarmu wzbudzanego zgodnie z ustawieniami w funkcji temperatury, czasu opóźnienia oraz bezzwłoczny alarm w błędach krytycznych.
  - czujnik pomiarowy: DS18b20; dokładność pomiaru: 0,5ºC zakresie od –10ºC do +85ºC; 2ºC od –55ºC do +85ºC i od +85ºC do +125ºC
  - rozdzielczość odczytu: 0,1ºC; - kalibracja: brak
  - zakres pomiaru temperatury: -50ºC do +120ºC z krokiem 0,1ºC
  - histereza: od 0ºC do +20ºC z krokiem 0,2ºC
  - ustawienie opóźnienia alarmu: od 0 do 999sek z krokiem 1sek
  - ustawienie progu alarmowego: od 0ºC do +50ºC
  - rodzaje wyjścia: przekaźnik przełączny 8A 250V (robocze), 1A (alarmowe)
  - tryb pracy: grzanie lub chłodzenie
  - wyświetlacz: 4 cyfry LED wysokość 10mm, 2 diody LED
  - zasilanie: 12V DC (np. zasilacz wtyczkowy 4AV)
  - temperatura otoczenia: 5ºC do 40ºC
  - wymiary: 71 x 71 x 85 mm; otwór montażowy: 66 x 66mm

   
 • instrukcja obsługi:

   Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

 • kodopiszakres zasilanie
  PAN008Regulator temperatury-10 do +125ºC 12VDC
  .

  Sterowniki czasowe

  Jest to urządzenie odmierzające precyzyjnie nastawiony czas. Układ zabezpieczony jest przed zanikami napięcia sieci zasilającej. W chwili zaniku napięcia dokonuje wstrzymanie odliczania i zapisuje czas pozostały do końca. Po powrocie napięcia sieci automatycznie odlicza pozostały czas. Układ czasowy wyposażony jest w wyświetlacz odliczonego czasu oraz diodę LED sygnalizującą pracę przekaźnika. W trakcie pracy timera istnieje możliwość wstrzymania odliczania oraz ponownego uruchomienia.

  zakres nastaw:
  [wersja A]: od 1 min...99h 59min;
  [wersja B]: od 1sek...99min 59sek;
  [wersja C]: od 1sek do 99min 59sek

  Podstawowe funkcje produktu, oraz jego właściwości:
  wyświetlacz: 4cyfry LED wysokość 10mm 1 dioda LED
  temperatura otoczenia: +5....+40 stopni C;
  zasilanie: 12V DC (np. zasilacz wtyczkowy 4AV);
  wymiary: 71 x 71 x 85 mm;
  otwór montażowy: 66 x 66 mm.


   
 • instrukcja obsługi:

   Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

 • kodopiszakres zasilanie
  PAN010A/BSterownik czasowy1m do 100h 12VDC
  PAN010A/B_24Sterownik czasowy 1s do 100m 24VDC
  PAN010CSterownik czasowy 1s do 100m 12VDC
  .

  Sterowniki czasowe PAN010 w różnych wersjach - na zamówienie!

  PAN010 WERSJA C: zakres nastaw od 1 sekundy do 99minut i 59sekund
  - rozdzielczość minuty, sekundy; załączanie przekaźnika po odliczeniu ustawionego czasu
  - zatrzymanie odliczania powoduje wyświetlenie ustawionej wartości (odliczanie od początku)
  - brak sygnału po zakończeniu odliczania; pamięć odliczanego czasu po zaniku napięcia zasilania

  PAN010 WERSJA D: zakres nastaw od 0,01 sekund do 99,99 sekund; rozdzielczość sekundy, setne sekundy; załączanie przekaźnika na starcie odliczania
  - pamięć odliczanego czasu po zaniku napięcia zasilania; brak sygnału po zakończeniu odliczania
  - zatrzymanie odliczania powoduje wyświetlenie ustawionej wartości (odliczanie od początku)

  PAN010 WERSJA E: zakres nastaw od 1minuty do 99godzin 59minut
  - rozdzielczość godziny, minuty; ustawianie każdej cyfry oddzielnie
  - po zakończeniu odliczania 10 sekundowy sygnał
  - pamięć odliczanego czasu po zaniku napięcia zasilania
  - dodatkowy STOP na tyle urządzenia (dopóki zwarty bak możliwości ustawiania i
  startu); możliwość zatrzymania i wznowienia odliczania (podczas odliczania pierwsze
  naciśnięcie to wstrzymanie, kolejne drugie to stop i wyświetlenie ostatnio
  ustawionej wartości-odliczanie od początku)

  PAN010 WERSJA F: zakres nastaw od 1sekundy do 99minut 59sekund lub od 1minuty do 99godzin 59 minut
  - godziny, minuty lub minuty, sekundy; ustawianie każdej cyfry oddzielnie
  - po zakończeniu odliczania 1sekundowy sygnał; pamięć odliczanego czasu po zaniku napięcia zasilania
  - wybór rozdzielczości za pomocą złącza z tyłu obudowy
  - możliwość zatrzymania i wznowienia odliczania (podczas odliczania 1
  - naciśnięcie to wstrzymanie, 2 to stop i wyświetlenie ostatnio ustawionej
  - wartości-odliczanie od początku)

