.
zapraszamy do sklepu internetowego

Mierniki temperatury (termometry cyfrowe)

wejście do sklepu internetowego

.

Mierniki firmy CHY

MIER-CHY506A:

Pomiar temperatury, 4 - kanałowy
DATA HOLD - zatrzymanie wyniku pomiaru na wyświetlaczu
Pomiar napięciowego sygnału wejściowego - odczyt z przetworników sygnału (kanał CHB)
Kanał do sond PT100-RTD (kanał CHA)
2 kanały pomiarowe do sond typu K, J, T, E, R, S, N
Odczyt T1, T2, T1 - T2
Wybór skali wskazania temperatury °C/°F
Rejestracja pojedynczych pomiarów w czasie rzeczywistym 6500 pomiarów
Rejestracja alarmów przekroczenia limitów 5400 pomiarów
Rejestracja ciągła
wielokanałowa: 6500 pomiarów (T1+T2, T1+T2+CHA, T1+T2+CHB)
jednokanałowa: 32000 pomiarów (T1, T2, CHA, CHB)
 

MIER-CHY700T:

Przenośny termometr w kompaktowej obudowie, do pomiaru temperatury za pomocą sondy typu K.
Przenośny, umożliwia wygodny pomiar w jednej ręce
Wyświetlacz LCD 3½ cyfry (1999)
DATA HOLD - zatrzymanie wyniku pomiaru na wyświetlaczu
MAX HOLD - zatrzymanie najwyższej wartości pomiaru na wyświetlaczu
ADJ - kalibracja pomiaru względem temperatury odniesienia
AUTO POWER OFF - automatyczne wyłączenie po 15 minutach bezczynności
Wybór jednostki skali °C/°F
Wskaźnik wyczerpania baterii

MIER-CHY510 - Miernik temperatury z sondami K - czterokanałowy

Cechy szczególne i funkcje specjalne
DATA HOLD - zatrzymanie wyniku pomiaru na wyświetlaczu
Przycisk wyboru rozdzielczości: 0,1 albo 1°C/°F
4 kanały pomiarowe do sond typu K
Odczyt T1, T2, T3, T4, T1 - T2, T1 - T3, T1 - T4
MAX HOLD - zatrzymanie maksymalnej wartości na wyświetlaczu
Wybór skali wskazania temperatury °C/°F

MIER-CHY802W Miernik temperatury dwukanałowy z sondami półprzewodnikowymi - zdalna transmisja danych

Cechy szczególne i funkcje specjalne
DATA HOLD - zatrzymanie wyniku pomiaru na wyświetlaczu
2 kanały pomiarowe do sond typu K, J
Odczyt T1, T2, T1 - T2
Wybór skali wskazania temperatury °C/°F
Możliwość zadawania wartości granicznych Hi/Lo
RELATIVE ZERO - pomiar różnicowy względem mierzonej wartości
MAX/MIN/AVG - zapamiętanie/wyświetlanie wartości maksymalnej, minimalnej i średniej pomiarów
Transmisja bezprzewodowa
POMIARY I DOKŁADNOŚCI
Okres kalibracji: 1 rok
Dokładność: +- (% wartości wskazywanej + wartość °C/°F), dla temp 23°C +- 5°
Współczynnik temperaturowy: nominalnie 0,1 x (określona dokładność)/°C (0°C do 18°C lub 28°C do 50°C)

 

Karta katalogowa CHY506A (datasheet):

Karta katalogowa CHY700T (datasheet):

Karta katalogowa CHY802W (datasheet):

 

 Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

kodkanały charakterystyka  - zakres
MIER-CHY506A4 kanałyzakres: -200 do +1767°C
MIER-CHY5104 kanały zakres: -50 do +1300°C
MIER-CHY700T1 kanałyzakres: -50 do +300°C
MIER-CHY802W2 kanały zakres: -50 do +1370°C
MIER-CHY8042 kanały zakres: -200 do +800°C
.

Mierniki firmy CENTER

MIER-CENTER 309 - miernik temperatury
• Cztery kanały pomiaru temperatury
• Rejestrator (logger) danych pomiarowych o pojemności 16000 zestawów danych
• Zegar czasu rzeczywistego
• Poczwórny wyświetlacz ciekłokrystaliczny z podświetleniem
• Funkcja konfiguracji "Setup"
• Pomiar za pomocą termopar typu K
• Automatyczna zmiana podzakresu pomiarowego
• Zakres pomiaru za pomocą termopary typu K: od -200 do +1370°C (Uwaga: użyteczny zakres pomiaru temperatury narzuca zastosowana sonda temperaturowa!)

