Katalogi, Poradniki i Literatura - wydawnictwo BTC - cz. II

CENY WYDAWCY!!!

 

Symbol

tytuł

wydawnictwo

Cena [zł]

 

 

 

 

 

LITBTC21

"Mikrokontrolery dla początkujących"
 

BTC

73,00

 
Ogromne możliwości oferowane obecnie przez nawet najprostsze mikrokontrolery powodują, że wielu elektroników czuje przed nimi respekt. Wielu nawet nie próbuje swoich sił w tej dziedzinie, obawiając się trudności, na jakie napotkają podczas ujarzmiania potencjału tkwiącego w niepozornym układzie scalonym. Inni z kolei bardzo chcą rozpocząć przygodę z mikrokontrolerami, jednak większość dostępnych materiałów edukacyjnych zakłada przynajmniej znajomość podstaw techniki mikroprocesorowej. Kurs zawarty w książce zaczyna się od elementarnych poleceń bodaj najłatwiejszego języka programowania BASIC, a następnie pokazuje na praktycznych przykładach, że stosowanie mikrokontrolerów nie musi być trudne. Przystępnie opisane przykłady pokazują zarówno wykorzystanie zasobów mikrokontrolera (UART, liczniki itp.), jak i sterowanie układami zewnętrznymi (np. wyświetlacz LCD, układy I2C, 1Wire). Wszystkie ćwiczenia zostały wykonane z wykorzystaniem opisanego zestawu uruchomieniowego.

Najbardziej przystępny kurs programowania mikrokontrolerów (na przykładzie rodziny AVR) w najbardziej przystępnym języku programowania, jakim jest BASCOM.

Autor prowadzi Czytelnika za rękę pokazując, gdzie czyhają niebezpieczeństwa oraz jak unikać najczęstszych błędów. Niezwykle przystępny kurs programowania mikrokontrolerów zawiera 32 ćwiczenia, które można samodzielnie wykonać z wykorzystaniem zestawu uruchomieniowego (płytki testowej). Programy przedstawione w książce zostały napisane z wykorzystaniem demonstracyjnej wersji pakietu BASCOM AVR.
Książka jest przeznaczona dla początkujących entuzjastów systemów mikroprocesorowych.

Fragment z książki:
"(...) Wbrew pozorom, podstaw programowania można nauczyć się dosłownie przez jeden dzień. Barierą wcale nie jest stopień trudności zagadnienia. Znacznie bardziej przeszkadza bariera psychologiczna. Może i Ty myślisz, że programowanie to zadanie dla wtajemniczonych i żeby je opanować, trzeba być wyjątkowo zdolnym i mieć ogromną wiedzę. A przecież Ty jesteś tylko zwykłym człowiekiem... A może już kiedyś próbowałeś i nic z tego nie wyszło? (...)"

Autor: Piotr Górecki
Wydanie: I
Stron: 408
Format: B5
Oprawa: twarda

Uwaga! Przykłady zaprezentowane w książce można samodzielnie uruchomić wykorzystując zestaw ZL11AVR.
 

Symbol

tytuł

wydawnictwo

Cena [zł]

 

LITBTC22

"Mikrokontrolery PIC12Fxxx w praktyce"
 

BTC

63,00

 
Popularne mikrokontrolery firmy Microchip z rodziny PIC12 (w obudowach 8-nóżkowych) zyskały opinię tanich i łatwych w obsłudze, lecz o małych możliwościach i ze skromnym zestawem układów peryferyjnych. Zaprezentowane w książce praktyczne przykłady wykorzystania mikrokontrolera PIC12F675 z pewnością ułatwią zmianę tej opinii. Mikrokontroler ma wbudowaną wielokrotnie programowalną pamięć programu (Flash), 4-kanałowy, 10-bitowy przetwornik A/C, komparator analogowy, programowane źródło napięcia odniesienia, dwa liczniki (8- i 16-bitowy) oraz wewnętrzną pamięć EEPROM. To wszystko zostało umieszczone w obudowie 8-wyprowadzeniowej, a cena tych układów jest niezwykle atrakcyjna!
Kompendium praktycznej wiedzy o "małych" mikrokontrolerach z rodziny PIC. W książce zawarto informacje o architekturze, asemblerze, narzędziach programowych i technikach programowania mikrokontrolerów PIC12F. Przedstawiono układ uruchomieniowy ZL3PIC, umożliwiający samodzielne przetestowanie licznych przykładów opisanych w książce oraz samodzielne budowanie różnorodnych sterowników.
Książka jest adresowana do wszystkich elektroników stosujących mikrokontrolery w konstruowanych urządzeniach. Może również być wykorzystywana podczas wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych przez studentów wydziałów elektroniki wyższych uczelni technicznych.

Autor: Stanisław Pietraszek
Wydanie: I
Stron: 287
Format: B5
Oprawa: twarda

Uwaga! Przykłady zaprezentowane w książce można samodzielnie uruchomić wykorzystując zestaw ZL3PIC.
 

