Moduł zdalnego sterowania NV30:

Modem GSM przeznaczony jest do bezprzewodowego resetowania lub sterowania urządzeń (PC, bramy garażowe itp.) podłączonych do wyjścia modemu. Sterowanie odbywa się sygnałem dzwonienia z max 4 telefonów za pośrednictwem sieci GSM.

 

Cechy modułu NV8.4:

·        4 wyjścia przekaźnikowe-przełączające: 230V/7A praca mono lub bistabilna ustawiana dla każdego wyjścia osobno ,regulowany czas załączenia każdego wyjścia od 1-9999sek.

·        Sterowanie modułem sygnałem dzwonienia lub sms-em zabezpieczonym hasłem z dowolnego telefonu komórkowego lub z Internetu (filtracja reklam) - potwierdzenie sms-em lub clipem (konfigurowane dynamicznie w chwili wysyłania sms-a sterującego ) na wskazany w sms-sie nr telefonu .  

·        Wbudowany układ zasilania awaryjnego z baterii 9V- informacja o przejściu na zasilanie bateryjne sms-em lub (i) clipem.  

·        Pozostałe cechy jak w module NV8.1 .

Cechy modułu NV8.1:

·        Moduł posiada certyfikat CE .

·        Dwa tryby pracy modułu ustawiane przez użytkownika - w pierwszym wyjście załączane jest na zaprogramowany przez użytkownika czas od 1 do 250sek a w drugim trybie wyjście załączane jest na stałe .  

·        Programowanie numerów telefonów osób uprawnionych ,trybu pracy modułu, czasu załączenia wyjścia poprzez wpisanie 1 sms-a do skrzynki nadawczej karty Sim. .  

·        Brak kosztów eksploatacyjnych – funkcja zdalnego sterowania realizowana bezpłatnymi dzwonkami (sygnałami dzwonienia).  

·        Samoczynne załączanie modułu i wpisywanie kodu PIN po zaniku zasilania - układy nie posiadające tej cechy po  zaniku zasilania i ponownym jego załączeniu mogą przestać działać !/przy słabym akumulatorze telefonu komórkowego telefon może się wyłączyć a moduł nie potrafi go załączyć./

·        Praca a telefonem komórkowym bez baterii - brak problemów z ciągłym doładowywaniem akumulatora i  utratą jego pojemności niskich temperaturach, niski pobór prądu ok.45 mA

·        Automatyczne odblokowanie komórki w przypadku jej zawieszenia /nie jest to możliwe przy pracy z akumulatorem komórki bez jego wyjęcia i ponownego włożenia/

·        Łatwe testowanie poprawności działania modułu – wszystkie połączenia przychodzące przy poprawnym działaniu modułu - są automatycznie odrzucane.

·        konfiguracja i programowanie z aparatu komórkowego bez konieczności użycia komputera .   

·        współpraca z tanimi (50-100zł) i łatwo dostępnymi /giełdy , komisy/ telefonami komórkowymi Nokia 5110 5130,6110,6130,6150 lub 3330/3410 (ale tu konieczność podlutowania 4 przewodów do zacisków telefonu bez jego rozbierania )