AVT2482 CZTEROKANAŁOWE ZDALNE STEROWANIE

Jest to czterokanałowe zdane sterowanie podczerwienią o zasięgu około 5 m. Ważną jego cechą jest fakt, że nie koliduje ono używanymi powszechnie pilotami RTV, gdyż do rozróżnienia kanałów nie są używane stosowane tam kody. Wykorzystano tutaj tanią kostkę NE567 (dekoder tonu). Prosty generator wytwarza przebieg nośny 36kHz, drugi generator wytwarza przebiegi o częstotliwościach 207Hz, 252Hz, 303Hz, albo 379Hz, zależnie od tego, który przycisk zostanie naciśnięty. Wszystko to zostaje wysłane przy pomocy diody nadawczej podczerwieni LD271. Paczki impulsów są odbierane w odbiorniku przez układ TFMS5360 podane na na znany dekoder tonu NE567 który rozpoznaje nadawaną częstotliwość, a odpowiedni przerzutnik steruje pracą przekaźnika wyjściowego. Tak, że każde naciśnięcie właściwego przycisku w pilocie zmienia stan przekaźnika w odbiorniku na przeciwny.

UWAGA: W zestawie AVT2482/O znajdują się części do realizacji tylko jednego kanału!

PÓŁPRZEWODNIKI: LD271, BC548, CD4047, TFMS5360, LM567, 74HC74, LM7805, 1N4148, 1N4001
ZASILANIE: odbiornik - sieć 220V; 
WYMIARY: 58 x 64 mm; 55 x 75 mm
UWAGI:  AVT2482/N-nadajnik (obudowa KM-26); AVT2482/O-odbiornik (obudowa Z-27); w zestawach znajdują się obudowy
.