Symbol

tytuł

wydawnictwo

Cena [zł]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITBTC23

"Mikrokontrolery PIC16F8x w praktyce"

BTC

58,00

 

Książka jest przeznaczona dla wszystkich elektroników, którzy chcą dogłębnie poznać budowę i sposób programowania mikrokontrolerów PIC16F8x. Zagadnienia teoretyczne, które są niezbędne dla zrozumienia architektury i sposobu działania tych mikrokontrolerów, zostały bogato zilustrowane przykładami. Ich dobór został podyktowany przez typowe problemy, jakie musi rozwiązywać współczesny projektant systemów mikroprocesorowych. Zaprezentowano sposób obsługi transmisji szeregowej za pomocą interfejsów: RS232, I2C i 1-Wire oraz sposoby dołączania do mikrokontrolerów różnego typu klawiatur i wyświetlaczy (w tym alfanumerycznych LCD). Przedstawione w książce przykłady są ilustrowane programami, których działanie przetestowano na module ewaluacyjnym, zaprojektowanym dla mikrokontrolerów PIC16F8x. Opis tego modułu także zamieszczono w książce.
Architektura mikrokontrolerów PIC16F8x
- najważniejsze parametry elektryczne;
- organizacja pamięci;
- bloki peryferyjne;
- układ przerwań.
Programowanie
- dokładne omówienie listy rozkazów;
- krótka prezentacja narzędzi programowych (MPLAB, MPASM);
- opisy programatorów ICSP.
Aplikacje
- moduł ewaluacyjny ZL1PIC;
- dołączanie klawiatury bezpośrednio do linii portów we/wy;
- dołączanie klawiatury matrycowej;
- dołączanie klawiatury komputera osobistego;
- sterowanie wyświetlaczami 7-segmentowymi LED;
- multipleksowane sterowanie wyświetlaczami;
- obsługa wyświetlacza alfanumerycznego LCD;
- programowa obsługa interfejsu RS232;
- programowa obsługa interfejsu I2C;
- programowa obsługa interfejsu 1-Wire;
- przykładowy termometr-termostat z układem DS1620 ;

Autor: Tomasz Jabłoński
Wydanie: I
Stron: 232
Format: B5
Oprawa: twarda

Uwaga! Przykłady zaprezentowane w książce można samodzielnie uruchomić wykorzystując zestaw ZL1PIC.
 

Symbol

tytuł

wydawnictwo

Cena [zł]

LITBTC24

"Mikrokontrolery ST7LITE w praktyce"
 

BTC

66,00

 
W książce zawarto informacje o budowie, architekturze CPU, języku asembler, narzędziach programowych i sprzętowych oraz technikach programowania mikrokontrolerów z rodziny ST7LITE. Są to mikrokontrolery charakteryzujące się legendarną odpornością na zakłócenia EMC, co powoduje, że w wielu aplikacjach są trudne do zastąpienia.
Ponieważ najlepszym sposobem poznania nowych mikrokontrolerów są samodzielne doświadczenia, w książce zawarto ćwiczenia ilustrujące ich możliwości, do których programy napisano w asemblerze. Wszystkie przedstawione ćwiczenia zostały zweryfikowane w zestawie startowym ZL1ST7 współpracującym z programatorem ICP ZL17PRG oraz bezpłatnym oprogramowaniem narzędziowym udostępnionym przez firmę STMicroelectronics. Opisy obydwu urządzeń zamieszczono w książce.
Książka jest przeznaczona dla miłośników techniki mikroprocesorowej, którzy zamierzają stosować w swoich projektach mikrokontrolery ST7. Informacje zawarte w książce mogą być przydatne studentom wydziałów elektroniki, automatyki i informatyki wyższych uczelni technicznych, jak również konstruktorom systemów mikroprocesorowych.

Autor: Jacek Bogusz
Stron: 303
Format: B5
Oprawa: twarda

Uwaga! Przykłady zaprezentowane w książce można samodzielnie uruchomić wykorzystując zestaw ZL1ST7.
 

Symbol

tytuł

wydawnictwo

Cena [zł]

 

 

LITBTC25

"Pamięci masowe w systemach mikroprocesorowych"

BTC

61,00

 

Praktyczny poradnik dla każdego konstruktora chcącego dołączyć pamięć masową pracującą w najpopularniejszym standardzie IDE/ATA do systemu cyfrowego. Na przykładzie zestawu uruchomieniowego z 8-bitowym mikrokontrolerem z rodziny AVR pokazano, że dostęp do danych umieszczonych np. na partycji FAT32 nie jest skomplikowany. W książce dokładnie opisano funkcje umożliwiające zapisywanie i odczytywanie danych z różnorodnych pamięci masowych, np. dysków twardych, czytników CD-ROM czy kart pamięci CompactFlash.
Zaprezentowane oprogramowanie napisano z wykorzystaniem bezpłatnego pakietu WinAVR z kompilatorem języka C dla mikrokontrolerów AVR (AVR-GCC). Dzięki temu przeniesienie przykładowego oprogramowania na inną platformą sprzętową (np. na mikrokontrolery z rodziny PIC czy z rdzeniem ARM) nie powinno przysporzyć kłopotów.
- Budowa dysku twardego;
- Opis standardu AT-BUS;
- Logiczna organizacja danych na dysku;
- Dołączenie dysku do systemu mikroprocesorowego;
- Programowa obsługa dysku twardego;
- Dostęp do danych na partycji FAT32;
- Prosty system plików;
- Obsługa kart pamięci CompactFlash, napędu CD-ROM.

Autor: Paweł Marks
Stron: 224
Format: B5
Oprawa: twarda
 

Symbol

tytuł

wydawnictwo

Cena [zł]

 

 

LITBTC26

"Pod maską SPICE. Metody i algorytmy analizy układów elektronicznych"

BTC

64,00

 

W książce przedstawiono obszerny opis języka symulacyjnego SPICE, który jest jednym z podstawowych narzędzi komputerowej analizy obwodów elektronicznych, zarówno analogowych, jak i cyfrowych. Po wprowadzeniu, zawierającym teoretyczne podstawy algorytmów stosowanych w języku SPICE, zaprezentowano opis podstawowych rodzajów analiz dostępnych w programie i przykłady ich użycia.
Książka jest adresowana do studentów wydziałów elektronicznych i elektrycznych wyższych uczelni technicznych oraz do wszystkich elektroników zainteresowanych komputerową analizą układów elektronicznych.

