schemat

KIT52  Termostat

.

Jest to zestaw nieodzowny do utrzymywania stałej temperatury cieczy np. w akwarium, kąpielach galwanicznych czy fotograficznych. Prosta, lecz niezawodna konstrukcja sprawia, że zmontowanie układu nie nastręczy żadnych problemów. Przez zastosowanie zwykłego rezystora zrealizowano dodatnie sprzężenie zwrotne  (pętlę histerezy) zapewniające prawidłowe działanie układu (zapobiegające ewentualnym wzbudzeniom). Szerokość tej pętli wyznacza różnice temperatur włączania i wyłączania grzałki jest kompromisem pomiędzy żądaną dokładnością ustawienia temperatury a stabilnością układu. Obsługa urządzenia jest prosta i wygodna, a poprzez zastosowanie któregoś z układów termometrów cyfrowych oferowanych przez NORD ELEKTRONIK można zbudować urządzenie wręcz "komfortowe". Elementem sterującym grzałką jest przekaźnik.

Półprzewodniki: UA741, BCP683 4V7, 1N4148, 1N4001, BC238, LED3
Zasilanie: 9 - 12V 
Inne: przekaźnik 4098
Wymiary zestawu po zmontowaniu: 25x40x80 mm.
Uwagi: Obudowa nie wchodzi w skład zestawu. Należy ją zamówić osobno z bogatej oferty Cyfroniki.
.

(1kB)
(1kB)

kit52.gif (7361 bytes)

(1kB)
(1kB)
.
.
.