zapraszamy do sklepu internetowego

Konwertery fonii i fonie równoległe

wejście do sklepu internetowego

(1kB)
(1kB)

(1kB)
(1kB)

symbol

opis

 
MJ-F85 Fonia równoległa z demodulatorem PLL, zasilanie: +5V  
MJ-F84-5 Fonia równoległa z demodulatorem PLL, zasilanie: +5V lub +12V  
MJ-F84 Fonia równoległa uniwersalna zasilanie: +12V  
.

Układ zapewniający bardzo dobre parametry jakościowe dzięki zastosowaniu nowoczesnego układu z demodulatorem PLL. Jest przeznaczony zarówno do odbiorników pracujących w sieciach kablowych jak i odbierających z anten dachowych:
- częstotliwość wejściowa  (IF): 38.9 MHz B/G,
- częstotliwość wyjściowa: 5.5MHz
- wymiary: 45.5 x 35 x 16 mm.

.
.
(1kB)
(1kB)

(1kB)
(1kB)
Symbol Opis  
MJ-F88 Moduł fonii równoległej - najbardziej rozbudowany zas. +5V lub +12V  
.

Najbardziej rozbudowany,stereofoniczny model fonii równoległej. Zamienia stereofoniczny standard D/K (podnośne fonii 6.5MHz i 6.25MHz) na standard B/G z podnośnymi fonii 5.5MHz i 5.74MHz Zapewnia znakomitą jakość dźwięku dzięki zastosowaniu filtru z falą powieszchniową o optymalnej charakterystyce, wzmacniacza pośredniej częstotliwości z pętlą PLL, podwójnie zrównoważonego mieszacza z kwarcowym generatorem heterodyny.

- częstotliwość wejściowa  (IF): 38.9 MHz B/G,
- częstotliwość wyjściowa OUT1: 5.5MHz; OUT2: 5.64MHz
- wymiary: 45.5 x 41.5 x 16 mm.

Karta katalogowa (datasheet): 

.
.
(1kB)
(1kB)

hgp-1.JPG (7122 bytes)

(1kB)
(1kB)
Symbol Opis  
HGP-1 Konwerter fonii HGP-1  
HGP-2 Konwerter fonii HGP-2  
.

Konwerter typu HGP-1 jest zalecany głównie do torów fonii w odbiornikach TV i magnetowidach ze standardem fonii CCIR (5.5 MHz). Umożliwia on uzyskanie sygnałów fonii w obu standardach CCIR i OIRT o takiej samej jakości i poziomie. Dla rzadkich przypadków sprzętu OIRT osiągalny jest także odwrotny konwerter typu HGP-2, umożliwiający dodatkowy odbiór sygnałów fonii TV w standardzie 5.5MHz. Jedyną różnicą pomiędzy typami HGP-1, a HGP-2 stanowi częstotliwość rezonansowa (odpowiednio 5.5 lub 6.5 MHz) wyjściowego filtru ceramicznego.

.

.
(1kB)
(1kB)

hgp-7.JPG (5764 bytes)

(1kB)
(1kB)
Symbol Opis  

HGP-7

Konwerter fonii HGP-7

 
.

Konwerter fonii typ HGP-7 jest przeznaczony do stosowania w torach fonii 5.5 MHz odbiorników TV i magnetowidów standardu CCIR. Umożliwia on w prosty sposób odbiór sygnałów standardu OIRT t.j. o częstotliwości różnicowej 6.5 MHz, bez potrzeby jakiegokolwiek przestrajania istniejącego toru częstotliwości w w/w sprzęcie. Konwerter zalecany jest głównie tam, gdzie szerokość pasma przenoszenia wzmacniacza pośredniej częstotliwości fonii i wizji jest dostateczna do przeniesienia sygnału p.cz. o odstępie 6.5 MHz od sygnału p.cz. wizji. W przypadkach wyposażenia sprzętu w wąskopasmowe filtry z falą powierzchniową w torze p.cz. fonii i wizji może okazać się konieczne zastosowanie konwertera fonii równoległej np. HGP-3, 4 lub 5.

.

.
(1kB)
(1kB)

hgp-4.JPG (8058 bytes)

(1kB)
(1kB)
Symbol Opis  
HGP-4

Konwerter fonii HGP-4 (na układzie TDA2541)

 
HGP-5

Konwerter fonii HGP-5 (na układzie TDA2541 i UL1203)

 
.

Konwerter typu HGP jest zalecany głównie dla torów fonii w odbiornikach TV i magnetowidach ze standardem fonii CCIR (5.5 MHz) współpracujących z sieciami TV kablowej. Umożliwia on uzyskanie sygnałów fonii w obu standardach CCIR i OIRT o takiej samej jakości i poziomie. Konwerter należy instalować równolegle do istniejącego toru, złożonego z obwodów p.cz. fonii i wizji oraz detektora. Wyjście sygnału różnicowego fonii tego toru winno zostać odcięte, a pozostała końcówka wejściowa następnego stopnia winna zostać dołączona do wyjścia konwertera (patrz rys.1). Połączenie ziemi winno zostać zrealizowane za pomocą możliwie krótkiego odcinka przewodu o małej rezystancji i indukcyjności. Zamontowaniu konwertera typu HGP-5 winny zwykle towarzyszyć pewne zmiany wprowadzone do toru video, zawierającego pułapki fonii. Pułapki te, w formie układów LC lub filtrów ceramicznych, winny zostać uzupełnione podob-nymi, dostrojonymi do różnicowej częstotliwości nośnej fonii 5.5 MHz. Normalnymi wartościami zasilania konwerterów typu HGP są 12V i 60 mA. Wyższe napięcia winny zostać zredukowane za pomocą dodatkowego rezystora.

.

.

.
(1kB)
(1kB)

hgp-3.JPG (7304 bytes)

(1kB)
(1kB)
Symbol Opis  
HGP-3

Konwerter fonii HGP-3

 
.

Konwerter typu HGP-3 jest zalecany dla torów fonii w odbiornikach TV i magnetowidach ze standardem fonii CCIR (5.5MHz). Umożliwia on uzyskanie sygnałów fonii w obu standardach CCIR i OIRT o takiej samej jakości i jednakowych poziomach. Jako uniwersalny może być stosowany również bez jakichkolwiek zmian w sprzęcie OIRT umożliwiając dodatkowy odbiór sygnałów fonii TV o standardzie 5.5MHz. Konwerter HGP-3 charakteryzuje się nowoczesną konstrukcją z zastosowaniem dwóch obwodów scalonych, z których jeden jest wzmacniaczem i detektorem częstotliwości różnicowych fonii, drugi natomiast - generatorem 1MHz i mieszaczem.

.
zapraszamy do sklepu internetowego

Wszystkie ceny zawierają VAT

.