Opinia o książce
Podręcznik jest poświęcony wprowadzeniu w język symulacyjny SPICE, stanowiący jedno z podstawowych narzędzi komputerowej analizy obwodów elektronicznych. Jest opracowaniem stosunkowo obszernym, obejmującym wszystkie rodzaje analiz dostępnych w SPICE. Zamierzeniem autora było wprowadzenie podstaw teoretycznych algorytmów stosowanych w tym języku. Temu zagadnieniu jest poświęcona znaczna część pracy (automatyczne formułowanie równań admitancyjnych obwodu, modele elementów elektronicznych, algorytm Gaussa, algorytm Newtona, linearyzacja charakterystyk elementów nieliniowych, metody rozwiązywania równań różniczkowych). Druga część pracy zawiera opis podstawowych rodzajów analiz dostępnych w programie i przykłady ich użycia.
Sposób opracowania podręcznika uważam za interesujący i dobrze dostosowany do wymagań przyszłych użytkowników, chcących poznać nieco więcej niż mechaniczne stosowanie reguł podanych w instrukcji dołączanej do programu. Opracowanie to może służyć wielu pokoleniom studentów wydziałów elektronicznych i elektrycznych wyższych uczelni technicznych.
Prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski

Autor: Andrzej Dobrowolski
Stron: 232
Format: B5
Oprawa: twarda
 

Symbol

tytuł

wydawnictwo

Cena [zł]

LITBTC27

"Podstawy technologii montażu dla elektroników"

BTC

64,00

 

W książce przedstawiono przegląd technologii oraz uwarunkowania materiałowe związane z ekologicznym montażem nowoczesnych podzespołów elektronicznych, w tym z montażem bezołowiowym. Autor przedstawił także zagadnienia związane z projektowaniem obwodów drukowanych, ich myciem, naprawami i testowaniem, omówił ponadto różne metody łączenia elementów i modułów wchodzących w skład kompletnych urządzeń.
Książka jest przeznaczona dla konstruktorów, studentów wyższych uczelni technicznych, a także elektroników-hobbystów, którym zależy na poznaniu podstawowych zasad projektowania współczesnych urządzeń elektronicznych.

Autor: Ryszard Kisiel
Wydanie II
Stron: 224
Format: B5
Oprawa: twarda

Symbol

tytuł

wydawnictwo

Cena [zł]
 

LITBTC28

"Programowanie mikrokontrolerów 8051 w języku C, pierwsze kroki"

BTC

78,00

 

Mikrokontrolery z rodziny MCS51, mimo upływu lat, nadal cieszą się dużą popularnością. Nowe odmiany procesorów z coraz bardziej rozbudowanymi modułami peryferyjnymi oraz potrzeba tworzenia aplikacji w krótkim czasie powodują, że coraz częściej do pisania oprogramowania dla mikrokontrolerów są wykorzystywane języki wysokiego poziomu. W tej dziedzinie niekwestionowanym liderem jest język C. Wszystkie przykłady zamieszczone w książce były pisane z wykorzystaniem kompilatora Keil C, który w ciągu ostatnich kilkunastu lat stał się solidnym (i co bardzo ważne: stabilnym) standardem. Większość przedstawionych w książce projektów można kompilować i symulować w wersji demonstracyjnej kompilatora Keil C (ograniczenie wielkości kodu wynikowego do 2 kB).
Po części objaśniającej wykorzystanie różnorodnych modułów peryferyjnych mikrokontrolera, zaprezentowanych jest kilkanaście praktycznych aplikacji (np. biblioteka funkcji do obsługi wyświetlacza LCD, kalkulator numeryczny, odtwarzanie melodii). Do wszystkich przykładów zamieszczono kompletne listingi oraz schematy. Jedną z największych zalet języka C jest względnie łatwa przenośność programów na różne platformy sprzętowe, tak więc zamieszczone w książce przykłady mogą stanowić punkt wyjściowy do wykonania podobnych aplikacji z wykorzystaniem innych mikrokontrolerów.
Książka jest przeznaczona dla wszystkich miłośników techniki mikroprocesorowej, którzy zamierzają wykorzystywać język C. Wiele informacji zawartych w książce może być przydatnych studentom wydziałów elektroniki, automatyki i informatyki wyższych uczelni technicznych, jak również inżynierom-konstruktorom systemów mikroprocesorowych.

Autor: Jacek Majewski
Stron: 304
Format: B5
Oprawa: twarda

Uwaga! Przykłady zaprezentowane w książce można samodzielnie uruchomić wykorzystując zestaw ZL2MCS51.
 

