.
zapraszamy do sklepu internetowego

Mierniki ciśnienia - manometry

wejście do sklepu internetowego

.

Manometry firmy AZ

kodnazwazAKRES interfejs
MIER-AZ8252 Manometr różnicowy 0 - +/-15kPa RS232
MIER-AZ82100 Manometr różnicowy 0 - +/-700kPa RS232
MIER-AZ82PR Oprogramowanie do manometru - -

• Różnicowy miernik ciśnienia
• Zakres pomiaru:
- 0 - ±138 mbar (0 - ±15 kPa)
• Rozdzielczość wskazania: 0,001 bar (0,1 mbar)
• Wybór jednostki wskazania wyniku pomiaru ciśnienia (5): inH20, psi, mbar, bar, mmH20; przy potrzebie wskazań w Pa trzeba wynik pomiaru w mbar podzielić przez 100
• Czas odpowiedzi: 0,5 s; Szybkość pomiaru: 0,3 ms
• Podwójny wyświetlacz ciekłokrystaliczny (wskazanie wyniku pomiaru + czasu względnego h/min/s)
• Podświetlenie wyświetlacza i przycisków (włączane przyciskiem) - automatyczne wyłączenie po 30 s
• Dokładność pomiaru: ±0,3% wartości pełnozakresowej (w temperaturze +25°C)
• Maksymalne przeciążenie: ±135 kPa
• Zakres kompensacji temperaturowej: 0 - +50°C
• Tryb różnicowy (DIF); Tryby kalibracji i zerowania
• Pamięć wartości maksymalnej i minimalnej
• Zamrożenie wskazania wyświetlacza (HOLD)
• Układ czasowy (timer)
• Interfejs RS-232C
• Napięcie zasilania 9 V (bateria 6F22)
• Funkcja uśpienia (sleep) - automatyczne wyłączenie zasilania (po 20 minutach), możliwość wyłączenia tej funkcji
• Sygnalizacja niskiego napięcia baterii
• Wejście zewnętrznego zasilacza 9 V
• Wymiary: 72 x 182 x 30 [mm]; Masa: ok. 220 g (z baterią)
• Wyposażenie standardowe: komplet węży pomiarowych 6 mm (9 mm) x 500 mm (2 szt.), miniaturowy neseser udaroodporny, bateria 9 V
• Wyposażenie opcjonalne (za dodatkową opłatą):
- Oprogramowanie do transmisji danych (w polskiej wersji językowej - obsługa transmisji danych pomiarowych do komputera w czasie rzeczywistym, przeglądanie i archiwizowanie danych) + przewód do połączenia portów RS-232C przyrządu i komputera. Zewnętrzny zasilacz sieciowy.

Karta katalogowa (datasheet):

 Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

.

Manometry firmy LAT

kodnazwazAKRES interfejs
MIER-MCW02 Manometr ciśnienia względnego 2kPa -
MIER-MCW10 Manometr ciśnienia względnego 10kPa -
MIER-MCW100 Manometr ciśnienia względnego 100kPa -
MIER-MCW700 Manometr ciśnienia względnego 700kPa -
. . . .
MIER-MCB199 Manometr ciśnienia bezwzględnego 199.9kPa -