  PAN010 WERSJA G: zakres nastaw od 1minuty do 99godzin 59minut
  - rozdzielczość godziny, minuty; ustawianie każdej cyfry oddzielnie
  - sygnał końcowy 1 sekunda;  pamięć odliczanego czasu po zaniku napięcia zasilania
  - dodatkowy STOP na tyle urządzenia (dopóki zwarty bak możliwości ustawiania i
  startu); możliwość zatrzymania i wznowienia odliczania (podczas odliczania pierwsze
  naciśnięcie to wstrzymanie, kolejne drugie to stop i wyświetlenie ostatnio
  ustawionej wartości-odliczanie od początku)

  PAN010 WERSJA H: zakres nastaw od 1minuty do 99godzin 59minut
  - rozdzielczość godziny, minuty; po zakończeniu odliczania 10 sekundowy sygnał
  - dodatkowy stop na tyle urządzenia; możliwość zatrzymania i wznowienia odliczania
  - pamięć odliczanego czasu po zaniku napięcia zasilania
  - załączanie przekaźnika na starcie odliczania

 •  Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

 • kodopiszakres zasilanie
  PAN010CSterownik czasowy1s do 100m 12VDC
  PAN010DSterownik czasowy 0,01s do 100s 12VDC
  PAN010ESterownik czasowy1m do 100h 12VDC
  PAN010FSterownik czasowy 1s do 100m 12VDC
  PAN010GSterownik czasowy1m do 100h 12VDC
  PAN010HSterownik czasowy 1m do 100h 12VDC
  .

  Regulator temperatury i dedykowane sondy

  Zadaniem urządzenia jest regulacja temperatury w kontrolowanym środowisku medium stałe, płynne, gazowe. Jest to regulator typu WŁĄCZ - WYŁĄCZ (ON - OFF). Regulator może pracować w trybie grzania lub chłodzenia. Dokładność termostatowania urządzenia zależy bezpośrednio od precyzji kalibracji termometru i dokładności czujnika Pt100.. Dodatkową zaletą urządzenia jest funkcja alarmu aktywowana przy przekroczeniu dopuszczalnych wcześniej ustawionych parametrów. Regulator współpracuje z czujnikiem temperatury typu Pt100. Zakres temperatur mierzonych od -50°C do +850°C

  Podstawowe funkcje produktu, oraz jego właściwości:
  . czujnik pomiarowy: Pt100
  . dokładność pomiaru:+/-0,2°C zakresie od -50°C do +850°C; rozdzielczość odczytu: 1°C
  . kalibracja: tak/manualna
  . zakres temperatury: -50°C do +850°C;
  . histereza: od 0°C do 20°C z krokiem 0,2°C
  . ustawienie opóźnienia alarmu: od 0 do 999 sek. z krokiem 1 sek.
  . ustawienie progu alarmowego: od 0°C do +50°C
  . rodzaj wyjścia przekaźnika: 1 styk przełączny 8A250V
  . ustawienie offsetu: od -9,9°C do +9,9°C
  . wyświetlacz: 4 cyfry wysokość 10mm, 2 diody LED
  . zasilanie: 12V DC; temperatura otoczenia: 5°C do 40°C
  . wymiary: 71mm x 71mm x 85mm; otwór montażowy: 66mm x 66mm

  Urządzenie bez czujnika PT100! Czujnik należy zamówić oddzielnie!
   
 • instrukcja obsługi::

   Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

 • kodopiszakres zasilanie
  PAN013Regulator temperatury-50°C do +850°C 12VDC
  SONTP-PT100PT350Sonda PT100 -35 do +350ºC -
  SONTP-PT100PT500Sonda PT100 -35 do +500ºC -
  ..

  Sterownik czasowy - Timer

  Jest to urządzenie odmierzające precyzyjnie nastawiony czas. Układ zabezpieczony jest przed zanikami napięcia sieci zasilającej. W chwili zaniku napięcia dokonuje wstrzymanie odliczania i zapisuje czas pozostały do końca. Po powrocie napięcia sieci automatycznie odlicza pozostały czas. Układ czasowy wyposażony jest w wyświetlacz odliczonego czasu oraz diodę LED sygnalizującą pracę przekaźnika. W trakcie pracy timera istnieje możliwość wstrzymania odliczania oraz ponownego uruchomienia.
  Podstawowe funkcje produktu, oraz jego właściwości:
  - indywidualny wybór wersji:
  wersja A : zakres nastaw od 1 min do 99 godzin 59 min
  wersja B: zakres nastaw od 1 sek do 99 min 59 sek
  - po zakończeniu odliczania 10 sekundowy sygnał
  - możliwość zatrzymania i wznowienia odliczania
  - pamięć odliczanego czasu po zaniku napięcia zasilania
  - rodzaj wyjścia: przekaźnik 1 styk przełączny 8A 250V
  - wyświetlacz: 4cyfry LED wysokość 10mm oraz 1 dioda LED
  - zasilanie: 12V DC
  - temperatura otoczenia : 5°C do 40°C
  - wymiary : 71mm x 54mm x 85mm
  - otwór montażowy : 66mm x 48,5mm
   
 • instrukcja obsługi::

   Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

 • kodopiscyfry zasilanie
  PAN019A/BSterownik czasowy4 cyfry 9999 12VDC
  PAN019B/B_24Sterownik czasowy 4 cyfry 9999 24VDC
  ..

