.
zapraszamy do sklepu internetowego

Mierniki - Luksomierze - Światłomierze

wejście do sklepu internetowego

.

Luksomierz MIER-L100

Luksomierz L100 jest wysokiej klasy całkującym miernikiem najnowszej generacji, przeznaczonym do pomiaru natężenia oświetlenia i naświetlenia promieniowaniem naturalnym i sztucznym. Posiada głowicę fotometryczną z wysokostabilną fotodiodą krzemową skorygowaną widmowo do względnej skuteczności biologicznej widzenia fotopowego V(λ) oraz kierunkowo do krzywej cosinus. Bardzo dobre dopasowanie czułości spektralnej gwarantuje prawidłowy pomiar natężenia oświetlenia niezależnie od charakteru promieniowania i nie wymaga stosowania żadnych współczynników korekcyjnych dla różnych źródeł światła, tak jak to przeważnie ma miejsce w przypadku tanich luksomierzy innych producentów. Cechuje się ponadto ogromną dynamiką układu pomiarowego, dużą dokładnością, możliwością zapamiętania w pamięci kilkuset pomiarów, a także możliwością współpracy z komputerem.
Liczne opcje użytkowe miernika dostępne są bezpośrednio z klawiatury przy pomocy rozwijanych list menu widocznych na wyświetlaczu graficznym. Klawiatury miernika można używać również do wprowadzania wszelkich danych i komentarzy.
Interesującą cechą L100, rzadko spotykaną wśród innych luksomierzy, jest możliwość pomiaru luminancji po dołączeniu do głowicy odpowiedniej przystawki PL1.
Ze względu na doskonałe parametry luksomierz L100 przeznaczony jest głównie do stosowania w większych zakładach pracy i instytucjach kontrolnych (np. SANEPID), a także w laboratoriach promieniowania optycznego.

Karta katalogowa (datasheet):

 Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

kodopischarakterystyka  - wersja
MIER-L100 L100 Luksomierz cyfrowy L100
MIER-L100SW L100+SW Luksomierz L100 + świadectwo wzorcowania
MIER-PLRF100 PLRF100 Przystawka do pomiaru luminancji dla L100
MIER-LUM100SW L100 + PLRF100 Luksomierz L100 + przystawka + SW
.

Luksomierz MIER-LS200

Luksomierz LS200 ze względu na niską cenę przeznaczony jest przede wszystkim do zastosowania w szkolnictwie, w domu itp. Dokładność pomiaru jest praktycznie taka sama jak w luksomierzu L51. Jest to kieszonkowym miernikiem z głowicą fotometryczną wbudowaną w obudowę przyrządu. Sonda pomiarowa wyposażona w fotodiodę krzemową jest skorygowana widmowo do względnej skuteczności oka dla widzenia fotopowego V(λ) oraz kierunkowo do krzywej cosinus. Luksomierz przeznaczony jest do pomiaru natężenia oświetlenia w zakresie 0,1 lx÷19,99 klx. Dobre dopasowanie czułości spektralnej głowicy fotometrycznej do krzywej V(λ) gwarantuje prawidłowy pomiar natężenia oświetlenia niezależnie od charakteru promieniowania i nie wymaga stosowania żadnych współczynników przeliczających dla różnych źródeł światła. Przyrząd posiada funkcję PAUZA (HOLD) służącą do wstrzymania procesu pomiaru i zapamiętania wyniku. Dzięki małym wymiarom, lekkiej konstrukcji i zasilaniu bateryjnemu, miernik LS200 jest przyrządem przenośnym i wygodnym w użyciu.
Odczyt wartości mierzonej dokonywany jest na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym bezpośrednio w lx lub klx, w zależności od ustawienia przełącznika zakresów. Przekroczenie zakresu pomiarowego sygnalizowane jest wyświetleniem jedynki na pierwszym polu i wygaszeniem pozostałych cyfr. Przyrząd automatycznie sygnalizuje stan rozładowania baterii zasilającej poniżej dopuszczalnego poziomu. Klasa dokładności B.  Dla tego modelu nie wykonujemy wzorcowania!.

Karta katalogowa (datasheet):

 Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

kodopischarakterystyka  - wersja
MIER-LS200 LS200 Luksomierz z wbudowaną sondą
.

