Moduł zdalnego sterowania NV72 i 76P:

Lokalizacja pojazdów w oparciu o system GPS . Monitorowanie ruchu pojazdów .Prezentacja przebytej trasy na mapie. Informacja przekazywana jest do użytkownika sms-ami. Moduł może spełniać jednocześnie funkcję systemu alarmowego powiadamiającego o próbie kradzieży. 3 wyjścia przekaźnikowe umożliwiające zdalne załączanie ogrzewania , klaksonu itp. z telefonu komórkowego .

 

Cechy modułu NV7.6P:

·        Przekazywanie w jednym sms-sie 6-ciu pozycji pojazdu (NV7.2 1 pozycja/sms) :długość, szerokość geograficzna z datą i godziną ich odczytu w formacie umożliwiającym bezpośrednie wpisanie danych (bez udziału dodatkowego oprogramowania dekompresującego) do dowolnej mapy cyfrowej.  

·        Extremalnie niskie koszty eksploatacji : przy doładowaniu 17zł/mc moduł zapewnia monitorowanie pozycji auta jadącego 12 godz. dziennie przez cały miesiąc - z częstotliwością co 2 minuty .Wyliczenie dotyczy karty Simplus -taryfa Team7 ,1 sms w cenie 1 gr w sieci Plus.Abonament=0 zł.  

·        Pozostałe cechy jak w module NV7.2  

Cechy modułu NV7.2:

·         Moduł posiada certyfikat CE.  

·        Lokalizacja pojazdu w którym umieszczono moduł przekazywana sms-em w formie współrzędnych geograficznych ,które po wpisaniu do programu mapy cyfrowej wyznaczają przebytą przez niego trasę. Współpraca z dowolnymi mapami cyfrowymi np.Automapa,Mapamap itp.  

·        Praca systemu bez abonamentu i konieczności ponoszenia comiesięcznych opłat za karty telemetryczne jak to ma miejsce w rozwiązaniach opartych na transmisji GPRS. W przeciwieństwie do rozwiązania opartego o GPRS -system działa również za granica.

·        Możliwość śledzenia na mapie cyfrowej - w czasie rzeczywistym- ruchu monitorowanego pojazdu (Do tej funkcji wymagany jest moduł odbiorczy NV9 podłączony do PC .Automatycznie kreślony jest kolorowy ślad ruchu pojazdu na mapie , jego prędkość , data i czas odczytu pozycji. Wszystkie te dane można zapisać do pliku aby potem - w dowolnej chwili - ponownie je wyświetlić na mapie w celu dalszej analizy).

·        Niski koszt lokalizacji - 1-3 gr. (w zależności od operatora GSM) za jeden odczyt

·        Możliwość podsłuchu kabiny samochodu -moduł odbiera połączenie przychodzące z uprawnionego telefonu.

·        Możliwość zdalnego wyłączenia/załączenia sms-em telefonu pracującego z modułem. Funkcja przydatna po doładowaniu karty sim - niektórzy operatorzy (np. Plus) wymagają w tej sytuacji wyłączenia/załączenia telefonu - który jest schowany w samochodzie w trudno dostępnym miejscu.

·        Sygnalizacja błędów konfiguracji i nieprawidłowej pracy systemu na wyświetlaczu telefonu.

·        Sterowanie modułem sms-em zabezpieczonym hasłem z dowolnego telefonu komórkowego lub z Internetu (filtracja reklam) - potwierdzenie sms-em lub dzwonkiem (konfigurowane dynamicznie w chwili wysyłania sms-a sterującego ) na wskazany w sms-sie nr telefonu .

·        Sterowanie: stanem wyjść ,blokadą wejść , zerowanie licznika wysłanych sms-ów/h oraz licznika wszystkich wysłanych sms-ów . W sms-ie potwierdzającym informacja o : stanie wszystkich wyjść i wejść , ilości wysłanych sms-ów od chwili włączenia zasilania (przydatne gdy chcemy wiedzieć kiedy kończy się pakiet tanich sms-ów), stanie blokady wejść (czy załączona/wyłączona) , typie zasilania (bateryjne/podstawowe, data i godzina odczytu GPS ,długość i szerokość geograficzna ,prędkość poruszającego się pojazdu oraz azymut jego ruchu.