Symbol

tytuł

wydawnictwo

Cena [zł]

LITBTC29

"Programowanie mikrokontrolerów 8051 w języku C,  w praktyce"

BTC

78,00

 
W książce zawarto praktyczne wprowadzenie w świat programowania mikrokontrolerów w języku C. Książka uczy budowy konkretnych aplikacji poprzez przykłady - od elementarnych (np. sterowanie diodą LED czy 7-segmentowym wyświetlaczem LED) przez przykłady bardziej złożone (np. współpraca z klawiaturą matrycową czy sterowanie wyświetlaczem LCD, obsługa interfejsu I2C, 1-Wire), aż do aplikacji zaawansowanych (np. budowa wielopoziomowego menu, interpreter poleceń czy dekoder kodu RC5). Do wszystkich przykładów zamieszczono kompletne listingi oraz schematy. Przykłady zamieszczone w książce zostały uruchomione z wykorzystaniem popularnego kompilatora Raisonance RC-51 dla mikrokontrolerów z rodziny 8051. Jedną z największych zalet języka C jest względnie łatwa przenośność programów na różne platformy sprzętowe, tak więc zamieszczone w książce przykłady mogą stanowić punkt wyjściowy do wykonania podobnych aplikacji z wykorzystaniem innych mikrokontrolerów. Książka jest przeznaczona dla wszystkich miłośników techniki mikroprocesorowej, którzy zamierzają wykorzystywać język C. Wiele informacji zawartych w książce może być przydatnych studentom wydziałów elektroniki, automatyki i informatyki wyższych uczelni technicznych, jak również inżynierom-konstruktorom systemów mikroprocesorowych.

Autor: Jacek Bogusz
Stron: 312
Format: B5
Oprawa: twarda
 

Symbol

tytuł

wydawnictwo

Cena [zł]

 

 

LITBTC30

"Programowanie mikrokontrolerów AVR w języku Bascom"

BTC

75,00

 
Stosowanie systemów mikroprocesorowych w codziennym życiu jest już tak powszechne, że trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie bez nich współczesnego człowieka. Powszechność ta jest spowodowana ogromnymi możliwościami, jakie oferują współczesne mikrokontrolery oraz łatwością projektowania urządzeń wykorzystujących je. Bascom AVR umożliwia szybkie i łatwe przygotowywanie programów dla większości popularnych mikrokontrolerów AVR. Korzystając z wbudowanych w Bascom instrukcji do obsługi wyświetlaczy LCD, interfejsów komunikacyjnych (I2C, 1-Wire czy RS232), stosu TCP/IP i wielu innych układów peryferyjnych, można bardzo szybko napisać efektowną i stabilnie działającą aplikację. Osiągnięcie zamierzonego efektu w systemie mikroprocesorowym nigdy nie było tak łatwe! Dodatkowo, od programisty nie jest wymagana dokładna znajomość architektury wykorzystywanego mikrokontrolera, co jest niezbędne przy pisaniu programów w asemblerze czy w języku C.
W książce opisano sposób wykorzystywania pakietu Bascom oraz podstawy języka Bascom Basic. Korzystanie ze specyficznych instrukcji języka zilustrowano wieloma przykładami z obszernymi komentarzami. Wszystkie przykłady projektów (oraz wiele innych) można wykonać samodzielnie dzięki zestawowi uruchomieniowemu ZL2AVR z mikrokontrolerem ATmega8.
Książka jest przeznaczona dla uczniów i studentów uczelni technicznych, a także wszystkich elektroników wykorzystujących w swych projektach mikrokontrolery AVR.

Autor: Marcin Wiązania
Wydanie: I
Stron: 352
Format: B5
Oprawa: twarda

Uwaga! Przykłady zaprezentowane w książce można samodzielnie uruchomić wykorzystując zestaw ZL2AVR.
 

Symbol

tytuł

wydawnictwo

Cena [zł]

 

 

 

 

 

LITBTC31

"Programowanie mikrokontrolerów PIC w języku C"

BTC

73,00

 

Idealna książka dla wszystkich elektroników wykorzystujących w swoich projektach mikrokontrolery PIC. W książce zaprezentowano szesnaście projektów różnorodnych urządzeń:
- zegar z termometrem;
- inteligentny sterownik lampki samochodowej;
- zegar z pojedynczym wyświetlaczem matrycowym 5x7;
- zegar z kalendarzem i dwukanałowym termometrem min-max;
- elektroniczny zamek na DS1990;
- cyfrowy miernik pojemności;
- mówiący woltomierz;
- 4-kanałowy woltomierz/komparator;
- przełącznik telefoniczny;
- przedwzmacniacz audio;
- 4-kanałowy wzmacniacz do komputera PC;
- sieć zdalnego sterowania RS485;
- nadajnik zdalnego sterowania w systemie RC5 i SIRC;
- odbiornik zdalnego sterowania w systemie RC5 i SIRC;
- potencjometr cyfrowy sterowany pilotem RC5;
- procesor SRS.
Są to zarówno urządzenia stosunkowo łatwe w wykonaniu (np. zegar z termometrem czy inteligentny sterownik oświetlenia samochodowego), jak i dosyć rozbudowane (np. sieć oparta na RS485 czy potencjometr cyfrowy sterowany pilotem RC5). Wszystkie te urządzenia zaprojektowano z wykorzystaniem kilku typów mikrokontrolerów PIC, a programy sterujące napisano w języku C. Każde z opisywanych urządzeń zmontowano i uruchomiono z wykorzystaniem opisanego w książce zestawu uruchomieniowego (ZL2PIC) oraz płytek uniwersalnych.

Autorzy: Tomasz Jabłoński, Krzysztof Pławsiuk
Stron: 290
Format: B5
Oprawa: twarda

Uwaga! Przykłady zaprezentowane w książce można samodzielnie uruchomić wykorzystując zestaw ZL2PIC.
 

