AVT374 PRZEDWZMACNIACZ UKF-UHF

Dzięki układom typu MAR można projektować i wykonywać wzmacniacze o paśmie przenoszenia od prawie zera do około 2 GHz, składające się dosłownie z kilku elementów. Kit AVT374 to przedwzmacniacz pracujący w zakresie w. cz. od pasma CB po górne zakresy TV. Całkowite wzmocnienie układu zawiera się w zakresie 13... 33dB w zależności od pasma w. cz..

UKŁADY SCALONE: MAR6
ZASILANIE: 9V (bateria)
WYMIARY: 25 x 50 mm
UWAGI:
.