Luksomierze L50 i L51

Luksomierz L51 przeznaczony jest do pomiarów natężenia oświetlenia naturalnego i sztucznego w zakresie 0,1 lx÷199,9 klx. Jest to kieszonkowy miernik z głowicą fotometryczną wyposażoną w krzemowe fotoogniwo skorygowane widmowo do względnej skuteczności biologicznej widzenia fotopowego V (λ) oraz kierunkowo do krzywej cosinus. Bardzo dobre dopasowanie czułości spektralnej głowicy fotometrycznej do krzywej V(λ) gwarantuje prawidłowy pomiar natężenia oświetlenia niezależnie od charakteru promieniowania i nie wymaga stosowania współczynników korekcyjnych dla różnych źródeł światła.
L51 stanowi rozwinięcie popularnego luksomierza L-20A. Mechaniczny przełącznik zakresów zastąpiono elektronicznym i zastosowano głowicę o dużej dokładności pomiaru. Zastosowane zmiany w znacznym stopniu poprawiły walory użytkowe luksomierza. Ponadto przyrząd wyposażono w funkcję HOLD służącą do wstrzymania procesu pomiaru i zapamiętania wyniku oraz funkcję automatycznego wyłączenia przyrządu po upływie ok. 10 min. od ostatniego naciśnięcia dowolnego klawisza, co znacznie przedłuża żywotność baterii.
Luksomierz automatycznie sygnalizuje stan rozładowania baterii zasilającej poniżej dopuszczalnego poziomu, co zabezpiecza przed błędnymi odczytami.
Luksomierz L51 wzorniczo zgodny jest z pozostałymi przyrządami serii 50.

Karta katalogowa (L51):   (L50):

 Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

kodopischarakterystyka  - wersja
MIER-L51 L51 Luksomierz z klasą dokładności B
MIER-L51SW L51+SW Luksomierz z klasą B + świadectwo wzorcowania
MIER-L50 L50 Luksomierz z klasą dokładności A
MIER-L50SW L50 + SW Luksomierz z klasą A + świadectwo wzorcowania
.

Luksomierze LX103 i LX105

Pomiar natężenia światła w szerokim zakresie w luksach i stopokandelach.
Duży, kontrastowy wyświetlacz LCD, ułatwiający odczyt pomiaru.
Czujnik pomiarowy - umieszczony w osobnej głowicy, zbudowany z wysokiej jakości fotodiody i filtra korekcji barwy - spełniający wymogi normy CIE.
Duża dokładność i niezawodność dzięki oparciu konstrukcji na pojedynczym układzie mikroprocesorowym LSI.
Pamięć dowolnego odczytu oraz wartości maksymalnej, minimalnej i średniej danej serii pomiarów (Lx-105).
Przełącznik rodzaju oświetlenia: dzienne, żarowe, fluorescencyjne, rtęciowe - model Lx-105.
Pomiar względny natężenia światła (w %) - model Lx-105.
Automatyczny wyłącznik zasilania - oszczędność baterii (Lx-105).
Wbudowany interfejs RS-232C - model Lx-105.
Wskaźnik stanu baterii zasilającej.
Odporna mechanicznie obudowa o kieszonkowych wymiarach, niewielka masa.

Karta katalogowa (LX103 i LX105):

 

 Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

 

kodopischarakterystyka  - wersja
MIER-LX103 LX103 Światłomierz cyfrowy LX103
MIER-LX105 LX105+SW Światłomierz cyfrowy LX105 + świadectwo wzorcowania
.

Luksomierz MIER-L100

Luksomierz
• Wyświetlacz 5 cyfr
• Automatyczna / ręczna zmiana podzakresu pomiarowego
• Podzakresy pomiarowe: 0,00-39,99 lx/399,9 lx/3999 lx/39990 lx
• Wybór jednostki wskazania: lx/fc
• Rozdzielczość wskazania: 0,01 lx - 10 lx
• Dokładność pomiaru: ±3% w.w. ±5 cyfr
• Czas odpowiedzi: 0,5 s
• Szybkość próbkowania: 2 razy/s
• Wpływ temperatury: ±0,1%/°C
• Automatyczne wyłączenie zasilania po 30 minutach (oszczędzające baterię)
• Funkcja zamrażania wskazania (hold)
• Wyświetlanie podzakresu pomiarowego
• Automatyczne zerowanie po włączeniu zasilania
• Czujnik (fotodioda Si) zintegrowany z obudową przyrządu
• Zasilanie bateryjne 9 V (6F22)
• Czas pracy przy zasilaniu z baterii alkalicznej ok. 170 h
• Wskaźnik niskiego napięcia baterii
• Wymiary 196x54x34 mm
• Masa ok. 180 g
• W wyposażeniu standardowym: futerał

 Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

 

kodopischarakterystyka  - wersja
MIER-CENTER337 337 Luksomierz cyfrowy firmy CENTER
MIER-CENTER337SW 337+SW Luksomierz cyfrowy + świadectwo wzorcowania
.