Symbol

tytuł

wydawnictwo

Cena [zł]

 

 

 

LITBTC32

"Projektowanie i analiza wzmacniaczy małosygnałowych"

BTC

70,00

 
Podręcznik zawiera obszerny opis metod projektowania i analizy małosygnałowych wzmacniaczy pasmowych, uzupełniony wprowadzeniem w dziedzinę komputerowej analizy układów elektronicznych. Opracowanie obejmuje w szczególności: układy zasilania i stabilizacji punktu pracy tranzystora, podstawowe małosygnałowe wzmacniacze pasmowe, wzmacniacze ze sprzężeniem zwrotnym, wzmacniacze różnicowe i aplikacje wzmacniaczy operacyjnych oraz wzmacniacze selektywne.
Książka jest adresowana do studentów wydziałów elektronicznych i elektrycznych wyższych uczelni technicznych jako pomoc w samodzielnym studiowaniu i analizie oraz projektowaniu małosygnałowych stopni wzmacniających.

Fragment recenzji:
"(...) Książka jest monografią na temat wzmacniaczy małosygnałowych. Omówiono w niej szczegółowo zarówno wzmacniacze wykonane z elementów dyskretnych, jak i zbudowane z wykorzystaniem scalonych wzmacniaczy operacyjnych. Korzystając z książki Czytelnik może nauczyć się projektowania wzmacniaczy i analizy ich pracy. Otwierając po raz pierwszy tę książkę nie należy się zniechęcać mnogością wzorów. Wszystkie one są dobrze objaśnione i zinterpretowane, dzięki czemu znacznie ułatwiają zrozumienie działania wzmacniaczy różnego rodzaju, a także wpływu poszczególnych parametrów na ich pracę. Materiał książki jest zresztą podany w taki sposób, że można z niego korzystać także bez szczegółowego wgłębiania się we wzory, jeśli nie ma po temu potrzeby.
Bogate doświadczenia dydaktyczne Autorów korzystnie wpłynęły na układ treści książki, który jest bardzo logiczny i konsekwentny. Wszystkie objaśnienia są klarowne i szczegółowe, nie pozostawiające niedomówień. Bardzo pożytecznym uzupełnieniem każdego rozdziału są liczne przykłady - tak pomyślane, aby cały materiał teoretyczny rozdziału można było przećwiczyć w praktyce. Niewiele jest książek naukowo-technicznych łączących w sobie walory teoretyczne z przydatnością w praktyce inżynierskiej. Ta książka należy właśnie do tej kategorii. (...)"
dr inż. Michał Nadachowski

Autorzy: Andrzej Dobrowolski, Piotr Komur, Adam Sowiński
Stron: 343
Format: B5
Oprawa: twarda

 

Symbol

tytuł

wydawnictwo

Cena [zł]

LITBTC33

"Protel 99SE, pierwsze kroki"

BTC

54,00

 
Pierwsza książka o Protelu 99SE w języku polskim. Jest to przewodnik po najważniejszych i najczęściej wykorzystywanych w praktyce modułach programu, tzn. edytorach: schematów, płytek drukowanych i bibliotek, a także symulatorze analogowo-cyfrowym. Pomimo łatwości obsługi wielu początkujących użytkowników Protela 99SE ma trudności z opanowaniem go, co wynika głównie z ostrych rygorów stawianych przez oprogramowanie tworzonemu projektowi. Aby wyjaśnić wszystkie elementarne zagadnienia, których poznanie i stosowanie w praktyce gwarantuje wysoki komfort korzystania z Protela 99SE, autor książki - będący doświadczonym projektantem z dużym doświadczeniem pedagogicznym - przygotował kurs obsługi w lubianym przez czytelników stylu krok-po-kroku. Podczas czytania książki można poznać od podstaw kolejne etapy tworzenia nowoczesnego projektu układu elektronicznego.
Książka jest przeznaczona dla początkujących użytkowników Protela 99SE. Szczególnie wiele miejsca autor poświęcił omówieniu narzędzi służących do weryfikacji jakości projektu i jego zgodności z predefiniowanymi regułami. Szczegółowo omówił zasady obowiązujące podczas edycji bibliotek, przedstawił także sposób tworzenia nowych elementów bibliotecznych, o funkcjonalności porównywalnej z elementami znajdującymi się w oryginalnych bibliotekach udostępnianych z programem Protel 99SE.

Autor: Marek Smyczek
Wydanie: I
Stron: 200
Format: B5
Oprawa: twarda

 

Symbol

tytuł

wydawnictwo

Cena [zł]

LITBTC34

"Timer 555 w przykładach"

BTC

61,00

 
Książka jest poświęcona jednemu z najdoskonalszych układów scalonych, jaki pojawił się w historii elektroniki – timerowi 555. Jest on produkowany od ponad 30 lat, jest lub był w ofercie produkcyjnej blisko 40 firm i nadal nic nie zapowiada końca jego kariery.
W książce przedstawiono charakterystyki i dane katalogowe timerów 555 dostępnych na rynku, omówiono typowe i nietypowe układy ich pracy, zawarto w niej także informacje o nietypowych i mało znanych w naszym kraju wersjach tego układu.
Zebrane w książce informacje mogą być doskonałą pomocą dla elektroników zamierzających dobrać optymalną wersję układu do wymagań aplikacji, w których będzie on pracował. Systematycznie pojawiają się nowe wersje timera 555, które są znacznie szybsze i dokładniejsze od pierwowzoru, pobierają mniej energii, mogą pracować z bardzo niskimi i wysokimi napięciami, ich wyjścia można obciążać większym niż niegdyś prądem, a obudowy niektórych wersji trudno dojrzeć gołym okiem. Jedno jest niezmienne: łatwość stosowania i ogromna uniwersalność układu, o której przekonają się czytelnicy książki. Przedstawiono w niej bowiem ponad 100 różnorodnych aplikacji timera 555. Układ ten odmierza w nich czas, nadzoruje wartość napięcia, steruje triaki, generuje mniej i bardziej wyrafinowane sygnały akustyczne, dba o żywotność baterii, ładuje akumulatory... Książka jest przeznaczona dla uczniów i studentów szkół technicznych, a także elektroników chcących poznać parametry i możliwości timerów 555.

