Katalogi, Poradniki i Literatura część IV

nr kat

tytuł

wydawnictwo

cena

LIT250

Cyfrowe przyrządy pomiarowe

PWN

57.00

 

W książce przedstawiono:
- zagadnienia filtracji cyfrowej, transformacji Fouriera i analizy korelacyjnej
- przyrządy do cyfrowego pomiaru częstotliwości, okresu, napięcia, impedancji, mocy i energii
- problemy eliminacji zakłóceń i ekranowania
- techniki pomiarowe uśredniania, interpolacji i randomizacji wzorców
- analizatory sygnatury i stanów logicznych
- wybrane systemy pomiarowe i języki ich programowania
- projekt przyrządu pomiarowego sterowanego za pomocą mikroprocesora
Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów politechnik uczących się na kierunkach elektrotechnika, elektronika, automatyka, a także dla inżynierów tych specjalności. Str. 294. Marek M. Stabrowski

nr kat

tytuł

wydawnictwo

cena

LIT252

Elementy i układy elektroniczne część 1

AGH

58.00

 

W podręczniku "Elementy i układy elektroniczne" w zwięzły sposób przedstawiono podstawowy materiał z dziedziny przyrządów półprzewodnikowych i układów elektronicznych, odpowiadający wykładom pt. "Przyrządy półprzewodnikowe" oraz "Układy elektroniczne" dla studentów kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki Informatyki i Elektroniki w AGH w Krakowie. Str. 450. Redakcja: Stanisław Kuta 

nr kat

tytuł

wydawnictwo

cena

LIT253

Elementy i układy elektroniczne część 2

AGH

67.00

 

W podręczniku "Elementy i układy elektroniczne" w zwięzły sposób przedstawiono podstawowy materiał z dziedziny przyrządów półprzewodnikowych i układów elektronicznych, odpowiadający wykładom pt. "Przyrządy półprzewodnikowe" oraz "Układy elektroniczne" dla studentów kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki Informatyki i Elektroniki w AGH w Krakowie. Str. 417. Redakcja: Stanisław Kuta 

nr kat

tytuł

wydawnictwo

cena

 

LIT254

Filtry analogowe i cyfrowe

Skalmierski

69.00

 

Celem autorów nie było zaprezentowanie wszystkich znanych metod projektowania filtrów, ale przedstawienie możliwie czytelnie i prosto podstawowej wiedzy na ten temat. Książka przeznaczona jest dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką filtrów, a nie tylko dla specjalistów. Czytelnikowi w zasadzie powinna wystarczyć jedynie orientacja w zakresie podstaw elektrotechniki. Książka zawiera wiele przykładów i praktycznych uwag pomocnych przy projektowaniu filtrów, z tego względu polecana jest studentom oraz inżynierom jako rodzaj poradnika. Str. 568. Jacek Izydorczyk, Jacek Konopacki

nr kat

tytuł

wydawnictwo

cena

 

LIT260

Programatory przyrządów półprzewodnikowych

Typoscript

32.00

 

Książka stanowi wprowadzenie do konstrukcji programatorów wszelkich urządzeń półprzewodnikowych oraz oprogramowania sterującego i komunikacyjnego. Największą zaletą tej książki jest to, iż przedstawia dwa ukrywane przez firmy rozwiązania. Są nimi:
- podłączenie pamięci RAM pracującej równocześnie jako ROM i współpracującej z programem"Loadera"
- budowa układu sterującego wyprowadzeniem w uniwersalnym programatorze
Dla początkujących przedstawiono rozwiązanie prostego programatora SPI dla mikrokontrolerów AVR. Str. 148, Arkadiusz Krysiak.

nr kat

tytuł

wydawnictwo

cena

 

LIT262

PSpice. Symulacja wzmacniaczy dyskretnych

Mikom

68.00

 

Książka proponuje nowatorski sposób nauczania i uczenia się podstawowych układów analogowych przy użyciu komputera. Uczy, jak za pomocą programu PSpice badać i poznawać własności wzmacniaczy elektronicznych. Książka adresowana jest do szerokiego grona Czytelników, od uczniów szkół technicznych wszystkich typów do studentów i pracowników wykorzystujących program PSpice. W pierwszej części książki autorzy przedstawiają wybrane, zaawansowane opcje programu PSpice przydatne do bardziej efektywnego badania układów elektronicznych. Część I zawiera: opis składni funkcji przeszukujących (goal functions); opis sposobu tworzenia własnych funkcji przeszukujących; opis i interpretację analizy małosygnałowej (Transfer Function); zmianę modeli i parametrów modeli elementów; procedury tworzenie własnych podobwodów; edycję symboli elementów. Druga część książki poświęcona jest opisowi własności podstawowych wzmacniaczy i zawiera m.in.: ustalanie punktu pracy układu; konfiguracje układowe wzmacniaczy; podobwody wzmacniaczy operacyjnych; Opis poszczególnych układów obejmuje: opis sposobów badania układów przy użyciu różnorodnych analiz oferowanych przez program PSpice; krótki opis własności poszczególnych układów; schematy układów symulacyjnych i propozycje ustawień analiz; badanie wpływu poszczególnych elementów na pracę układu; projektowanie fragmentów układów; porównanie własności układów; propozycje ćwiczeń. str. 373, Zyta Zachara, Krzysztof Wojtuszkiewicz.

.