.
zapraszamy do sklepu internetowego

Mierniki tablicowe z interfejsem RS485

wejście do sklepu internetowego

.

Mierniki z wyjściem RS485

MIER-SRP94: Miernik do zabudowy tablicowej z wejściem prądowo-napięciowym 0/4-20mA, 0/1-5V, 0/2-10V lub miliwoltowym 0-60/75/100/150mV; Standardowo wyposażony w interfejs RS-485, wyjście 24V DC do zasilania przetworników, opcjonalnie 2 lub 4 wyjścia przekaźnikowe/OC oraz wyjście analogowe (do wyboru: aktywne wyjście prądowe, pasywne izolowane wyjście prądowe lub aktywne wyjście napięciowe). Pomiar widoczny jest na czytelnym wyświetlaczu LED w standardowym zakresie 4 lub 5/6 cyfr dla bardziej wymagających aplikacji (przykładowo: zakres 4-20 mA, wskazanie 0-20.000 kg). Szeroka gama charakterystyk przetwarzania (liniowa, pierwiastkowa, kwadratowa, zdefiniowana przez użytkownika) umożliwia stosowanie SPR94 przy sterowaniu wieloma różnymi procesami. Miernik może być konfigurowany z poziomu lokalnej klawiatury lub za pomocą portu RS-485 i bezpłatnego oprogramowania S-Config.
 


Karta katalogowa (MIER-SRP94):  Instrukcja obsługi:  

Karta katalogowa (MIER-SRSU4):  Instrukcja obsługi:  


Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

kodotwór montażowycharakterystyka  - wersja
MIER-SRP73 66,5 x 32,5 mm Miernik prądu i napięcia DC
MIER-SRP94 90.5x43 mm Miernik prądu i napięcia DC
MIER-SRSU4 - Konwerter RS485 na USB

.

Mierniki z wyjściem RS485

Ekonomiczny wskaźnik do zabudowy tablicowej z wejściem prądowym 0/4-20mA oraz napięciowym 0/1-5V, 0/2-10V; Zarówno typ wejścia jak i pozostałe parametry ustawiana jest za pomocą wbudowanego interfejsu RS485 lub bezprzewodowego pilota. Niewielkie rozmiary, niska cena oraz łatwość montażu czynią SWE73A idealnym rozwiązaniem, jeśli szukamy prostego wskaźnika bieżących wartości.


Karta katalogowa (datasheet):  Instrukcja obsługi:  

Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

kodotwór montażowycharakterystyka  - wersja
MIER-SWE73A67x32.5mm Miernik prądu i napięcia z RS485
MIER-SWE73L 67x32.5mm Miernik prądu i napięcia

.

Mierniki z wyjściem RS485

MIER-N20: Miernik cyfrowy przeznaczony jest do pomiaru napięcia lub prądu stałego oraz temperatury. Miernik został wyposażony w trójkolorowy wyświetlacz LED, który dzięki programowanym progom kolorów ułatwia obserwację zmian wielkości mierzonej.

wejście: prądowe: 0/4...20mA; ±20mA; napięciowe: 0...60mV; 0...10V; ±10V; temperaturowe: Pt100, J, K

MIER-N30-H: Miernik przeznaczony jest do pomiaru prądu i napięcia stałego do 5A i 600V.

Wejście: prąd 6A DC; napięcie 600V DC
Wyjście: przekaźnikowe (4), analogowe (1), impulsowe (1), cyfrowe RS485/MODBUS (1)
 


Karta katalogowa (N20-Z):  Instrukcja obsługi (N20-Z):  

Karta katalogowa (N30-H):ef="art242/n30h-karta.pdf">  Instrukcja obsługi (N30-H):  

Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

kodOtwór montażowycharakterystyka  - wersja
MIER-N2092x45mm Miernik prądu i napięcia DC, T
MIER-N30-H 92x45mm Miernik prądu i napięcia DC

.

Mierniki z wyjściem RS485

MIER-N20-Z: Miernik cyfrowy przeznaczony jest do pomiaru napięcia lub prądu przemiennego oraz częstotliwości. Miernik został wyposażony w trójkolorowy wyświetlacz LED, który dzięki programowanym progom kolorów ułatwia obserwację zmian wielkości mierzonej.

wejście: prądowe: 1A lub 5A AC; napięciowe: 100V lub 250V lub 400V AC; częstotliwość: 20...50Hz

MIER-N30-O: Miernik przeznaczony jest do pomiaru liczby impulsów, częstotliwości, prędkości obrotowej, okresu, czasu pracy. Miernik ma 2 wejścia licznikowe do współpracy z enkoderem. Miernik zlicza również wartość chwilową i całkowitą.

Wejście: liczba impulsów; częstotliwość; prędkość obrotowa; okres; licznik czasu pracy; enkoder
 


Karta katalogowa (N20-Z):  Instrukcja obsługi (N20-Z):  

Karta katalogowa (N30-O):  Instrukcja obsługi (N30-O):  

Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

kodOtwór montażowycharakterystyka  - wersja
MIER-N20-Z92x45mm Miernik prądu i napięcia AC
MIER-N30-O 92x45mm Licznik, tachometr

.

