zapraszamy do sklepu internetowego

Konwertery UKF

wejście do sklepu internetowego

(1kB)
(1kB)

(1kB)
(1kB)

symbol

opis

 
UKF-EK Konwerter UKF-EK - do montażu wewnątrz obudowy - 3 zakresy  
UKF-PS4 Przełącznik elektroniczny podzakresów do UKF-EK  
UKF-EKS Konwerter UKF-EKS - wersja samochodowa  
.

Konwerter częstotliwości jest urządzeniem zmieniającym daną częstotliwość radiową na inną. na przykład. częstotliwości radiowe UKF nowego pasma (CCIR) może zmienić na częstotliwości starego zakresu (OIRT). Niestety taka zamiana nie jest pozbawiona wad. Podstawowym problemem jest większa szerokość nowego pasma UKF. Rozciąga się ono od 87.5 MHz do 108 MHz, a więc zajmuje 22.5 MHz, podczas gdy pasmo "stare" zajmowało 10MHz (64MHz do 74MHz). Jedyną metodą rozwiązania tego problemu jest podział częstotliwości górnego pasma na podzakresy. Dzieląc je na trzy podzakresy otrzymamy konwersję całego pasma górnego na dolne (a nawet więcej) natomiast dzieląc je na dwa podzakresy nie będziemy mieli możliwości odbioru skrajów pasma lecz upraszczamy konstrukcję konwertera i przełącznika do zmiany zakresów.
 

Konwerter UKF model EK jest przełączającym trzyzakresowym konwerterem przetwarzającym pasmo UKF CCIR (88-108 MHz) na pasmo OIRT (65-75 MHz). Ze względu na różnicę szerokości tych pasm konwerter zrealizowano w trzech przełączanych zakresach. Konwerter ten wyposażony jest w przełącznik. Całe urządzenie umieszczone jest w puszce metalowej (ekran).

Pełna oferta, aktualne ceny i dostępność w sklepie internetowym!
o szczegóły prosimy pytać e-mailem

.
(1kB)
(1kB)

bgp9.JPG (8631 bytes)

(1kB)
(1kB)

symbol

opis

 
UKF-BGP9 Konwerter UKF  BGP-9 - trzy zakresy z CCIR na OIRT  
UKF-BGP3C Konwerter UKF  BGP3C - z OIRT ma CCIR  
.
UKF-P2 Konwerter UKF  P2 - trzy zakresy z CCIR na OIRT (UKF-EK bez obudowy)  
.

Konwerter typu BGP-9 służy do przystosowania odbiorników radiowych z t.zw. niskim pasmem UKF 65.5÷73MHz (wg OIRT) do odbioru sygnałów stacji, emitowanych na tzw. wysokim paśmie 88÷108MHz (wg CCIR). Z uwagi na okoliczność, że wysokie pasmo UKF dysponuje blisko 3-krotnie większą szerokością, a więc i może pomieścić 3-krotnie więcej stacji, niż dotychczas eksploatowane pasmo niskie - niezbędną koniecznością staje się użycie albo 3-ch osobnych konwerterów, każdy na osobną 1/3-ą część wysokiego pasma, albo - co bardziej racjonalne - użycie konwertera o 3-ch podzakresach, jak to ma miejsce w przypadku BGP-9. Zakres 88÷108MHz wysokiego pasma UKF wg CCIR zostaje zatem podzielony na 3 zazębiające się podzakresy: dolny: 88÷95.5MHz; środkowy: 94.25÷101.75MHz; górny: 100.5÷108MHz. Podzakresy wybierane są za pomocą dowolnego typu przełącznika 3-położeniowego typu 3x1, trzech przełączników współzależnych typu Isostat i t.p. Długość i rodzaj przewodów łączących konwerter z przełącznikiem nie ma przy tym praktycznie znaczenia, gdyż prowadzą one jedynie znikome sterujące prądy i napięcia stałe. Przełącznik bywa montowany na tylnej lub bocznej ściance przystosowywanego odbiornika w miejscu dogodnym do manipulacji.

Pełna oferta, aktualne ceny i dostępność w sklepie internetowym!
o szczegóły prosimy pytać e-mailem

.

.
(1kB)
(1kB)

(1kB)
(1kB)
Symbol Opis  
GL-FM

Głowica FM na pasmo 87.5 - 108 MHz

 
.

Głowica FM do odbioru pasma 87.5 - 108 MHz przeznaczona jest do instalowania w odbiornikach radiowych i tunerach posiadających zakres FM z PCZ 10,7 MHz i przestrajanych diodami pojemnościowymi sterowanymi  napięciem 3 - 25 V (wszystkie odbiorniki krajowe). W odbiornikach gdzie występuje inny zakres napięcia należy dobudować układ dopasowujący taki, aby dla zakresu regulacji regulatorem radia uzyskać zakres napięcia 3-25V. Głowicę należy zamontować w pobliżu istniejącej głowicy FM, tak aby podłączenia nowej głowicy wykonać możliwie krótkimi przewodami. Schemat podłączenia przedstawiony jest w załączonej instrukcji.

Pełna oferta, aktualne ceny i dostępność w sklepie internetowym!
o szczegóły prosimy pytać e-mailem

.
zapraszamy do sklepu internetowego

wejście do sklepu internetowego

Wszystkie ceny zawierają VAT

.