Katalogi, Poradniki i Literatura - wydawnictwo inne

nr kat

tytuł

wydawnictwo

cena

LIT03

Angielsko-polski słownik specjalistyczny - Elektronika

Kanion

49,50

 

Słownik jest pożytecznym przewodnikiem po angielskiej terminologii z zakresu szeroko pojmowanej elektroniki. Zawiera 16 000 najbardziej aktualnych haseł z zakresu automatyki, fizyki elektronowej, (radio) telekomunikacji, radiolokacji, telewizji, półprzewodników, światłowodów, mikroprocesorów, informatyki czy miernictwa elektrycznego. Terminologię uzupełniono hasłami na temat zastosowań elektroniki – np. w medycynie, transporcie. Tom użyteczny dla wszystkich mających jakąkolwiek styczność (zawodową czy hobbistyczną) z elektroniką.

Autor: Piotr Ratajczak
Stron: 391
Oprawa: miękka
Format: 138 x 200 mm

 

nr kat

tytuł

wydawnictwo

cena

 

LIT23

Mikrokontrolery serii C166

42.00

 

Książka przeznaczona jest dla wszystkich, którzy chcą zająć się projektowaniem środowisk uruchomieniowychi programowaniem kontrolerów z serii C166. Przedstawienie materiału w formie podręcznikowej pozwala na traktowanie książki jako ściągi nieodzownej w trakcie przygotowywania aplikacji.
Autorzy: G.Dorna, T.Grzegorzek, B.Michalczyk, M.Nowak, P. Polaszek, R.Sobkowiak, 208 str.

nr kat

tytuł

 

cena

 

LIT204

Mikrokontrolery rodziny AVR 90S2313

TYPOSCRIPT

24.00

 

Książka przeznaczona jest dla studentów, elektroników zajmujących się programowaniem kontrolerów i hobbystów. Dostarcza pełnych informacji na temat mikrokontrolera rodziny AT90S2313. Jest to rodzina kontrolerów, których możliwości przy niskiej cenie zachęcą wielu czytelników do wykorzystania

nr kat

tytuł

wydawnictwo

cena

 

LIT212

Urządzenia Elektroniczne cz. I

WSiP

24.50

 

Książka jest pierwszą z trzech części cyklu "Urządzenia elektroniczne". Zawiera wiadomości podstawowe: definicje urządzeń elektronicznych, elementów obwodów, układów i urządzeń, elementów stykowych, symbole graficzne, schematy elektryczne, schematy zastępcze oraz wiadomości ogólne dotyczące zasad i zjawisk zachodzących w układach, a następnie w urządzeniach elektronicznych. Omówiono także materiały półprzewodnikowe oraz budowę i działanie elementów półprzewodnikowych powszechnie stosowanych w elektronice. Wszystkie trzy części cyklu zastępują nieaktualny już podręcznik tego samego autora pt. "Urządzenia elektroniki" i są adresowane do uczniów elektronicznych szkół zasadniczych o specjalności monter urządzeń elektronicznych. Andrzej J.Marusak, str. 227

nr kat

tytuł

wydawnictwo

cena

 

LIT213

Urządzenia Elektroniczne cz. II

WSiP

29.50

 

W drugiej części cyklu omówiono podstawowe układy elektroniczne oraz przykłady ich zastosowań w konkretnych urządzeniach elektronicznych, np.: wzmacniacze elektroniczne, elektroniczne układy przekształcające i generacyjne, układy cyfrowe - w tym przerzutniki, bramki, układy programowalne, rejestry, dekodery, multipleksery i demultipleksery, układy zasilające, tyrystorowe, prostowniki sterowane oraz sterowniki prądu przemiennego, opisano układy stosowane w urządzeniach radiowych i telewizyjnych. Wszystkie trzy części cyklu zastępują nieaktualny już podręcznik tego samego autora pt. "Urządzenia elektroniki" i są adresowane do uczniów elektronicznych szkół zasadniczych o specjalności monter urządzeń elektronicznych. Andrzej J.Marusak, str. 358

nr kat

tytuł

wydawnictwo

cena

 

LIT214

Urządzenia Elektroniczne cz. III

WSiP

24.00

 