Mierniki ciśnienia rodziny MCxxx są elektronicznymi urządzeniami pomiarowymi, służącymi do pomiaru ciśnienia różnicowego, względnego lub bezwzględnego powietrza lub gazów nieagresywnych. Może być stosowany w warunkach laboratoryjnych lub przemysłowych. Jego małe wymiary, niska masa, bateryjne zasilanie, odporność na wstrząsy oraz dowolna pozycja pracy czynią szczególnie przydatnym do prac terenowych. Dla ciśnień różnicowych i względnych wykonywane są na zakresy pomiarowe: 2 kPa, 10 kPa, 100 kPa oraz 700 kPa, dla ciśnienia bezwzględnego na zakres 199,9 kPa. Mierniki przeznaczone do pomiaru ciśnienia różnicowego, oznaczone jako MCR, wyposażone są w dwa króćce pomiarowe, natomiast mierniki przeznaczone do pomiaru ciśnienia względnego – MCW - posiadają tylko jeden króciec przyłączeniowy. Mierniki ciśnienia względnego służą do pomiaru zmian ciśnienia względem bieżącej wartości ciśnienia atmosferycznego. Podłączenie punktów pomiarowych do mierników o zakresach 2, 10 i 100 kPa realizowane może być przewodami elastycznymi o średnicy wewnętrznej 5 ÷ 8 mm natomiast do miernika o zakresie 700 kPa elastycznym przewodem ciśnieniowym o średnicy 6x3 lub 10x3. Możliwe jest dostarczenie mierników dla innych rodzajów przyłączy. Mierniki ciśnienia MCxxx są zasilane z wewnętrznej baterii 9V zapewniającej odpowiednio długi czas pracy przyrządu. Miernik MCxxx może być opcjonalnie wyposażony w skórzany pokrowiec.
• Wymiary bez króćców: 150 x 83 x 30 [mm]
• Masa: ok. 250 g (z baterią)
Na zamówienie oferujemy wersje MCWxx/ex do pracy w atmosferach wybuchowych

Karta katalogowa (datasheet):

 Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

.

Manometry firmy LAT

kodnazwazAKRES interfejs
MIER-MCR2 Manometr różnicowy 2kPa -
MIER-MCR10 Manometr różnicowy 10kPa -
MIER-MCR100 Manometr różnicowy 10kPa -

Mierniki ciśnienia rodziny MCxxx są elektronicznymi urządzeniami pomiarowymi, służącymi do pomiaru ciśnienia różnicowego, względnego lub bezwzględnego powietrza lub gazów nieagresywnych. Może być stosowany w warunkach laboratoryjnych lub przemysłowych. Jego małe wymiary, niska masa, bateryjne zasilanie, odporność na wstrząsy oraz dowolna pozycja pracy czynią szczególnie przydatnym do prac terenowych. Dla ciśnień różnicowych i względnych wykonywane są na zakresy pomiarowe: 2 kPa, 10 kPa, 100 kPa oraz 700 kPa, dla ciśnienia bezwzględnego na zakres 199,9 kPa. Mierniki przeznaczone do pomiaru ciśnienia różnicowego, oznaczone jako MCR, wyposażone są w dwa króćce pomiarowe, natomiast mierniki przeznaczone do pomiaru ciśnienia względnego – MCW - posiadają tylko jeden króciec przyłączeniowy. Mierniki ciśnienia względnego służą do pomiaru zmian ciśnienia względem bieżącej wartości ciśnienia atmosferycznego. Podłączenie punktów pomiarowych do mierników o zakresach 2, 10 i 100 kPa realizowane może być przewodami elastycznymi o średnicy wewnętrznej 5 ÷ 8 mm natomiast do miernika o zakresie 700 kPa elastycznym przewodem ciśnieniowym o średnicy 6x3 lub 10x3. Możliwe jest dostarczenie mierników dla innych rodzajów przyłączy. Mierniki ciśnienia MCxxx są zasilane z wewnętrznej baterii 9V zapewniającej odpowiednio długi czas pracy przyrządu. Miernik MCxxx może być opcjonalnie wyposażony w skórzany pokrowiec.
• Wymiary bez króćców: 150 x 83 x 30 [mm]
• Masa: ok. 250 g (z baterią)

Na zamówienie oferujemy wersje MCRxx/ex do pracy w atmosferach wybuchowych

Karta katalogowa (datasheet):

 Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

.

