schemat

KIT6253  6-cyfrowy licznik impulsów z pamięcią

.

Licznik przeznaczony jest do zliczania impulsów pochodzących z wyłączników krańcowych, barier świetlnych, czujników indukcyjnych itp. Maksymalna częstotliwość impulsów doprowadzonych do licznika 150Hz, lub 15Hz z pominięciem optoizolatora. Układ umożliwia zliczenie maksymalnie 999999 impulsów. Po przekroczeniu tej wartości następuje przepełnienie licznika, zakończenie zliczania, a na wyświetlaczach pojawia się napis [FULL]. Dodatkową funkcją licznika jest zapamiętywanie ilości zliczonych impulsów w nieulotnej pamięci EEPROM. Pracą licznika steruje mikroprocesor AT89C2051.

Półprzewodniki: 89C2051, PCF8582, 74164, 7805, AT89C2051
Zasilanie: 9...12V
Wymiary płytki: 90 x 35 x 110mm
Uwagi: zestaw zawiera obudowę KM42N!!!
.

(1kB)
(1kB)

j_253s.jpg (6852 bytes)

(1kB)
(1kB)
.
.
.