Luksomierz MIER-LX1010B

• Wyświetlacz ciekłokrystaliczny 3 i 1/2 cyfry (maks. wskazanie 1999)
• Ręczna zmiana podzakresu pomiarowego: 1 -2000 lx/20000 lx/100000 lx
• Rozdzielczość wskazania 1 lx
• Szybkość pomiaru 0,2 razy/s
• Dokładność podstawowa ±4% w.w.
• Czujnik (fotodioda krzemowa z filtrem) połączony z miernikiem spiralnym przewodem długości 1,5 m
• Zamrażanie wskazania wyświetlacza (hold)
• Wyświetlanie mnożnika dla danego podzakresu pomiarowego
• Automatyczne zerowanie po włączeniu zasilania
• Zasilanie: 9 V (bateria 6F22)
• Pobór prądu z baterii ok. 2 mA
• Wymiary: 230x72x30 mm (miernik), 106x57x26 mm (czujnik)
• Masa ok. 190 g
• W wyposażeniu standardowym: futerał, bateria

 Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

kodopischarakterystyka  - wersja
MIER-LX1010B LX1010B Luksomierz cyfrowy
.

Luksomierze TENMARS

Seria mierników światła (luksomierzy) firmy TENMARS

Cechy szczególne i funkcje specjalne:
Ręczna zmiana zakresów pomiarowych
DATA HOLD - zatrzymanie wyniku pomiaru na wyświetlaczu
Wybór jednostki pomiarowej: Lux/FC
Rejestracja wartości MIN/MAX
Korekcja cosinusa padania światła
Wyjście analogowe DC
Charakterystyka spektralna zgodna z krzywą CIE
Przystosowany do zamontowania na statywie

Karta katalogowa (datasheet):

 Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

kodopischarakterystyka  - wersja
MIER-TMB201L TMB201L Luksomierz cyfrowy 0.1-200000lx
MIER-TMB202 TMB202 Luksomierz cyfrowy 0.01-200000lx
MIER-TMB202SW TMB202 + SW Luksomierz ze świadectwem wzorcowania
MIER-TMB203 USB, MEM Luksomierz - czujnik zintegrowany
MIER-TMB209 MEM Luksomierz cyfrowy 0.01-400000lx
MIER-TMB203 USB, MEM Luksomierz cyfrowy 0.01-400000lx
.

Luksomierz MIER-AXTL230

Typ miernika luksomierz
Zakres pomiarowy 40/400/4k/40k/400klx, 40/400/4k/40kFc
Próbkowanie 1,5x/s
Bargraf 41 segm.
Wyświetlacz LCD 3,75 cyfry (3999)
Źródło zasilania 1 bateria 9V 6F22
Dokładność pomiaru ±(5% odczytu + 10 cyfr)
Wyposażenie standardowe pokrowiec
Masa bez baterii 280g
Wymiary 203 x 75 x 50mm

Właściwości:
automatyczne wyłączanie
automatyczne zerowanie pomiarów
funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza)
funkcja MIN/MAX/REL
funkcja PEAK HOLD (zapamiętanie sygnałów impulsowych)
korekcja cosinusa
podświetlany wyświetlacz LCD z bargrafem
przystawka pomiarowa na 1,5m przewodzie
wzmocniona obudowa

 Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

kodopischarakterystyka  - wersja
MIER-AXTL230 Bargraf Luksomierz cyfrowy 1 - 400000lx
.

Luksomierze firmy V&A

MIER-VAA8050 Światłomierz (luksomierz) cyfrowy - od 0...30000lx, 4%

Profesjonalna jakość, szeroki zakres pomiarowy - 0 - 30000 luksów, precyzyjny pomiar z rozdzielczością lx,
CHARAKTERYSTYKA:
Głowica pomiarowa ze specjalizowaną fotodiodą.
Rozdzielczość 1 lx na zakresie 200 lx.
Głowica pomiarowa wbudowana.
Trwałość, niezawodność i dokładność.
Duży (13mm), kontrastowy wyświetlacz LCD umożliwiający odczyt nawet przy silnym oświetleniu zewnętrznym.