Manometry firmy LAT

kodnazwazAKRES wersja
MIER-MC2EX Manometr różnicowy 2kPa beziskrowa
MIER-MC10EX Manometr różnicowy 10kPa beziskrowa
MIER-MC100EX Manometr różnicowy 100kPa beziskrowa
. . . .
MIER-MC10/100EX Manometr różnicowy 2 zakresy 100kPa beziskrowa

Mierniki ciśnienia rodziny MCxxx są elektronicznymi urządzeniami pomiarowymi, służącymi do pomiaru ciśnienia różnicowego, względnego lub bezwzględnego powietrza lub gazów nieagresywnych. Może być stosowany w warunkach laboratoryjnych lub przemysłowych. Jego małe wymiary, niska masa, bateryjne zasilanie, odporność na wstrząsy oraz dowolna pozycja pracy czynią szczególnie przydatnym do prac terenowych. Dla ciśnień różnicowych i względnych wykonywane są na zakresy pomiarowe: 2 kPa, 10 kPa, 100 kPa oraz 700 kPa, dla ciśnienia bezwzględnego na zakres 199,9 kPa. Mierniki przeznaczone do pomiaru ciśnienia różnicowego, oznaczone jako MCR, wyposażone są w dwa króćce pomiarowe, natomiast mierniki przeznaczone do pomiaru ciśnienia względnego – MCW - posiadają tylko jeden króciec przyłączeniowy. Mierniki ciśnienia względnego służą do pomiaru zmian ciśnienia względem bieżącej wartości ciśnienia atmosferycznego. Podłączenie punktów pomiarowych do mierników o zakresach 2, 10 i 100 kPa realizowane może być przewodami elastycznymi o średnicy wewnętrznej 5 ÷ 8 mm natomiast do miernika o zakresie 700 kPa elastycznym przewodem ciśnieniowym o średnicy 6x3 lub 10x3. Możliwe jest dostarczenie mierników dla innych rodzajów przyłączy. Mierniki ciśnienia MCxxx są zasilane z wewnętrznej baterii 9V zapewniającej odpowiednio długi czas pracy przyrządu. Miernik MCxxx może być opcjonalnie wyposażony w skórzany pokrowiec.
• Wymiary bez króćców: 150 x 83 x 30 [mm]
• Masa: ok. 250 g (z baterią)

 

Karta katalogowa (datasheet):

 Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

.

Manometry firmy CHY

kodnazwazAKRES interfejs
MIER-CHY380 Miernik ciśnienia - manometr 0 ÷34872,45Pa -

Zakres pomiarowy: 0.1 ÷ 140'' słupa wody; (0 ÷34872,45 Pa)
Dokładność: ±2%;
Rozdzielczość: 0,01'' (2,5 Pa) lub 0,1'’ (24,9 Pa)
Wyświetlacz .....................................LCD, 3½ cyfry (1999)
Środowisko pracy ...................0°C÷40°C (15%<RH<90%)
Środowisko przechowywania .........-20°C÷60°C; RH<80%
Zasilanie.............................................bateria 9V (NEDA 1604, IEC 6F22 006P)
Żywotność baterii........................................200 h dla baterii cynkowo-węglowej
Wymiary / masa...................................173,5 x 65,5 x 35 mm / 178g z bateriami

Karta katalogowa (datasheet):

 Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

.

Manometry firmy CHY

kodnazwazAKRES interfejs
MIER-CHY886 Manometr dwukanałowy -150 ÷150 mBar RS232

Dwukanałowy pomiar ciśnienia • Podwójny wyświetlacz LCD z jednoczesnym wskazaniem aktualnego ciśnienia w wybranym kanale (P1, P2) na wyświetlaczu głównym oraz różnicy ciśnień (P1-P2) na wyświetlaczu dodatkowym • HOLD - zatrzymanie wyniku pomiaru na LCD • ZERO - zerowanie wskazania (pomiar różnicowy) • Przełączana jednostka pomiaru: inWC (cale słupa wody), mmWC (milimetry słupa wody), mBar, PSI (funt na cal kwadratowy) • Sygnalizacja wyczerpania baterii • Autowyłączenie miernika po 17min bezcz. • Obudowa bryzgoszczelna z trudnozapalnego tworzywa • Obudowa zaopatrzona w elastyczną osłonę (holster), odchylaną stopkę i uchwyt na pasek
Zakres pomiarowy: -60 ÷ 60'' słupa wody; (-150 ÷150 mBar)
Dokładność: ±1.5%;