W trzeciej części cyklu opisano na przykładach elektroniczne przyrządy pomiarowe, urządzenia wykorzystujące magnetyczny i optyczny zapis informacji, jak: magnetofony, magnetowidy, kamery-wideo, dyski, płyty kompaktowe, a także elektroniczne urządzenia, mikrofalowe, ultradźwiękowe, urządzenia automatyki: regulatory, sterowniki PLC, czujniki, zadajniki i programatory, urządzenia elektroniki samochodowej, sygnalizacyjne i zabezpieczające oraz urządzenia elektroniczne gospodarstwa domowego. Ostatni rozdział poświęcono montażowi, eksploatacji, konserwacji i naprawie omówionych urządzeń. Wszystkie trzy części cyklu zastępują nieaktualny już podręcznik tego samego autora pt. "Urządzenia elektroniki" i są adresowane do uczniów elektronicznych szkół zasadniczych o specjalności monter urządzeń elektronicznych. Andrzej J.Marusak, str. 250

nr kat

tytuł

 

cena

 

LIT223

Mikrokontrolery rodziny AVR 90S1200

TYPOSCRIPT

24.00

 

Książka przeznaczona jest dla studentów, elektroników zajmujących się programowaniem kontrolerów i hobbystów. Dostarcza pełnych informacji na temat mikrokontrolera rodziny AT90S1200. Jest to rodzina kontrolerów, których możliwości przy niskiej cenie zachęcą wielu czytelników do wykorzystania

nr kat

tytuł

wydawnictwo

cena

 

LIT225

Programowanie mikrokontrolerów AVR  część I

Typoscript

25.00

 

Książka zawiera wprowadzenie do programowania z demonstracją zastosowania makroinstrukcji oraz omówienie różnego typu procedur obsługi klawiatur. Sam wstęp przedstawia dostępne oprogramowanie potrzebne w pracy z kontrolerem, jego wady i zalety. Przedstawia tryb postępowania podczas pisania oprogramowania oraz wyjaśnienia metody wyszukiwania błędów w oprogramowaniu. Opisuje najprostszy program monitora umożliwiającego śledzenie testowanego oprogramowania. Dokładnie omawia wykorzystanie preprocesora. całość została przedstawiona w formie przykładowych procedur obsługi z opisem algorytmów i demonstracją "sztuczek" programowych. Stanowi ona lekturę nie tylko dla początkujących. Arkadiusz Krysiak, str. 132

nr kat

tytuł

wydawnictwo

cena

 

LIT226

Mikrokontrolery rodziny AVR  8 nóżkowe

Typoscript

29.00

 

W książce znajduje się opis mikrokontrolerów zbudowanych w oparciu o jednostkę centralną AVR:
* AT90S2323/2343,
* ATtiny10/11/12,
* ATtiny15,
* ATtiny22.

Autor: Arkadiusz Krysiak, 144 str.

Symbol

tytuł

wydawnictwo

cena

 

LIT250

Mikrokontrolery PIC16F8x w praktyce

PWN

57.00

 

W książce przedstawiono:
- zagadnienia filtracji cyfrowej, transformacji Fouriera i analizy korelacyjnej
- przyrządy do cyfrowego pomiaru częstotliwości, okresu, napięcia, impedancji, mocy i energii
- problemy eliminacji zakłóceń i ekranowania
- techniki pomiarowe uśredniania, interpolacji i randomizacji wzorców
- analizatory sygnatury i stanów logicznych
- wybrane systemy pomiarowe i języki ich programowania
- projekt przyrządu pomiarowego sterowanego za pomocą mikroprocesora
Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów politechnik uczących się na kierunkach elektrotechnika, elektronika, automatyka, a także dla inżynierów tych specjalności. Str. 294. Marek M. Stabrowski  
 

nr kat

tytuł

wydawnictwo

cena

LIT252

Elementy i układy elektroniczne część 1

AGH

NIEDOSTĘPNA

 

