Mikroprocesorowy Automatyczny Przełącznik Audio-Video

.
.
(1kB)
(1kB)

(1kB)
(1kB)
Symbol Opis

Cena[zł]

AV-MAP Mikroprocesorowy Automatyczny Przełącznik sekwencyjny Audio-Video

198.25

ZS12/0.25   Zasilacz stabilizowany 12V  250 mA

20.00

.

Mikroprocesorowy Automatyczny Przełącznik Audio-Video jest urządzeniem  o wysokich walorach użytkowych,  służącym do szybkiego - ręcznego, automatycznego lub sekwencyjnego wyboru jednego z czterech wejść video z fonią stereo. Do przełącznika można podłączyć dowolne urządzenie audio-video posiadające wyjście sygnałów wizji i fonii małej częstotliwości ( nie antenowe) np. magnetowidy, odtwarzacze video, tunery satelitarne, odtwarzacze płyt DVD, tunery telewizyjne, kamwidy, kamery stacjonarne itp. 

ZASILANIE: 12V.
WYMIARY: 80 x 100 x 40 mm
UWAGA: Zasilacz należy zamówić osobno!

.

Dane techniczne:  tryb pracy: ręczny - w tym trybie wyboru wejścia dokonuje użytkownik ręcznie jednym z czterech przycisków z czerwonymi lampkami, które świecą pełnym światłem dla uaktywnionego wejścia, a dla pozostałych wejść, na których są aktualnie sygnały video pochodzące od włączonych urządzeń, lampki świecą słabszym światłem.;
                           tryb pracy auto - tryb pracy automatycznej, lampka żółta jest zapalona. W tym trybie MAPAV automatycznie włącza się i wyłącza oraz wybiera wejście, na którym pojawił się sygnał jako ostatni w kolejności. Dla wszystkich nieaktywnych wejść, na których znajdują się sygnały video podawane przez włączone urządzenia, lampki czerwone świecą słabiej.;
                           tryb pracy sekwencyjny - uaktywniany przez naciśnięcie i przytrzymanie przez czas ok. 1 sekundy przycisku RĘCZNIE/AUTO/SEKWENCJA — gdy tryb ten jest aktywny, lampki żółta i zielona świecą słabym światłem. W tym trybie przełączanie wejść następuje sekwencyjnie czyli kolejno od 1 do 4, z częstotliwością ustawianą przez użytkownika, przy czym uaktywniają się tylko te wejścia, na których jest sygnał video.;

.

.