·        Raporty okresowe z lokalizacją przesyłane na wskazany nr telefonu aktywowane przez użytkownika w dowolnej chwili sms-em zabezpieczonym hasłem.Ustawiane : okres raportu -co 1-99 minut(lub godzin),rodzaj i format informacji przesyłanej w raporcie , nr telefonu na który będą przychodzić raporty.

·        17 funkcji realizowanych sygnałem dzwonienia, programowanych z poziomu użytkownika- ZGŁOSZENIE PATENTOWE NR P 369038 np.1- dzwonienie do modułu powoduje przysłanie sms-a z lokalizacją ,2 -uzbrajają alarm,3-włączają wysyłanie raportu okresowego,4-odbiera połączenie przychodzące (podsłuch) lub 1-włącza wysyłanie raportu okresowego ,2-dzwonienia generują sms-a z lokalizacją itd. Użytkownik sam decyduje jakie funkcje będą wykonane w następstwie dzwonienia do modułu z uprawnionego telefonu.

·        Konfiguracja i programowanie sms-em z aparatu komórkowego bez konieczności użycia komputera -ustawiane : numery telefonów osób powiadamianych, czas dzwonienia ,ilość dzwonień z poszczególnych wejść , hasło uprawniające do sterowania modułu sms-ami ,dopuszczalna ilość wysłanych sms/h , typ wejść (NC lub NO), reakcja wyjścia na wzbudzenie wejścia /czy ma być załączone przy wzbudzeniu wejścia o tym samym numerze co wyjście/,wybór sposobu powiadomienia z danego wejścia (sms + dzwonek , sms ,dzwonek), ilość osób uprawnionych do sterowania modułem sygnałami dzwonienia.

·        Powiadamianie użytkowników /max 4-ech/ o zmianie stanu wejść modemu dzwonkiem (sygnałem dzwonienia) lub pięcioma dowolnie zredagowanym przez użytkownika sms-mi .

·         Samoczynne załączanie telefonu współpracującego z modułem (pracującego bez akumulatora.) i wpisywanie kodu PIN po zaniku zasilania - układy nie posiadające tej cechy po zaniku zasilania i ponownym jego załączeniu mogą przestać działać !/przy słabym akumulatorze telefonu komórkowego telefon może się wyłączyć a moduł nie potrafi go załączyć./

·        Pewność powiadomienia zapewniona wykrywaniem faktu czy sygnał dzwonienia dotarł do abonenta zaprogramowaną ilość razy /inne rozwiązania nie mają tej cechy/

·        Automatyczne powtarzanie dzwonienia w przypadku zajętości linii ,braku zasięgu ( lub gdy abonent ma wyłączony telefon - ta funkcja dostępna nie u wszystkich operatorów.) *.)/inne rozwiązania nie mają tej cechy/

·        Wbudowany układ zasilania awaryjnego z bateri 9V- informacja o przejściu na zasilanie bateryjne sms-em lub (i) dzwonkiem.

·        Proste i szybkie sterowanie urządzeniami na odległość za pomocą sygnałów dzwonienia : zidentyfikowanie stanu wyjścia trwa ok. 3 sekundy dla stanu 0FF i ok. 5 sek. dla stanu ON a rozkaz załączenia/wyłączenia wykonywany jest po 13 sek./inne rozwiązania nie mają tej cechy/ /ZGŁOSZENIE PATENTOWE P-369038/

·        Praca a telefonem komórkowym bez baterii - brak problemów z ciągłym doładowywaniem akumulatora i  utratą jego pojemności niskich temperaturach, niski pobór prądu ok.45 mA / istotne przy pracy w samochodzie /

·        Automatyczne odblokowanie komórki w przypadku jej zawieszenia /nie jest to możliwe przy pracy z akumulatorem komórki bez jego wyjęcia i ponownego włożenia/

·        Łatwe testowanie poprawności działania modułu – wszystkie połączenia przychodzące przy poprawnym działaniu modułu - są automatycznie odrzucane.

·        4 wejścia typu NO lub NC konfigurowane z telefonu – każde osobno - w tym dwa sterowane napięciem oraz jedno o działaniu zwłocznym /opóźnienie w zadziałaniu 20sek./

·        współpraca z tanimi (50-100zł) i łatwo dostępnymi /giełdy , komisy/ telefonami komórkowymi Nokia 5110 (5130,5150,6110,6130,6150) lub na życzenie z 3330,3410 .