Moduł zdalnego sterowania NV50 i 54P:

Przekazywanie informacji o stanie nadzorowanych obiektów lub urządzeń oraz o ich lokalizacji za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej oraz sterowanie urządzeniami za pomocą telefonu /dowolnego producenta/

Moduł NV5.0 służy do przekazywania zainteresowanym osobom za pomocą telefonu komórkowego sygnałów alarmowych od systemu alarmowego , pojedynczych czujek (np.: ruchu , dymu , gazu itp. ) lub nadzorowanych urządzeń a ponad to umożliwia bezprzewodowe sterowanie za pomocą telefonu komórkowego urządzeniami podłączonymi do wyjścia przekaźnikowego (o obciążalności 240V/7A ) modułu NV5.0 . Np. zdalne załączanie/wyłączanie ogrzewania , alarmu , światła i radia (symulacja obecności domowników w pustym domu , daczy ),zdalne zatrzymania auta w czasie kradzieży, sterowanie przepompownią ścieków itp.

 

Cechy modułu NV5.0:

·         Moduł posiada certyfikat CE.  

·        Lokalizacja miejsca, w którym znajduje się moduł i telefon bez konieczności wykupywania takiej usługi u operatora - szczegóły w danych technicznych.

·         Sterowanie modułem sms-em zabezpieczonym hasłem z dowolnego telefonu komórkowego lub z internetu (filtracja reklam) - potwierdzenie sms-em lub dzwonkiem (sygnałem dzwonienia ) na wskazany w sms-sie nr telefonu - konfigurowane dynamicznie w chwili wysyłania sms-a sterującego .  

·        Konfiguracja i programowanie sms-em z aparatu komórkowego bez konieczności użycia komputera -ustawiane : numery telefonów osób powiadamianych, czas dzwonienia ,ilość dzwonień z poszczególnych wejść , hasło uprawniające do sterowania modułu sms-ami ,dopuszczalna ilość wysłanych sms/h , typ wejść (NC lub NO), wybór sposobu powiadomienia z danego wejścia (sms + dzwonek , sms ,dzwonek)

·        Sterowanie: stanem wyjścia , blokadą wejść , zerowanie licznika wysłanych sms-ów. W sms-ie potwierdzającym informacja o : stanie wyjścia i wszystkich wejść ,ilości wysłanych sms-ów w ciągu ostatniej godziny, stanie blokady wejść (czy załączona/wyłączona) , typie zasilania (bateryjne/podstawowe) oraz lokalizacja modułu odczytana z telefonu.

·        Powiadamianie użytkowników wpisanych w książkę telefoniczną komórki./max 4-ech/ o zmianie stanu jednego z czterech wejść modemu z jednoczesną identyfikacją wejścia z którego ta zmiana wystąpiła -funkcja realizowana dowolnie zredagowanymi przez użytkownika sms-ami lub (i) dzwonkami .

·        Brak kosztów eksploatacyjnych – funkcja powiadomienia i zdalnego sterowania może być realizowana bezpłatnymi sygnałami dzwonienia lub pracą modułu można sterować sms-ami z bezpłatnych bramek internetowych. .

·         Samoczynne załączanie telefonu współpracującego z modułem (pracującego bez akumulatora!) i wpisywanie kodu PIN po zaniku zasilania - układy nie posiadające tej cechy po zaniku zasilania i ponownym jego załączeniu mogą przestać działać !/przy słabym akumulatorze telefonu komórkowego telefon może się wyłączyć a moduł nie potrafi go załączyć./

·        Pewność powiadomienia zapewniona wykrywaniem faktu czy sygnał dzwonienia dotarł do abonenta zaprogramowaną ilość razy /inne rozwiązania nie mają tej cechy/

·        Automatyczne powtarzanie dzwonienia w przypadku zajętości linii , braku zasięgu sieci (lub gdy abonent ma wyłączony telefon *.)/inne rozwiązania nie mają tej cechy/

·        zdalne sterowanie z informacją zwrotną dla użytkownika o stanie wyjścia - /ZGŁOSZENIE PATENTOWE P-369038/

·        Wbudowany układ zasilania awaryjnego z baterii 9V- informacja o przejściu na zasilanie bateryjne sms-em lub (i) dzwonkiem.

·        Praca a telefonem komórkowym bez baterii - brak problemów z ciągłym doładowywaniem akumulatora i  utratą jego pojemności niskich temperaturach, niski pobór prądu ok.45 mA / istotne przy pracy w samochodzie /

·        Automatyczne odblokowanie komórki w przypadku jej zawieszenia /nie jest to możliwe przy pracy z akumulatorem komórki bez jego wyjęcia i ponownego włożenia/

·        Łatwe testowanie poprawności działania modułu – wszystkie połączenia przychodzące przy poprawnym działaniu modułu - są automatycznie odrzucane.

·        4 wejścia typu NO lub NC konfigurowane z telefonu – każde osobno - w tym jedno sterowane napięciem oraz jedno o działaniu zwłocznym /opóźnienie w zadziałaniu 40sek./

·        współpraca z tanimi (50-100zł) i łatwo dostępnymi /giełdy , komisy/ telefonami komórkowymi Nokia 5110 (5130,5150,6110,6130,6150)