W podręczniku "Elementy i układy elektroniczne" w zwięzły sposób przedstawiono podstawowy materiał z dziedziny przyrządów półprzewodnikowych i układów elektronicznych, odpowiadający wykładom pt. "Przyrządy półprzewodnikowe" oraz "Układy elektroniczne" dla studentów kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki Informatyki i Elektroniki w AGH w Krakowie. Str. 450. Redakcja: Stanisław Kuta 

 

nr kat

tytuł

wydawnictwo

cena

LIT253

Elementy i układy elektroniczne część 2

AGH

NIEDOSTĘPNA

 

W podręczniku "Elementy i układy elektroniczne" w zwięzły sposób przedstawiono podstawowy materiał z dziedziny przyrządów półprzewodnikowych i układów elektronicznych, odpowiadający wykładom pt. "Przyrządy półprzewodnikowe" oraz "Układy elektroniczne" dla studentów kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki Informatyki i Elektroniki w AGH w Krakowie. Str. 417. Redakcja: Stanisław Kuta 

nr kat

tytuł

wydawnictwo

cena

 

LIT254

Filtry analogowe i cyfrowe

Skalmierski

69.00

 

Celem autorów nie było zaprezentowanie wszystkich znanych metod projektowania filtrów, ale przedstawienie możliwie czytelnie i prosto podstawowej wiedzy na ten temat. Książka przeznaczona jest dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką filtrów, a nie tylko dla specjalistów. Czytelnikowi w zasadzie powinna wystarczyć jedynie orientacja w zakresie podstaw elektrotechniki. Książka zawiera wiele przykładów i praktycznych uwag pomocnych przy projektowaniu filtrów, z tego względu polecana jest studentom oraz inżynierom jako rodzaj poradnika. Str. 568. Jacek Izydorczyk, Jacek Konopacki

 

nr kat

tytuł

wydawnictwo

cena

 

LIT260

Programatory przyrządów półprzewodnikowych

Typoscript

32.00

 

Książka stanowi wprowadzenie do konstrukcji programatorów wszelkich urządzeń półprzewodnikowych oraz oprogramowania sterującego i komunikacyjnego. Największą zaletą tej książki jest to, iż przedstawia dwa ukrywane przez firmy rozwiązania. Są nimi:
- podłączenie pamięci RAM pracującej równocześnie jako ROM i współpracującej z programem"Loadera"
- budowa układu sterującego wyprowadzeniem w uniwersalnym programatorze
Dla początkujących przedstawiono rozwiązanie prostego programatora SPI dla mikrokontrolerów AVR. Str. 148, Arkadiusz Krysiak.

 

nr kat

tytuł

wydawnictwo

cena

 

LIT262

PSpice. Symulacja wzmacniaczy dyskretnych

Mikom

68.00

 

Książka proponuje nowatorski sposób nauczania i uczenia się podstawowych układów analogowych przy użyciu komputera. Uczy, jak za pomocą programu PSpice badać i poznawać własności wzmacniaczy elektronicznych. Książka adresowana jest do szerokiego grona Czytelników, od uczniów szkół technicznych wszystkich typów do studentów i pracowników wykorzystujących program PSpice. W pierwszej części książki autorzy przedstawiają wybrane, zaawansowane opcje programu PSpice przydatne do bardziej efektywnego badania układów elektronicznych. Część I zawiera: opis składni funkcji przeszukujących (goal functions); opis sposobu tworzenia własnych funkcji przeszukujących; opis i interpretację analizy małosygnałowej (Transfer Function); zmianę modeli i parametrów modeli elementów; procedury tworzenie własnych podobwodów; edycję symboli elementów. Druga część książki poświęcona jest opisowi własności podstawowych wzmacniaczy i zawiera m.in.: ustalanie punktu pracy układu; konfiguracje układowe wzmacniaczy; podobwody wzmacniaczy operacyjnych; Opis poszczególnych układów obejmuje: opis sposobów badania układów przy użyciu różnorodnych analiz oferowanych przez program PSpice; krótki opis własności poszczególnych układów; schematy układów symulacyjnych i propozycje ustawień analiz; badanie wpływu poszczególnych elementów na pracę układu; projektowanie fragmentów układów; porównanie własności układów; propozycje ćwiczeń. str. 373, Zyta Zachara, Krzysztof Wojtuszkiewicz.