Odporna mechanicznie obudowa o kieszonkowych wymiarach, mała waga, wygodna i prosta obsługa.
Wbudowany wskaźnik stanu baterii.

Wyświetlacz 6 znakowy
Automatyczne wyłączanie po 20 minutach
Temperatura pracy 0~~50 stopni C
Temperatura przechowywania -20~~60 stopni C
Zasilania 3xAAA (1.5VDC)
Wymiary 121x60x30mm
Masa 180g

MIER-VAA8051 Światłomierz (luksomierz) cyfrowy - od 0...30000lx, 4%

Cyfrowy luksomierz do pomiaru poziomu oświetlenia z obrotowym czujnikiem. Parametry jak dla miernika VAA8050 tylko czujnik obrotowy

Karta katalogowa (datasheet):

 Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

kodopischarakterystyka  - wersja
MIER-VAA8050 czujnik wbudowany Luksomierz cyfrowy 0 - 30000lx
MIER-VAA8051 czujnik obrotowy Luksomierz cyfrowy 0 - 30000lx
.

Luksomierze firmy EXTECH

MIER-LT40 Światłomierz (luksomierz) cyfrowy - od 0.1...400000lx, 3%

Producent EXTECH
Typ miernika luksomierz
Rodzaj użytego wyświetlacza LCD (4000)
Próbkowanie 2,5x/s
Zakres pomiarowy 40/400/4k/40kFc, 400/4k/40k/400klx
Dokładność pomiaru 3%
Rozdzielczość pomiaru 0,01Fc, 0,1lx
Wymiary 133 x 48 x 23mm
Masa 250g
Źródło zasilania 2 baterie 1,5V LR03 (AAA)
Właściwości przyrządów pomiarowych:

automatyczna zmiana zakresów
automatyczne wyłączanie
funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza)
funkcja MIN/MAX/ŚRED
korekcja cosinusa i koloru
wskaźnik przekroczenia zakresu pomiarowego
wskaźnik wyczerpania baterii

Karta katalogowa (LT40 i LT45):

 Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

kodopischarakterystyka  - wersja
MIER-LT40 czujnik wbudowany Luksomierz cyfrowy 0.1 - 400000lx
MIER-LT45 pomiar diod LED Luksomierz cyfrowy 0.1 - 400000lx
.

Luksomierze firmy EXTECH

MIER-SDL400 Światłomierz (luksomierz) cyfrowy - od 0...100000lx, 4%

System SDL400 umożliwia pomiar natężenia oświetlenia (lx). Czujnik zawiera filtr spektralny, który pobiera do pomiaru tylko światło widzialne. Dodatkowo może być podłączony opcjonalny czujnik termoelementów typu K i J do pomiaru temperatury. Zintegrowany rejestrator danych z zapisem danych na karcie SD umożliwia dokumentację i analizę danych na komputerze.

Przełączanie między jednostkami miary (lx, Ft-cd)
Rejestrator danych zapisuje wartości pomiarowe na karcie SD w formacie Excel® z oznaczeniem daty i godziny, umożliwiając łatwe przenoszenie danych na komputer.
Regulowany interwał rejestratora: 1 - 3600 sekund
Ręczny zapis / odczyt do 99 wartości pomiaru w pamięci wewnętrznej
Wejście termoelementu typu K/J do pomiarów wysokich temperatur
Duży podświetlany wyświetlacz LCD
Pamięć dla wartości min./maks.
Zintegrowana pamięć wartości pomiaru i slot kart pamięci SD
Automatyczne wyłączanie
Zintegrowany interfejs RS232
Możliwość opcjonalnego zasilania przez zasilacz
Gwint statywu w tylnej części

W zestawie: Baterie; Karta SD 2 GB; Czujnik światła z nasadką ochronną; Walizka; Instrukcja obsługi.

Karta katalogowa (SDL400):   (HD400):

 Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

kodopischarakterystyka  - wersja
MIER-SDL400 czujnik zewnętrzny Luksomierz cyfrowy 0 - 100000lx
MIER-HDC400 czujnik zewnętrzny Luksomierz cyfrowy 40 - 400000lx
.

Luksomierz firmy Gossen

MIER- F502B Miernik natężenia oświetlenia klasy C

Pomiar natężenia oświetlenia w luksach lub fc zgodnie z klasą C
Dokładność wynosi + 3% + 1 cyfra od wyświetlanej wartości
Początkowa wysoka czułość i rozdzielczość od 0,1 lx lub 0,01 fc, do dużych wartości natężenia oświetlenia 199,900 lx lub 19,990 fc.