MIER-CENTER370 - Miernik temperatury, jednokanałowy z sondą czteroprzewodową PT100 (klasa A)

 

MIER-CENTER372 - Miernik temperatury, dwukanałowy z sondami czteroprzewodowymi PT100 (klasa A)

MIER-CENTER376 - Miernik temperatury, jednokanałowy z sondą PT100 z rejestracją danych (logger) USB

• Jeden kanał pomiarowy
• Wskazywanie temperatury zgodnie z tablicą temperatur IEC751 dla czujników PT
• Podwójny wyświetlacz ciekłokrystaliczny:
- długość wyświetlacza: 5 cyfr,
- jednoczesne wskazywanie wyniku pomiaru (temperatura) i czasu rzeczywistego(godziny, minuty),
- rozdzielczość wskazywania temperatury: 0,01°C (0,02°F),
- podświetlenie,
- automatyczne wyłączanie podświetlenia (po 30 s),
- zamrażanie wskazania wyświetlacza (funkcja Hold)
• Zakres pomiaru: od -100 do +400°C (od -148°F do 752°F)
• Dokładność pomiaru: ±(0,05% w.w. +0,1°C), ±(0,05% w.w. +0,2°F)
• Typ czujnika: rezystancyjny, platynowy, do sond Pt100 czteroprzewodowych, α = 0,00385
• Szybkość próbkowania: 2 razy na sekundę
• Rejestrator (logger) danych pomiarowych (funkcja REC): 16000 punktów danych
• Funkcje: MAX/MIN (wskazywanie wartości maksymalnej/minimalnej) i REL (wskazywanie wartości względnej)
• Intefejs USB

 

MIER-CENTER500 Graficzny rejestrator temperatury 2-kanałowy - (logger 32000 pomiarów) - 2 sondy typu K w komplecie

• Dwa kanały pomiaru i rejestracji danych
• Pamięć (logger) 32000 danych pomiarowych
• Wbudowania drukarka termiczna funkcją wydruku tekstowego (dane liczbowe) i graficznego (wykres)
• Pomiar temperatury od -200 do +1370°C termoparami typu K i J (od -200 do +1400°C) (użyteczny zakres zależy od zastosowanej sondy temperaturowej)
• Wyświetlacz ciekłokrystaliczny z podwójnym polem cyfrowym (5 cyfr), do jednoczesnego odczytu T1 i T2 i z polem tekstowym (10 znaków)
• Rozdzielczość wskazania temperatury 0,1°C
• Menu 1 i menu 2 z grupami przycisków szybkiego dostępu do funkcji termometru i drukarki
• Wskazywanie wartości minimalnej, maksymalnej i względnej (REL)
• Interfejs RS-232C z izolacją optyczną
• Zasilanie 6 x 1,5 V (LR03) - 100 h pracy
• Wejście zewnętrznego zasilacza
• Wymiary: 242x98x42 [mm]
• Masa 580 g
• Wyposażenie standardowe: neseser, zasilacz sieciowy 9 V, 2 sondy temperaturowe - termopary typu K (do 250°C), 2 rolki papieru termicznego do drukarki, przewód do RS-232, oprogramowanie TestLink SE-500 pod MS Windows 95/98, NT4.0

Karta katalogowa CENTER370, 372 (datasheet):

Karta katalogowa CENTER376 (datasheet):

 Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

kodkanałycharakterystyka  - zakres
MIER-CENTER3094 kanałyzakres: -200 do +1370°C
MIER-CENTER3701 kanałzakres: -100 do +400°C
MIER-CENTER3722 kanałyzakres: -100 do +400°C
MIER-CENTER3761 kanał zakres: -100 do +400°C
MIER-CENTER5002 kanały zakres: -200 do +1370°C
.

