AVT355 MODEM RADIOWY

Dwukierunkowy modem sprzęgający komputer i urządzenie nadawczo-odbiorcze (transceiver), umożliwiający emisję cyfrową. W układzie wykorzystano dodatkowe filtry, dzięki którym odbiór sygnałów KF odbywa się bez zakłóceń. Modem zasilany jest bezpośrednio ze złącza RS232 komputera PC. Konstrukcja tego modemu jest podobna do AVT177, ale lepsza jest jakość i pewność łączenia. Układ był testowany przez SP5NHK w Legionowie przy użyciu tranceivera KENWOOD TS130.

 

 

PÓŁPRZEWODNIKI:  TL064, BC547
ZASILANIE:  wprost ze złącza RS232
WYMIARY: 42 x 82 mm
UWAGI:  
.