Autor: Krzysztof Górski
Stron: 183
Format: B5
Oprawa: twarda
 

Symbol

tytuł

wydawnictwo

Cena [zł]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITBTC35

"Układy cyfrowe, pierwsze kroki"

BTC

63,00

 
Wszechobecność techniki cyfrowej w życiu współczesnego człowieka nie zawsze idzie w parze z jej faktyczną znajomością i umiejętnością praktycznego posługiwania się układami cyfrowymi. Idąc tym tropem autor przygotował kompendium techniki cyfrowej, w którym przedstawił zarówno rys historyczny, stan obecny, jak i przewidywane kierunki dalszego rozwoju układów cyfrowych.
Czytelnik dowie się z książki co to jest i jak działa zarówno bramka logiczna, jak i: liczniki, rejestry enkodery, multipleksery, pamięci RAM, ROM, FRAM, MRAM, Flash, EEPROM, SRAM, MRAM, a także wiele innych elementów i bloków funkcjonalnych powszechnie stosowanych w technice cyfrowej. Uzupełnieniem książki jest skrócony katalog najpopularniejszych układów CMOS4000.

Książka jest przeznaczona dla uczniów i studentów kierunków technicznych, a także wszystkich elektroników zainteresowanych podstawami układów cyfrowych przedstawionymi od strony praktycznej.

Ze wstępu do książki
Aby przygoda z techniką cyfrową rozpoczęła się gładko, na początku trzeba przyswoić sobie nieco wiadomości ogólnych, które pozwolą szerzej, jakby z dystansu, spojrzeć na całą "cyfrówkę" i we właściwych proporcjach ujrzeć związaną z tym matematykę. Takiemu ogólnemu spojrzeniu poświęcony jest rozdział 1.
W rozdziale 2 są zawarte informacje o elementarnych cegiełkach - bramkach. Dowiesz się, że te elementarne cegiełki można w praktyce realizować w różny sposób.
Rozdział 3 jest poświęcony omówieniu najważniejszych właściwości i parametrów układów cyfrowych. Ma on pokazać, że niestety nie zawsze można pominąć wewnętrzną budowę układu cyfrowego i potraktować go jako czarną skrzynkę.
Rozdział 4 zawiera wiele bardzo ważnych informacji: prezentując zarys historii techniki cyfrowej uświadamia, jakie znaczenie mają dziś historyczne zaszłości. Pokazuje też praktyczne konsekwencje wynikające z budowy wewnętrznej układów scalonych.
Rozdział 5 zawiera mnóstwo pożytecznych informacji dotyczących wykorzystania bramek. Dopiero w tym rozdziale poznasz rozmaite realizacje bramek, wykorzystywane w praktyce. Dowiesz się, na jak wiele interesujących sposobów można wykorzystać bramki.
W rozdziale 6 są omówione przerzutniki i rejestry. Obok bramek właśnie przerzutniki można uznać za elementarne cegiełki techniki cyfrowej. W rozdziale tym znajdziesz bardzo ważne informacje dotyczące szybkości i opóźnień. Właśnie brak wiedzy w tym zakresie jest najczęstszą przyczyną niepowodzeń przy konstrukcji urządzeń cyfrowych.
Rozdział 7 zawiera przegląd niezmiernie pożytecznych, najczęściej stosowanych układów scalonych pełniących rolę generatorów i układów czasowych.
Rozdział 8 jest poświęcony licznikom. Zawiera bezcenne informacje dotyczące subtelności czasowych. Ponieważ zrozumienie funkcji wszystkich końcówek oraz praktycznych konsekwencji różnic między rozmaitymi licznikami wielu elektronikom przysparza problemów, rozdział 9 też jest poświęcony licznikom.
W rozdziale 10 są omówione inne układy scalone: dekodery, multipleksery, demultipleksery, klucze analogowe, układy arytmetyczne, pamięci i inne. Podane wiadomości wystarczą do praktycznego wykorzystania wielu interesujących układów tego typu.
Dodatek A zawiera omówienie i praktyczne przykłady zastosowania wybranych układów CMOS 4000 według pełnionych funkcji. Jest to bardzo pożyteczne zestawienie, pozwalające na szybki wybór układu, który spełni postawione zadanie.
Dodatek B to skrócony katalog układów scalonych rodziny CMOS 4000.
W dodatku C skrótowo są omówione różne rodzaje pamięci. Nie jest to poradnik dla konstruktora, tylko materiał prezentujący główne rodzaje pamięci oraz kierunki rozwoju.