Mierniki firmy LUTRON

MIER-TM906A Cyfrowy miernik temperatury

Szeroki zakres pomiaru temperatury: -50°C do 1230°C.
Kontrastowy, 2-funkcyjny, 13mm wyświetlacz LCD - łatwy odczyt nawet przy słabym oświetleniu zewnętrznym.
Pomiar temperatury jednocześnie w dwóch punktach za pomocą sond termoparowych typu "K" - dwa niezależne gniazda wejściowe.
Odczyt w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita z dokładnością do 0,1°C(F) lub 1°C(F).
Pomiar różnicy temperatur - funkcja T1-T2.
Pamięć bieżącego odczytu - funkcja DATA HOLD.
Pamięć wartości maksymalnej i minimalnej odczytu.
Niezawodność, funkcjonalność i precyzja dzięki konstrukcji opartej na pojedynczym układzie mikroprocesorowym LSI.
Wbudowany port szeregowy RS-232C - możliwość pracy w automatycznych systemach pomiarowych.
Niewielkie wymiary i masa oraz łatwa obsługa.

MIER-TM917 Cyfrowy miernik temperatury

Profesjonalny przyrząd do pomiaru temperatury o wysokiej dokładności i rozdzielczości maksymalnej 0,01.
Wejście akceptujące 6 rodzajów sond temperaturowych: PT 100Ohm (platynowa) oraz termoparowe typu K/J/T/E/R.
Wejście 4-przewodowej, precyzyjnej sondy PT100 ze współczynnikiem korekcji a=0,00385 (DIN IEC751).
Szeroki zakres pomiaru (sonda typu K): -100°C do 1370°C.
Przełącznik jednostek pomiaru: C/F.
Przełącznik rozdzielczości: 0,01/0,1.
Duży wyświetlacz LCD ze wskaźnikami jednostek pomiaru.
Pamięć wskazania - DATA HOLD.
Przełącznik rodzaju sondy pomiarowej - łatwa zamiana sondy.
Pamięć wartości maksymalnej i minimalnej, funkcja pomiarów względnych.
Wskaźnik stanu baterii zasilającej.
Opcjonalny futerał ochronny o dużej wytrzymałości mechanicznej.

MIER-TM2000 Cyfrowy miernik temperatury

3 w 1: bezdotykowy pomiar w podczerwieni, sonda PT100Ω (platynowa), termopary typu K/J/T/E/R.
Niezawodność, funkcjonalność i precyzja dzięki konstrukcji opartej na pojedynczym układzie mikroprocesorowym LSI.
Szeroki zakres pomiaru (sonda typu K): -200ºC do 1700ºC.
Profesjonalny przyrząd do pomiaru temperatury o wysokiej dokładności i rozdzielczości maksymalnej 0,01º.
Precyzyjny, bezkontaktowy pomiar temperatury w zakresie -20ºC do 400ºC.
Pamięć bieżącego odczytu - funkcja DATA HOLD.
Pamięć wartości maksymalnej i minimalnej.
Duży wyświetlacz LCD (podświetlany) ze wskaźnikami jednostek pomiaru
Port szeregowy RS-232C - możliwość pracy w automatycznych systemach pomiarowych.
Opcjonalnie oprogramowanie do gromadzenia danych.
Wejście 4-przewodowej, precyzyjnej sondy PT100 ze współczynnikiem korekcji a=0,00385 (DIN IEC751).
Wskaźnik laserowy przy pomiarze IR
Sygnalizacja wyładowania baterii.

MIER-TM947 Cyfrowy profesjonalny miernik temperatury o wysokiej rozdzielczości

 

Karta katalogowa TM917 (datasheet):

 Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

kod kanały charakterystyka, zakres
MIER-TM906A 2 kanały zakres: -50 do +1230°C
MIER-TM917 1 kanał zakres: -100°C do 1370°C
MIER-TM2000 1 kanał zakres: -20ºC do 400ºC
MIER-TM947 1 kanał zakres: -100ºC do 1300ºC
..

Mierniki firmy EXTECH

MIER-EA10 Cyfrowy miernik temperatury -200 do 1360 stopni C - dwukanałowy - sondy typu K

  • Dwukanałowy
  • Sondy typu: K
  • Długość: 37mm
  • Wysokość: 152mm
  • Szerokość: 72mm
  • Zakres pomiaru: -200°C to +1360°C
  •  

MIER-EA15 Cyfrowy miernik temperatury -200 do 1760 stopni C (dla sondy R i S) - dwukanałowy - sondy typu E, J, K, N, R, S, T

