Moduł zdalnego sterowania NV60RS:

Moduł przeznaczony jest do pomiaru temperatury z 4 czujek temperatury DS18B20 oraz do sterowania złączaniem/wyłączaniem jego wyjść rozkazami z PC. Informacja o odczytanych temperaturach przekazywana jest na port USB (emulacja portu COM ) komputera.

Cechy modułu NV6RS:

·         Moduł posiada certyfikat CE.  

·         Pomiar temperatury z 4 czujek i przekazywanie wyników na port USB PC.  

·        Złączanie/wyłączanie 4 wyjść modułu na rozkaz przesłany przez port USB z PC.

·        Sygnalizacja uszkodzenia lub braku czujki.

·        Temperatura podawana jest w dziesiatych częściach stopnia np. T(1)=218 co oznacza 21,6 stopnia C . Każda transmisja zakończona jest znakiem końca linii i znakiem nowego wiersza.

·        Przykładowa transmisja (0=wyjście wyłączone ,1=wyjście załączone):

  • OUT4321=0000
  • T(1)=215
  • T(2)=214
  • T(3)=224
  • T(4)=114