Autor: Piotr Górecki
Wydanie: I
Stron: 336
Format: B5
Oprawa: twarda
 

Symbol

tytuł

wydawnictwo

Cena [zł]

 

 

 

LITBTC36

"Układy programowalne, pierwsze kroki"

BTC

66,00

 
Najszybciej można poznać właściwości układów programowalnych i oprogramowanie służącego do realizowania w nich projektów własnych układów stosując je w praktyce, czyli wykonując samodzielnie odpowiednio dobrane ćwiczenia.
W książce opisano krok po kroku realizację projektu przykładowego układu w strukturach CPLD za pomocą systemów projektowych dwóch głównych producentów układów programowalnych, to jest firm Altera i Xilinx. Zamieszczono wiele przykładowych opisów układów w językach ABEL, AHDL i VHDL. Wzorowanie się na nich z pewnością ułatwi Czytelnikom przygotowanie samodzielnie własnych opisów.
Opisano układ laboratoryjny umożliwiający wykonywanie ćwiczeń z układami programowalnymi przez programowanie w nich opracowywanych samodzielnie projektów układów.
- 45 przykładów opisu bloków logicznych;
- opis budowy i zasady działania interfejsu JTAG;
- zestaw laboratoryjny z układami PLD firm: Altera, Atmel, Lattice i Xilinx;
- opisy programatorów ISP dla układów SPLD, CPLD i FPGA;
- opisy programów narzędziowych EDA/CAD.
O płycie
- oprogramowanie: WebPack 6.2i oraz 3.3, Max+Plus II Baseline 10.1, Altera Advanced Synthesis, ispVM, Atmel ISP, Quartus II 4.0
  Programmer;
- noty katalogowe układów ATF1500, MAX3K/7K, ispGAL22V10 i XC9500/9500XL;
- listingi przykładów w językach ABEL, AHDL i VHDL.


Autorzy: Piotr Zbysiński, Jerzy Pasierbiński
Wydanie II
Stron: 280
Format: B5
Oprawa: twarda

 

Symbol

tytuł

wydawnictwo

Cena [zł]

 

 

 

 

 

 

 

 

LITBTC37

"Wzmacniacze operacyjne - podstawy, aplikacje, zastosowania"

BTC

NAKŁAD WYCZERPANY

 
Wzmacniacze operacyjne są obecnie najczęściej stosowanymi elementami we wszelkiego rodzaju układach analogowych, można nawet zaryzykować stwierdzenie, że są one fundamentem współczesnej elektroniki analogowej. Książka jest kompendium wiedzy na ich temat, w którym szczególny nacisk położono na zagadnienia praktyczne, przede wszystkim: projektowanie filtrów aktywnych i generatorów przebiegów funkcyjnych, źródła szumów w układach analogowych, omówienie znaczenia parametrów charakteryzujących wzmacniacze operacyjne, a także dobór wartości elementów dla wybranych aplikacji. Niezbędna porcja rozważań teoretycznych jest jedynie uzupełnieniem wiadomości praktycznych, które powinien posiadać każdy elektronik zajmujący się układami analogowymi. Z tego powodu książka powinna być „niezbędnikiem” zarówno w profesjonalnych pracowniach konstrukcyjnych, jak i w domowych laboratoriach elektronicznych. Zawarte w niej informacje będą także doskonałym uzupełnieniem wykładów prowadzonych na wydziałach: elektrycznych, elektroniki i automatyki wyższych uczelni.
Przedmowa
Od bardzo dawna elektroników nurtowało pytanie, jakie przetwarzanie sygnałów jest lepsze – analogowe czy cyfrowe. Ostatnio wydawało się, że zwycięstwo techniki cyfrowej jest już absolutne i całkowite. Główną zaletą systemów cyfrowych jest znaczna elastyczność wykonywanych funkcji, które można łatwo modyfikować przez zmianę realizowanego algorytmu, bez konieczności przebudowy topologii samego systemu. Systemy cyfrowe dają też lepszą od analogowych dokładność i są bardziej odporne na wpływ szumów. A jednak technika analogowa nie została odłożona do lamusa i nadal się rozwija. Po pierwsze dlatego, że większość czujników daje sygnały o charakterze analogowym i droga od czujnika do przetwornika analogowo-cyfrowego musi, siłą rzeczy, być torem analogowym. A po drugie, technika analogowa ma, w pewnych zastosowaniach, przewagę nad cyfrową. Przetwarzanie analogowe nadaje się szczególnie dobrze do realizacji stałych, niezmiennych funkcji. W tym przypadku systemy analogowe są prostsze, a więc i tańsze od cyfrowych, a także od nich szybsze. Nie wymagają czasu na przetwarzanie A/C, a także na realizację niezbędnych operacji w procesorze sygnałowym lub w komputerze. Te zalety powodują, że do realizacji niektórych zadań znowu coraz częściej stosuje się technikę analogową, a w międzynarodowych czasopismach elektronicznych (np. w niemieckim „Elektroniku”) pojawiają się artykuły o jej renesansie. Z zadowoleniem należy więc powitać tę książkę poświęconą zasadom działania i zastosowaniom wzmacniaczy operacyjnych, będących podstawowymi cegiełkami systemów analogowych. Inicjatywa Autora i Wydawnictwa jest tym cenniejsza, że od wielu już lat w polskiej literaturze technicznej nie było publikacji poświęconej w całości temu ważnemu tematowi. Poważnym walorem książki jest jej praktyczna użyteczność. Autor, znany popularyzator elektroniki, ma rzadki dar pisania łatwo o rzeczach trudnych, a także posiadł umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z Czytelnikiem. Określając charakter tej pracy można posłużyć się tytułem jednej z jej części – książka dla dociekliwych praktyków. Korzystając z informacji w niej zawartych można z pewnością lepiej zrozumieć działanie wzmacniaczy operacyjnych, a także nauczyć się stosowania ich w praktyce. Życzę Czytelnikom pożytecznej lektury tej interesującej książki, a Autorowi – wiele satysfakcji z pracy, jaką włożył w jej napisanie.
dr inż. Michał Nadachowski