Cechy:
• Termometr elektroniczny z podwójnym wejściem (dwukanałowy)
• Współpracuje z termoparami typu J, K, E, T, R, S oraz N
• Wbudowany rejestrator przechowuje do 8800 zestawów danych 
• Port RS-232 do transferu danych do komputera, dla dokonywania analiz (oprogramowanie i kabel w zestawie)
• Kompaktowa, solidnie wykonana obudowa z dużym podświetlanym wyświetlaczem
• Możliwość wyświetlania temperatur: (T1+T2) lub (T!-T2 + T1) lub (T1-T2 + T2)
• Pamięć maksymalnego i minimalnego pomiaru
• Funkcja Data Hold (zatrzymanie odczytu na wyświetlaczu)
• Wbudowany zegar


Karta katalogowa EA15 (datasheet):

 Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

kodkanały charakterystyka, zakres
MIER-EA102 kanały zakres: -200°C to +1360°C
MIER-EA152 kanały zakres: -200 do 1760°C
...

Mierniki innych firm

MIER-ESCORT20 Cyfrowy miernik temperatury -200 do 1760 stopni C (dla sondy R i S) - współpraca z sondami typu E, J, K, N, R, S, T

• Podwójny (2 x 5 cyfr) wyświetlacz ciekłokrystaliczny z podświetleniem elektroluminescencyjnym (EL),
• "Zamrożenie" wskazania wyświetlacza (Data Hold),
• Wybór typu sondy K, J, T, E, R, S, B, N, G, C, D, U, L,
• Precyzyjny pomiar napięcia stałego (podzakresy 100 mV, 1 V),
• Rozdzielczość pomiaru temperatury 0,1°C,
• Dwa kanały pomiarowe temperatury,
• Wskazywanie T1-T2,
• Pamięć wartości mininmalnej/maksymalnej/średniej,
• Wskazanie wartości względnej (REL),
• Interfejs RS-232C z izolacją optyczną,

MIER-GMHC3210 Cyfrowy miernik temperatury -200 do 1600 stopni C (dla sondy S) - sondy typu J, K, N, S, T

Ten precyzyjny termometr jest do przeznaczony do 5 różnych termoelementów typu J, K, N, S, T. Podłączanie za pomocą miniaturowej wtyczki termoelementu. Dwuwierszowy wyświetlacz, klawiatura foliowa i obudowa zabezpieczona przed kurzem umożliwiają przyjazną dla użytkownika i niezawodną eksploatację.
Charakterystyka
Do termoelementów (J, K, N, S, T)
Do 1 czujnika temperatury
Wyjście analogowe 0 - 1 V

Mierniki temperatury FLUKE 50 seria 2 to wszechstronne przyrządy o laboratoryjnej wprost dokładności 0,05%.
Współpracują z wieloma rodzajami termopar oraz są wyposażone w port komunikacyjny na podczerwień (tylko FLUKE53-2 i FLUKE54-2)

Właściwości mierników temperatury FLUKE51-2 i FLUKE52-2:
- duży podświetlany wyświetlacz pokazuje dowolną
  kombinację odczytów T1 i T2 (tylko FLUKE52-2),
  różnicę pomiędzy temperaturami T1 i T2 (tylko FLUKE52-2)   oraz wartość maksymalną, minimalną i średnią temperatury
- zegar czasu względnego dla trybu rejestracji temperatury
  min, max i średniej ustanawia odniesienie czasowe
  dla najważniejszych odczytów
- funkcja elektronicznego przesunięcia (offset) umożliwia
  kompensację błędów termopar (zwiększa to dokładność   pomiaru)
- pomiar temperatury z termoparami typu J, K, T i E
- tryb uśpienia przedłuża czas pracy baterii
- dodatkowy zestaw akcesoriów Tool-Pak umożliwiający
  zawieszenie termometru (jako wyposażenie dodatkowe)

Karta katalogowa ESCORT20 (datasheet):

Karta katalogowa GMHC3210 (datasheet):

Karta katalogowa FLUKE50 (datasheet):

 

 Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

kodinterfejs charakterystyka, Zakres
MIER-ESCORT202 kanały zakres: -100ºC do 1300ºC
MIER-GMHC32101 kanał zakres: -100ºC do 1300ºC
MIER-FLUKE51-22 kanały zakres: -200ºC do 1372ºC
MIER-FLUKE52-22 kanały zakres: -200ºC do 1372ºC
MIER-FLUKE53-22 kanały zakres: -200ºC do 1372ºC
MIER-FLUKE54-22 kanały zakres: -200ºC do 1372ºC
..