AVT2261 GENERATOR SEKWENCJI STANÓW LOGICZNYCH

Urządzenie przeznaczone do laboratorium hobbisty. Jest to tester do wszelkiego rodzaju urządzeń cyfrowych, wymagających podania sygnału L, H na wejście testowanego układu. Generator po zaprogramowaniu generuje odpowiednie stany logiczne, jakich potrzebujemy do przetestowania danego układu. Układ umożliwia zaprogramowanie do 8x255 ośmiobitowych sekwencji stanów logicznych. Wymiary płytki: 60 x 115 mm

UKŁADY SCALONE:
ZASILANIE:
WYMIARY: 60 x 115 mm
UWAGI:
.