schemat  instrukcja

AVT1517 Wskaźnik nie tylko wysterowania

 

Nie trzeba nikomu tłumaczyć, jak działa wskaźnik wysterowania. Jeśli dodatkowo usunie się kondensatory sprzęgające, to zyskuje się możliwość wskazywania napięć stałych. Całość została zbudowana z wykorzystaniem mikrokontrolera, zyskując uniwersalny wskaźnik, który można zastosować nie tylko w sprzęcie audio.

Wskaźnik wyposażono w 8 funkcji, wybieranych i konfigurowanych przez użytkownika:
- peak detect - funkcja chwilowego zapamiętania wartości maksymalnej, w praktyce powoduje świecenie
  jednego punktu, ponad świecącą się linijką, wskazującego poziom maksymalny zarejestrowany w danym
  przedziale czasu;
- miganie 4 diod – włączenie funkcji powoduje miganie czterech najstarszych diod jeśli poziom sygnału
  powoduje ich zaświecenie, może zostać wykorzystana do alarmowania stanu krytycznego;
- miganie wszystkich diod – jest to rozszerzenie powyższej funkcji, jeśli poziom sygnału spowoduje
  zaświecenie jednej z czterech najstarszych diod to zaczyna migać cała linijka;
- 4 – bity 9...2 lub 7...0 – korzystamy z przetwornika ADC 10-bitowego ale żeby uprościć część
  programową odczytujemy tylko 1 bajt - 8 bitów wyniku. Możemy wybrać czy odczytujemy starsze 8
  czy młodsze 8 bitów, druga opcja w praktyce powoduje zwiększenie czułości wskaźnika;
- wzmocnienie 20x – umożliwia włączenie lub wyłączenie wewnętrznego dwudziestokrotnego wzmacniacza
  sygnału;
- czas rosnący/stały funkcji peak detect – rosnąca wartość czasu powoduje zwiększanie czasu świecenia
  punktu maksymalnego wraz ze zwiększaniem się poziomu tego punktu. Dla czasu stałego punkt
  maksymalny świeci tak samo długo w każdym położeniu na skali;
- tryb linia/punkt – praca w trybie linii powoduje zaświecanie wszystkich poniższych diod do poziomu
  aktualnego, w trybie punktu świeci tylko jedna dioda odpowiadająca poziomowi sygnału;
- podziałka liniowa/logarytmiczna – Włączenie skali liniowej lub logarytmicznej.

W zestawie płytka drukowana, zaprogramowany układ, zestaw elementów oraz dokumentacja.

Półprzewodniki: ATtiny26 SMD, LM2940-5, LED2×5G, LED2×5R
Zasilanie: 5…20 VDC
Wymiary płytki:
42 x 61 mm
Uwagi:  Obudowa KM-20 wchodzi w skład zestawu.

W sklepie Cyfroniki można również zakupić samą płytkę do tego zestawu pod symbolem AVT1517A.

 
 
 


 

 

 

 

                             Dokładny opis w EP2009/03
 

 

 

 

 
 

                                                 Inne zestawy AVT