Mierniki z wyjściem RS485

MIER-N30-U: Miernik przeznaczony jest do pomiaru temperatury, rezystancji oraz sygnałów standardowych.

Wejście: temperatura: termorezystory Pt100, Pt500, Pt1000; termoelementy: J, K, N, E, R, S
rezystancja: 400ohm, 4000ohm
prądowe: ± 20mA
napięciowe: 0...10V, -10...60mV
Wyjście: przekaźnikowe (4), analogowe (1), impulsowe (1), cyfrowe RS485/MODBUS (1)

MIER-SRT73: Niewielki miernik do zabudowy tablicowej z wejściem rezystancyjnym PT100/500/1000 lub termoparowym K, S, J, T, N, R, B, E; Standardowo wyposażony w interfejs RS485 oraz wyjście 24VDC do zasilania przetworników, opcjonalnie 1 lub 2 wyjścia przekaźnikowe/OC. Na uwagę zasługuje automatyczne rozpoznawanie podpięcia 2, 3 i 4 przewodowego, dioda sygnalizująca uszkodzenia czujnika oraz automatyczna kompensacja zimnych końców termopary.

Wejście: rezystancyjne: Pt100, Pt500, Pt1000; termoparowe: typu K, S, J, T, N, R, B, E
 


Karta katalogowa (N30-U):  Instrukcja obsługi (N30-U):  

Karta katalogowa (SRT73):  Instrukcja obsługi (SRT73):  

Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

kodotwór mont.charakterystyka  - wersja
MIER-N30-U92x45mm Miernik temperatury, rezystancji
MIER-SRT73 66,5 x 32,5 mm Miernik temperatury
MIER-SMP147/73 maskownica dla mierników 72x36mm

.

Mierniki z wyjściem RS485

MIER-SWI94: Tablicowy miernik wagowy przeznaczony do współpracy z czujnikami tensometrycznymi w układach pomiarowych masy i siły; Standardowo wyposażony w 2 wejścia pod czujniki tensometryczne 4 lub 6-przewodowe, programowalne wejście cyfrowe, interfejs RS-485, wyjście 24VDC, 2 wyjścia przekaźnikowe/OC oraz wyjście analogowe (do wyboru: aktywne wyjście prądowe, pasywne izolowane wyjście prądowe lub aktywne wyjście napięciowe). Miernik wyposażony jest w przyciski obsługowe, dające możliwość tarowania wskazań, zerowania wskazań dla wagi opróżnionej i zwrotu wartości brutto/netto. Oprogramowanie miernika daje możliwość przeprowadzenia kalibracji teoretycznej lub rzeczywistą masą.

wejście pomiarowe: czujniki tensometryczne 4- lub 6-przewodowe, czułość wybierana programowo do 2 mV/V lub do 4 mV/V; napięcie zasilania czujników: 4,6 V ± 10%, Imax ~ 60 mA; podłączenie czujników: max. 4 czujniki 350 Ohm (wypadkowa impedancja >80 Ohm); Wejście programowalne cyfrowe: izolowane galwanicznie, stan niski: 0V ÷ 1V, stan wysoki: 10V ÷ 30V (ok. 5,5 mA dla 24V)


Karta katalogowa (SWI94):  Instrukcja obsługi (SWI94):  

Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

kodotwór montażowycharakterystyka  - wersja
MIER-SWI9490.5x43mm Miernik wagowy

.

Mierniki z wyjściem RS485

MIER-N30-P: Miernik przeznaczony jest do pomiaru parametrów sieci jednofazowej: napięcie, prąd, moc czynna, bierna i pozorna, cos φ, tg φ, φ, częstotliwość, energia czynna, bierna i pozorna, moc czynna 15 minutowa, napięcie 10 min., częstotliwość 10 sek.,

wejścia: napięciowe: 0-100VAC lub 0-400VAC; wejścia prądowe: 0-1A lub 0-5A

MIER-PD10: W konwerterze do komunikacji wykorzystywane są 2 interfejsy – oddzielone galwanicznie.
interfejs USB – przeznaczony do komunikacji urządzenia z komputerem:
standard zgodny z USB 1.1 i USB 2.0,
interfejs RS-485 – przeznaczony do komunikacji z urządzeniami po stronie obiektowej:
prędkość transmisji: do 115,2 kbps, maksymalna ilość urządzeń: 32; izolacja galwaniczna.

Konwerter nie ingeruje w strukturę przesyłanych danych i jest kompatybilny z protokołami komunikacji przemysłowej np.: MODBUS ASCII, MODBUS RTU, Lumbus, itp.
Trwanie procesu przesyłu danych sygnalizowane jest w konwerterze za pomocą 2 diod sygnalizacyjnych – TxD, RxD.
Konwerter jest urządzeniem przenośnym, zasilanym z magistrali USB.
Przeznaczony jest do zastosowań przemysłowych i laboratoryjnych.


Karta katalogowa (MIER-N30-P):  Instrukcja obsługi (MIER-N30-P):  

Karta katalogowa (MIER-PD10):  Instrukcja obsługi (MIER-PD):  

Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

kodotwór montażowycharakterystyka  - wersja
MIER-N30-P92x45mm Miernik parametrów sieci 230V
MIER-PD10 - Konwerter RS485 na USB

.