Instrukcja

  AVT5086 Programowany 4-kanałowy komparator/woltomierz TOP-Q

 

Podczas uruchamiania urządzeń analogowych często zachodzi potrzeba monitorowania kilku zmieniających się napięć. W tym celu można przełączać multimetr między badanymi obiektami lub zastosować kilka woltomierzy. Przełączanie mierników jest niewygodne i nie jest możliwe, jeśli na przykład dwa napięcia muszą być obserwowane jednocześnie. Zastosowanie kilku multimetrów jest natomiast nieekonomiczne.

Rekomendacje: wielopunktowy pomiar napięcia (a w związku z tym także: temperatury, ciśnienia, wilgotności, masy itp.), zwłaszcza w systemach wymagających ciągłego nadzoru wartości mierzonych parametrów. Ze względu na modułową konstrukcję, woltomierz może być też zastosowany jako wskaźnik na przykład w zasilaczu regulowanym.

Właściwości:
- zakres pomiarowy: 0...50V
- rozdzielczość: 0,1 V
- rezystancja wejściowa:110 kom
- częstotliwość pomiarów: 100/s
- śledzenie zmian napięcia na każdym z wejść z możliwością sygnalizacji 
  akustycznej w przypadku przekroczenia przez napięcie mierzone
  zaprogramowanej wartości
- napięcie zasilania: 9Vdc/300mA

W zestawie płytka drukowana, komplet elementów oraz dokumentacja.

Półprzewodniki: 1N5817, LM385-5V, PIC16F872 zaprogramowany, DS1813, DS1811, LM78L05
Zasilanie: 9Vdc/300mA
Wymiary płytki: 36 x 97 mm
Uwagi:

W sklepie Cyfroniki można również zakupić samą płytkę + zaprogramowany układ do tego zestawu pod symbolem AVT5086A+.
 
 

 
 

 

 

 
                  Dokładny opis w EP2002/11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
 

 Inne zestawy AVT