Obudowy z tworzyw sztucznych typu KM

KM-32 KM-33 KM-34 KM-35

nazwa wymiary . nazwa wymiary
KM-32 88 x 58 x 34 . KM-34 90 x 50 x 34
KM-32B 88 x 58 x 34

bez okienka

KM-35 111 x 91 x 35
KM-33 118 x 74 x 29 . KM-35B

88 x 64 x 35

KM-33B 118 x 74 x 29

z okienkiem

. .
KM-33C 118 x 74 x 29 z otworem na wyświetlacz . .
.