Wyświetlacz .....................................podwójny LCD,
Środowisko pracy ...................0°C÷40°C (15%<RH<90%)
Środowisko przechowywania .........-20°C÷60°C; RH<80%
Zasilanie.............................................bateria 4x1.5V (AAA)
Wymiary / masa...................................171x83x40mm / 230g z bateriami

Karta katalogowa (datasheet):

 Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

.

Manometry firmy Lutron

kodnazwazAKRES interfejs
MIER-PS9302 Manometr firmy Lutro - RS232
. . . .
MIER-PS100-02 Przetwornik ciśnienia do PS9302 2 bary -
MIER-PS100-05 Przetwornik ciśnienia do PS9302 5 barów -
MIER-PS100-10 Przetwornik ciśnienia do PS9302 10 barów -
MIER-PS100-20 Przetwornik ciśnienia do PS9302 20 barów -
MIER-PS100-50 Przetwornik ciśnienia do PS9302 50 barów -

Seria mierników do pomiaru ciśnienia o zakresie: 2, 5, 10, 20 i 50 barów.
Przełączane jednostki pomiaru: bary, psi, mmHg, m/H2O, atmosfery.
Wysokiej jakości przetwornik pomiarowy przystosowany do pracy w trudnych warunkach.
Wbudowany potencjometr wieloobrotowy do precyzyjnej kalibracji przyrządu po zmianie czujnikowa.
4 stykowe gniazdo sondy: 2 żyły do zasilania przetwornika (5V DC), 2 żyły sygnałowe.
Przycisk zerowania zakresu na panelu czołowym.
Sonda pomiarowa (przetwornik ciśnienia) niezależna, połączona z miernikiem kablem – łatwość obsługi i możliwość pomiaru zdalnego.
Automatyczny wyłącznik zasilania.
Mikroprocesorowy obwód wewnętrzny - maksymalnie możliwa dokładność i dodatkowe funkcje.
Bardzo duży wyświetlacz LCD z regulowanym kontrastem - dobra widoczność pod różnymi kątami.
Pamięć wartości maksymalnej, minimalnej i średniej odczytu z funkcją przywołania (RECALL).
DATA HOLD - pamięć bieżącego odczytu na ekranie.
Wskaźnik rozładowania baterii.
Interfejs RS-232 umożliwiający współpracę z komputerem przy rejestracji i obróbce danych pomiarowych oraz pracę w automatycznych systemach pomiarowych.
Obudowa o dużej odporności mechanicznej.
UWAGA: Towar na zamówienie. Komplet miernik + przetwornik

 

Karta katalogowa (datasheet): dodatkowe:

 Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

.

Manometry firmy Lutron

kodnazwazAKRES interfejs
MIER-MAN2021P Miernik ciśnienia - manometr 0-130mBar -
MIER-MAN2022P Miernik ciśnienia - manometr 0-2Bar -
MIER-MAN2023P Miernik ciśnienia - manometr 0-7Bar -

Dokładność, procent: 0.2%
Kod rozmiaru baterii: AA
Klasa IP: IP67
Zakres: 130 mBar
Czas, żywotność baterii: 200h

Wyświetlacz .....................................LCD,
Środowisko pracy ...................0°C÷50°C (15%<RH<90%)
Środowisko przechowywania .........-20°C÷60°C; RH<80%
Zasilanie.............................................bateria 2xAA [R6]
Wymiary / masa...................................155 x 67 x 40 mm / 180g z bateriami
Producent: Digitron
 

Karta katalogowa (datasheet):

 Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

.

