schemat

KIT604  Próbnik diod i tranzystorów

.

Urządzenie do szybkiego sprawdzania diod i tranzystorów. Pozwala określić ich polaryzację, oraz orientacyjne wzmocnienie tranzystorów. Odczytu dokonuje się na diodach LED. Układ wymaga zasilania 4,5.....5V.

Półprzewodniki:
Zasilanie: 4,5...5V
Wymiary płytki: 45 x 40 mm
.

 
(1kB)
(1kB)

j_004s.jpg (8154 bytes)

(1kB)
(1kB)
.
.
.