schemat  instrukcja

AVT2898A+ Kalibrator częstościomierza
(Płytka + dokumentacja + zaprogramowany układ)

 

Większość z konstruktorów-radioelektroników konstruując różne urządzenia radiowe mierzy występujące w nich częstotliwości. Pomiar taki jest jednak obarczony błędem wynikającym z braku kalibracji miernika-czestościomierza. Praktycznie wszystkie prezentowane w literaturze częstościomierze działają w oparciu o generator wzorcowy zaprojektowany na linearyzowanych bramkach i zawierają przypadkowo dobrany (bez zwracania uwagi na jego stabilność) rezonator kwarcowy. Błąd takiego urządzenia może nawet wynieść +/-3kHz na 10MHz. Może to mieć znaczący wpływ na odczyty, uniemożliwiając wręcz wykonanie pewnych pomiarów.
Proponowany przez nas kalibrator częstotliwości, jako źródło sygnałów wzorcowych wykorzystuje odbiornik GPS. Stabilność tak uzyskanego wzorca jest na poziomie 200ns co przekłada się na błąd 2kHz dla 10MHz.

Urządzenie szczególnie polecane w pracowniach radioamatorskich i krótkofalarskich.

Wybrane parametry:
- źródło sygnału wzorcowego – odbiornik GPS
- dwa wyjścia 50om
- napięcie wyjściowe 0,8V
- wyświetlacz alfanumeryczny LCD 2*16
- sygnalizacja trybu pracy – diody LED
- zasilanie – 12V

W zestawie płytka drukowana, zaprogramowany układ i dokumentacja.

Półprzewodniki: B250C1500, 1N4148 SMD, MMBT3904, 74HC4017, 74HC04, 74HCT393, LF33,  7805, ATTiny2313-DIL20
Zasilanie: 12V
Wymiary płytki: 70 x 85 mm
Uwagi:

W sklepie Cyfroniki można zakupić samą płytkę + dokumentację + zaprogramowany układ do tego zestawu pod symbolem AVT2898A+.

 

 
 
 


 

 

 

 

                                     Dokładny opis w EDW2009/05
 

 

 

 

.
 

 Inne zestawy AVT