Manometry firmy TESTO

kodnazwazAKRES interfejs
MIER-TESTO510 Manometr różnicowy, miniaturowy 0 - 100mBar -
. . . .
MIER-TESTO511 Manometr pomiar bezwzględny 300 - 1200mBar -

Dokładność, procent: ok. 2% (zależy od zakresu - patrz dokumentacja)
Kod rozmiaru baterii: AAA [R03]
Zakres: 100 mBar
Czas, żywotność baterii: 500h
Jednostki: hPa, mbar, Pa, mmH2O, mmHg, inH2O, inHg, psi,m/s, fpm


Wyświetlacz .....................................LCD,
Środowisko pracy.......0°C÷50°C (15%<RH<90%)
Środowisko przechowywania .........-20°C÷60°C; RH<80%
Zasilanie.............................................bateria 2xAAA [R03]
Wymiary / masa...................................119 x 46 x 25 mm / 110g
Producent: TESTO

Karta katalogowa (datasheet):

 Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

.

Manometry firmy TESTO

kodnazwazAKRES Model
MIER-MT2000 Manometr firmy TESTO 0-2000mBar 512
MIER-MT0200 Manometr firmy TESTO 0-200mBar 512
MIER-MT0020 Manometr firmy TESTO 0-20mBar 512
MIER-MT0002 Manometr firmy TESTO 0-2mBar 512

Dokładność, procent: ok. 0.5%
Kod rozmiaru baterii: 9V [6F22]
Czas, żywotność baterii: 120h
Jednostki: hPa, mbar, Pa, mmH2O, mmHg, inH2O, inHg, psi,m/s, fpm
Wyświetlacz .....................................LCD,
Środowisko pracy..........................0°C÷50°C (15%<RH<90%)
Środowisko przechowywania .........-20°C÷60°C; RH<80%
Zasilanie.............................................bateria 9V [6F22]
Wymiary / masa...................................202 x 57 x 42 mm / 300g
Producent: TESTO

UWAGA: Model MT2000 - bez pomiaru przepływu!
 

Karta katalogowa (datasheet):

 Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

.

Manometry firmy Greisinger

kodnazwazAKRES producent
MIER-GDHC200-07 Manometr różnicowy 0-0.1999bar Greisinger
MIER-GDHC200-13 Manometr różnicowy 0-1.999bar Greisinger
MIER-GDHC200-14 Manometr różnicowy 0-11bar Greisinger

Seria mierników do pomiaru ciśnienia o zakresie: 2, 5, 10, 20 i 50 barów.
Do pomiaru podciśnienia i nadciśnienia i różnic ciśnienia do 200 mbar. Doskonała stabilność punktu zerowego, jak również dwa zakresy pomiarowe zapewniają zawsze optymalne badania, dzięki automatycznemu przełączaniu pomiędzy dwoma zakresami.

Nadciśnienie maks. 500 mbar
Doskonała stabilność punktu zerowego
Automatyczne przełączanie zakresu pomiaru 19,99/199,9 mbar
Ręczna korekta nachylenia
4 kategorie pomiaru do wyboru: mbar/hPa, mmHg, psi, Pa
Pamięć wartości min./maks.
Funkcja tary
Funkcja automatycznego wyłączania.
 

Instrukcja obsługi:

 Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

.

Barometr firmy Greisinger

kodnazwazAKRES producent
MIER-GTDC1100 Barometr 0.3-1.2bar Greisinger

Dzięki rozdzielczości 0,1 mbar może być używany jako odniesienie dla zadań kalibracyjnych, jako wartość odnośna etc. Idealnie nadaje się także do zastosowania podczas górskich wędrówek, latania na lotni, w ultralekkich samolotach, w kolarstwie i sporcie motorowym etc.

Zasilanie: bateria 9 V
Zakres pomiarowy: od - 199 do + 9000 m (wysokość)/ od 300 do 1100 mbar (od 225 do 825 mmHg)
Podziałka ciśnienia 0.0001 bar
Dokładność podstawowa ± 1,5 mbar ± 1 cyfra/temperatura: ± 1 % ± 1 cyfra
Temperatura: -10 +50 °C
Waga: 135 g
Wymiary: 106x67x30 mm
Zakres pomiarowy: 0.3 - 1.1 bar
 

Instrukcja obsługi:

 Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

.