  Regulator wilgotności

  Regulator umożliwia utrzymywanie stałej wilgotności w kontrolowanym środowisku. Jest to regulator typu włącz - wyłącz (ON - OFF). Zastosowany czujnik wilgotności RHU1015N jest skalibrowanym podzespołem mierzącym wilgotność w zakresie od 10 do 100% RH (REALISTIC HUMINIDY). Wyposażony jest w dwa przekaźniki wykonawcze realizujące powyższe funkcje. Zaprogramowane wartości przechowywane są w pamięci nieulotnej EEPROM.

  Podstawowe funkcje produktu, oraz jego właściwości:
  - Czujnik pomiarowy : RHU1015N; Dokładność pomiaru : ±5 % RH w zakresie 25% do 90% RH,
  - rozdzielczość pozostałym zakresie 10%
  - Czas odpowiedzi czujnika : 5 minut; Kalibracja : brak
  - Rodzaj wyjścia: Dwa przekaźniki 1 styk przełączny 1A125VAC (2A 30VDC)
  - Wyświetlacz : 2 cyfry wysokość 20mm, 2 diody LED
  - Zasilanie : 24V AC/DC; Temperatura otoczenia : 5°C do 40°C
  - Wymiary obudowy tablicowej : 71mm x 71mm x 85mm; Otwór montażowy : 66mm x 66mm
   
 • instrukcja obsługi::

   Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

 • kodopiszakres zasilanie
  PAN021Regulator wilgotności25% do 90% RH 24VDC
  ..

  Mierniki panelowe

  Pomiar prądów stałych do 2000A i przemiennych do 1000A (z bocznikiem) oraz napięć stałych do 1000V i przemiennych do 750V.
  Ręcznie programowane - za pomocą mikrowyłączników (jumper) - zakresy pomiarowe.
  Wyświetlacz LED o dużej jaskrawości.
  Programowane (za pomocą mikrowyłączników) położenie kropki dziesiętnej.
  Przełączane napięcie zasilania.
  Wymiary zgodne z normą DIN dla przyrządów tablicowych (płyta czołowa: 96 x 48mm; głębokość 104mm; obudowa: 93 x 43mm).


   
 • karta katalogowa::

   Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

 • kodopiszakres zasilanie
  PDR99DCV Woltomierz DC, 3 i 1/2 cyfry, 199,9 mV-1000 V 230VAC
  PDR99DCA Amperomierz DC, 3 i 1/2 cyfry 199,9 mA-10 A 230VAC
  PDR99ACV Woltomierz AC, 3 i 1/2 cyfry 199,9 mV-1000 V 230VAC
  PDR99ACA Amperomierz AC, 3 i 1/2 cyfry 199,9 mA-10 A 230VAC
  ..

  Mierniki panelowe

  PDR99TEMP: Termometr: zakres pomiaru od -50 do 1300 stopni (sonda typu K - górny zakres zależy od rodzaju sondy). Wyświetlacz 14.3mm, czerwony. Maksymalne wskazanie 1999. Zasilanie 230AC. Pobór prądu: 9mA.
  Zakres temperatury pracy: 0 do 50 stopni C; Dopuszczalna wilgotność: poniżej 89% RH
  Wymiary zgodne z normą DIN dla przyrządów tablicowych (płyta czołowa: 96 x 48mm; głębokość 104mm; obudowa: 93 x 43mm).

  PDR99420: Wyświetlacz - zbudowany z czterech czerwonych wskaźników siedmiosegmentowych typu LED o maksymalnym wskazaniu 1999 (3 i 1/2 cyfry).
  Dzięki dużej jaskrawości wyświetlacza i wysokości cyfr 14,3 mm wskazania mierników są widoczne z dużej odległości. Zastosowanie - w systemach automatyki przemysłowej, przystosowany do pracy w pętli prądu stałego 4-20 mA.
  Układ pomiarowy miernika PDR99420 pracującego w pętli 4-20 mA wyposażono w regulację zera wskazania oraz wzmocnienia.
  Pozwalają one na łatwe przystosowanie miernika do współpracy z większością spotykanych na rynku przetworników: mocy, ciśnienia, czujników tensometrycznych i innych.
   

 • karta katalogowa::

   Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

 • kodopiszakres zasilanie
  PDR99TEMPTermometr panelowy-50°C do +1300°C 230VAC
  PDR99420Miernik pętli prądowej 4-20mA 230VAC
  ..