Autor: Piotr Górecki
Wydanie: II poprawione
Stron: 252
Format: B5
Oprawa: twarda
 

Symbol

tytuł

wydawnictwo

Cena [zł]

 

LITBTC38

"Zasilacze urządzeń elektronicznych, Przewodnik dla początkujących"

BTC

64,00

 
Niemal wszystkie układy elektroniczne wymagają zasilania prądem stałym. Problem prawidłowego zasilania jest często zbyt lekko traktowany przez konstruktorów, a przecież właściwości źródła zasilającego mogą mieć istotny wpływ na działanie zasilanego układu lub urządzenia. Jeżeli napięcie zasilające waha się, to wiele układów będzie działać błędnie lub nie będzie pracować w ogóle. Jeżeli wydajność prądowa źródła zasilania jest za mała, to zachowanie układu zasilanego cierpiącego na "głód prądowy" może być nieprzewidywalne. Gdy zasilacz "szumi" (tj. na jego zaciskach wyjściowych występują szpilki, przebiegi przejściowe lub inne anomalia), to układ może reagować w dziwny i nie zamierzony sposób. Szczególnie wrażliwe na szumy zasilaczy są układy cyfrowe. Przykładowo, gdy występują zakłócenia szpilkowe, komputery mogą zaprzestać wykonywać program, zawiesić się lub działać w całkowicie niezamierzony sposób.
Zasilacz prądu stałego jest ważną częścią urządzenia elektronicznego, lecz często poświęca się mu zbyt mało (lub wcale) uwagi w podręcznikach elektroniki. To spowodowało powstanie tej książki. Czytelnik znajdzie w niej materiał dotyczący natury mocy elektrycznej, opis bloków funkcjonalnych zasilaczy oraz omówienie układów i elementów, z których konstruuje się zasilacze urządzeń elektronicznych.
Książka jest przeznaczona dla techników elektroników oraz uczniów techników elektronicznych, ale mogą z niej również skorzystać zaawansowani hobbyści elektronicy i radioamatorzy.

Autor: Joseph J. Carr
Tytuł oryginału: DC Power Supplies: A Technician's Guide
Tłumaczenie: Mieczysław Kręciejewski
Stron: 288
Format: B5
Oprawa: twarda

 

Symbol

tytuł

wydawnictwo

Cena [zł]

LITBTC39

"Zrozumieć małe mikrokontrolery"

BTC

46,00

 
"Zrozumieć małe mikrokontrolery" to książka prezentująca zagadnienia związane z mikrokontrolerami na poziomie podstawowym. Autor operując na uniwersalnym modelu mikrokontrolera wyjaśnia wszystkie pojęcia niezbędne do zrozumienia zasady jego działania, a podając przykłady odwołuje się do jednej z "klasycznych" architektur - mikrokontrolerów HC05 firmy Motorola.
Pierwsze rozdziały książki wprowadzają czytelnika (także niezbyt doświadczonego w technice cyfrowej) w podstawowe zagadnienia niezbędne do zrozumienia i wprawnego posługiwania się podstawowymi pojęciami występującymi w technice mikroprocesorowej, w kolejnych - w oparciu o proste przykłady - autor wyjaśnia jak działają elementarne bloki peryferyjne stosowane w mikrokontrolerach i przedstawia ich proste aplikacje. Szczegółowo omówiono także listę rozkazów sterujących pracą mikrokontrolera, a także sposób ich wykonywania przez jednostkę centralną.
Książka przeznaczona dla wszystkich elektroników początkujących w technice mikroprocesorowej, szczególnie uczniów i studentów politechnik.

Autor: James M. Sibigtroth
Stron: 256
Format: B5
Oprawa: twarda


 

Symbol

tytuł

wydawnictwo

Cena [zł]

LITBTC40

"LOGO! w praktyce"

BTC

61,00

 
W książce zawarto informacje o budowie, parametrach, działaniu i programowaniu miniaturowych sterowników logicznych z serii LOGO!. Przedstawiono także możliwości aplikacyjne dodatkowych modułów sprzętowych wchodzących w skład rodziny LOGO! (moduły wejścia-wyjścia, interfejsy sieciowe, moduły komunikacyjne GSM, zasilacze itp.) oraz narzędzia i oprogramowanie pozwalające tworzyć aplikacje dla tych sterowników. Istotną, zwłaszcza dla praktyków, częścią książki są kompletne, szczegółowo opisane, aplikacje sterownika LOGO!. Dobrano je w taki sposób, aby pokazać najważniejsze cechy użytkowe i praktyczne możliwości LOGO!. Na szczególną uwagę zasługują projekty elektronicznych urządzeń współpracujących z LOGO! (w tym interfejsu do programowania LOGO! z komputera PC) oraz dodatki przybliżające praktyczne aspekty stosowania enkoderów, czujników indukcyjnych i kontaktronowych, a także współpracy LOGO! z modułami GSM.
Książka jest przeznaczona dla miłośników automatyki, elektroników zajmujących się „małą” automatyzacją, a także dla studentów wydziałów automatyki i elektroniki wyższych uczelni technicznych.

Autor: Wojciech Nowakowski
Stron: 229
Format: B5
Oprawa: twarda


 
 

Inne książki wydawnictwa BTC

 
zapraszamy do sklepu internetowego

Wszystkie ceny zawierają VAT