Rejestrator firmy Extech

kodnazwazAKRES producent
MIER-EXSDC700 Rejestrator ciśnienia 0-0.1999bar Extech

Kompaktowy rejestrator danych z wyświetlaczem Wartości pomiarowe można odczytać bezpośrednio na ekranie lub przenieść je za pomocą karty pamięci SD na komputer w celu analizy. Rejestrator może pracować niezależnie lub stacjonarnie za pomocą zasilacza. Zarejestrowane dane można analizować, zapisywać lub eksportować w arkuszach kalkulacyjnych.

Względna wilgotność powietrza
Temperatura powietrza
Ciśnienie atmosferyczne
Możliwość zapisu 20 000 wartości pomiarowych na karcie pamięci SD 2 GB
Wyświetlacz LCD

Rejestrator danych zapisuje wartości pomiarowe na karcie SD w formacie Excel® z oznaczeniem daty i godziny, umożliwiając łatwe przenoszenie danych na komputer.
Regulowana częstotliwość rejestratora: od 5 do 600 s lub automatycznie po każdej zmianie wartości
Potrójny wyświetlacz LC pokazuje ciśnienie powietrza, temperaturę i względną wilgotność powietrza.
Regulacja jednostek (°C/°F, hPa/mmHg/inHg)
Złącze RS232

Instrukcja obsługi:

 Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

.

Manometry firmy EXTECH

kodnazwazAKRES interfejs
MIER-EXHD700 Manometr różnicowy 0-0.1379bar USB
MIER-EXHD750 Manometr różnicowy 0-0.3447bar USB
MIER-EXHD755 Manometr różnicowy 0-0.03447bar USB

Producent EXTECH
Typ miernika: manometr
Rodzaj użytego wyświetlacza LCD 4 cyfry, podświetlany
Zakres pomiarowy 0,001...2 psi
Dokładność pomiaru ±0,3%
Wymiary 210 x 75 x 50mm
Masa 280g
Źródło zasilania 1 bateria 9V 6F22
Jednostka pomiaru bar, cm H2O, ft H2O, in H2O, in Hg, kPa, kg/cm2, mbar, mm Hg, ozin2, psi
Interfejs USB
 

Karta katalogowa:

 Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

.

Manometry firmy Norgren

kodnazwazAKRES gwint
MIER-NORGREN012 Manometr pneumatyczny 0-6bar R1/8
MIER-NORGREN013 Manometr pneumatyczny 0-10bar R1/8

Gwint zewnętrzny R1/8
Maksymalne ciśnienie robocze 6, 10 bar
Media robocze: sprężone powietrze, oleje, gazy lub ciecze
Minimalne ciśnienie pracy 0 bar
Podłączenie (Manometr) tylne
Temperatura robocza (zakres) -20 do +60 °C
Zakres ciśnienia roboczego 0 do 6 bar; 10 bar
Średnica netto 50 mm
 

Karta katalogowa (english):

 Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

.

Jednostki ciśnienia

jednostkasymbol pa(SI) n*m2 inne
milimetry słupa rtęci mm Hg 133,322 1,33322hPa;
1/760atm
milimetry słupa wody mm H2O 9,818 0,09818hPa;
cale słupa wody in H2O 247,4136 2,474136hPa;
atmosfera fizyczna atm 1,01325 * 105 1013,25hPa;
14,696psi
atmosfera techniczna at 9,80665 * 104 980,665hPa
bar bar 105 1000hPa
funt na cal kwadr., lb/in2 psi 6.8927 * 103 0,06893bar;
0,068025atm
tor Tr 133,322 1mm Hg;
1/760atm
hektopaskal hPa 100 0,1kPa
kilopaskal kPa 1000 10hPa

Jednostki ciśnienia i ich przeliczanie. W układzie SI obowiązuje Pa (paskal).

.