Precyzyjny miernik natężenia oświetlenia w klasie C zgodnie z DIN 5032-7, IEC 13032-1 dodatek B i CIE 69. Wysokiej klasy V (λ) dopasowanie i korekta cosinus gwarantuje wiarygodny pomiar natężenia oświetlenia światła dziennego i sztucznych źródeł światła LED. Nawet w przypadku bardzo jasnego światła słonecznego lub oświetlenia z reflektora, nie są potrzebne żadne dodatki.
W zestawie

Bateria
 


Karta katalogowa (datasheet):

 Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

kodopischarakterystyka  - wersja
MIER-F502B czujnik zewnętrzny Luksomierz cyfrowy 0 - 200000lx
.

Luksomierze firmy Sonel

MIER-LXP2 Światłomierz cyfrowy LXP2 (bez wzorcowania!) firmy Sonel

Miernik przeznaczony do badania natężenia oświetlenia do 400 kLx z maksymalną rozdzielczością 0,1 Lx. Dodatkowo istnieje możliwość zapisania uzyskanych wyników w pamięci przyrządu, a następnie dokonania transmisji danych do komputera. Wyposażenie dodatkowe stanowi program FOTON umożliwiający wykonanie protokołu z pomiarów natężenia oświetlenia zgodnie z normą PN-EN 12464.

maksymalna rozdzielczość pomiaru światła LXP2: 0,1 lx (0,01 fc);
wysoka dokładność i krótki czas reakcji;
funkcja Data-hold służąca zatrzymywaniu wyświetlanych wartości pomiarowych na ekranie;
brak konieczności stosowania współczynników korekcyjnych dla różnych źródeł światła dzięki bardzo dobremu dopasowaniu czułości spektralnej gwarantującemu prawidłowy pomiar natężenia oświetlenia niezależnie od charakteru promieniowania;
krótkie czasy reakcji na zmianę natężenia oświetlenia;
funkcja zatrzymania wartości szczytowej (Peak-hold) pozwalająca na pomiar sygnału szczytowego impulsu świetlnego o czasie trwania dłuższym niż 0,4 s i krótszym niż 1 s;
automatyczne wyłączenie zasilania po 5, 10 lub 15 minutach lub wyłączenie funkcji automatycznego wyłączania;
pomiary wartości maksymalnych i minimalnych MIN MAX;
odczyty względne REL;
duży i łatwy w odczycie podświetlany wyświetlacz;
złącze USB pozwalające na połączenie urządzenia z komputerem;
cztery zakresy pomiarowe;
zapis do pamięci 99 wyników, które mogą zostać odczytane w mierniku lub komputerze;
rejestrator danych o możliwości zapisu 16000 wartości z możliwością odczytu w PC.
 


Karta katalogowa (LXP2):

 Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

kodopischarakterystyka  - wersja
MIER-LXP2 czujnik zewnętrzny Luksomierz cyfrowy 0.1 - 400000lx
MIER-LXP10B czujnik zewnętrzny Luksomierz cyfrowy 0.01 - 400000lx
MIER-LXP10A czujnik zewnętrzny Luksomierz cyfrowy 0.001 - 400000lx
.

Luksomierz firmy Testo

Miernik Testo 540 jest dostosowany do czułości spektralnej oka. Dzięki temu model Testo 540 idealnie nadaje się do pomiarów natężenia oświetlenia w miejscach pracy lub wszędzie tam, gdzie trzeba zwrócić uwagę na dobre oświetlenie. Funkcja Hold umożliwia wygodny odczyt wartości pomiaru. Wartości min. i maks. wyświetlane są po naciśnięciu klawisza.
Wyposażenie

Podświetlenie wyświetlacza
Funkcja Hold i funkcja wartości min./maks.
Mierzone wielkości: lx (lm/m2), kandela (lm/ft2).

W zestawie: Nasadka ochronna; Skórzana torba z paskiem; 2 baterie; Pasek na nadgarstek; Protokół kalibracji; Instrukcja obsługi.

MIER-TESTO545. Aby spełnić wymagania normy DIN 5032 o oświetleniu w miejscach pracy i obiektach publicznych, należy regularnie przeprowadzać pomiar natężenia oświetlenia. Zadanie to wykona Testo 545 ze specjalnymi filtrami optycznymi, które dają dokładny pomiar natężenia światła o różnych kolorach, np. światło pochodzące z lamp rtęciowych, lamp sodowych itd. Dzięki temu urządzeniu, które oblicza wartość średnią chwilową, istnieje możliwość uśrednienia natężenia światła pomieszczenia, miejsca pracy itd. Wyniki pomiarów można przechowywać we wbudowanej pamięci i przez dodatkowe oprogramowanie przesyłać je do dalszej analizy. Przechowywane dane można porównać z profilem oświetlenia i w ten sposób uzyskać wartościowe informacje o jednolitości oświetlenia. Możliwość zarządzania punktami pomiaru zapewnia szczególny rodzaj pomocy w pracy. Do każdego punktu pomiaru można przypisać do 99 pomiarów. Gwarantuje to przejrzystą identyfikację i dokumentację.


 


Karta katalogowa (TESTO540):  (TESTO545):

 Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

kodopischarakterystyka  - wersja
MIER-TESTO540 czujnik zintegrowany Luksomierz cyfrowy 0 - 200000lx
MIER-TESTO545 czujnik zewnętrzny Luksomierz cyfrowy 0 - 100000lx
.

Luksomierz firmy Amprobe

MIER- LM100 Miernik natężenia oświetlenia

Pomiar natężenia światła
Zapamiętywanie wartości pomiarów
Łatwy w obsłudze luksomierz do szybkiego pomiaru siły światła w lx lub fc. Funkcja Hold umożliwia wygodny odczyt wartości pomiarowych. Dzięki przymocowanej do urządzenia osłonie, czujnik chroniony jest przed zanieczyszczeniem, co pozwala zachować wysoką dokładność pomiarów.
Pomiar natężenia światła
Ręczny wybór zakresu pomiaru
Czujnik krzemowy
Funkcja Data Hold, funkcja wartrości min./maks.

W zestawie: Luksomierz LM100; Bateria 9 V; Instrukcja obsługi.
 


Karta katalogowa (LM100):   (LM120):

 Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

kodopischarakterystyka  - wersja
MIER-LM100 czujnik zewnętrzny Luksomierz cyfrowy 0 - 200000lx
MIER-LM120 czujnik zewnętrzny Luksomierz cyfrowy 0 - 200000lx
.

Luksomierze firmy Victor

MIER-VICTOR1010A Światłomierz cyfrowy VICTOR1010A - od 10 do 50000 lx

• Pasmo pomiaru zgodne z normami organizacji ICI (Międzynarodowa Komisja Oświetleniowa)
• Podzakresy pomiarowe (dokładność pomiaru):
10 - 200,0 lx (±3% w.w. + 3 lx)
200 - 2000 lx (±2% w.w. + 2 lx)
2000 - 20000 lx (±3% w.w. + 8 lx)
20000 - 50000 lx (±4% w.w. + 10 lx)
> 50000 lx (odczyt tylko jako odniesienie)
• Rozdzielczości wskazania: 0,1 lx/1 lx/10 lx/100 lx/100 lx
• Automatyczne przełączanie podzakresu pomiarowego
• Automatyczne zerowanie przy braku sygnału wejściowego
• Wskazywanie wartości maksymalnej i względnej
• Szybkość próbkowania: 2,5 razy na sekundę
• Współczynnik temperaturowy: ±0,1%/°C
• Test powtarzalności: lepiej niż ±2%
• Czujnik połączony z przyrządem przewodem długości 150 cm
• Typ czujnika: fotoczułe ogniwo krzemowe z filtrem optycznym
• Wyświetlacz: ciekłokrystliczny, długość 3 ½ cyfry, wysokość cyfr: 19 mm
• Zamrażanie bieżącego wskazania (HOLD)
• Zasilanie: 9 V, bateria 6F22
- czas pracy: ok. 150 h
- sygnalizacja niskiego napięcia baterii
- automatyczne wyłączanie zasilania po 10 minutach braku naciśnięcia przycisku
• Zakres temperatur pracy: 0-40°C
• Zakres wilgotności względnych pracy 0-85%
• Wymiary:
miernik: 135 x 74 x 30 [mm]
czujnik: 106 x 54 x 28 [mm]
• Masa: ok. 250 g (włącznie z baterią)


 Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

kodopischarakterystyka  - wersja
MIER-VICTOR1010A czujnik zewnętrzny Luksomierz cyfrowy 0 - 30000lx
.