zapraszamy do sklepu internetowego

Termistory ochronne NTC typu CTR

wejście do sklepu internetowego

(1kB)
(1kB) (1kB)
(1kB)

symbol

opis

 
TRCTR10R-0.7 Termistor ochronny typu NTC (CTR) 10R [25°C] D=6.5mm IS=0.7A  
TRCTR10R-0.1 Termistor ochronny typu NTC (CTR) 200R [25°C] D=6.5mm IS=0.1A  
TRCTR5R-2 Termistor ochronny typu NTC (CTR) 5R [25°C] D=8.5mm IS=2A  
TRCTR10R-1 Termistor ochronny typu NTC (CTR) 10R [25°C] D=8.5mm IS=1A  
TRCTR22R0.6 Termistor ochronny typu NTC (CTR) 22R [25°C] D=8.5mm IS=0.6A  
TRCTR2R5-5 Termistor ochronny typu NTC (CTR) 2R5 [25°C] D=12.5mm IS=5A  
TRCTR3R-4 Termistor ochronny typu NTC (CTR) 3R [25°C] D=12.5mm IS=4A  
TRCTR8R-6 Termistor ochronny typu NTC (CTR) 8R [25°C] D=21.5mm IS=6A  
TRCTR3R-8 Termistor ochronny typu NTC (CTR) 3R [25°C] D=21.5mm IS=8A  
TRCTR0R7-8 Termistor ochronny typu NTC (CTR) 0R7 [25°C] D=23.5mm IS=8A  
.

Termistory NTC, metalowo-tlenkowe, stosowane do tłumienia impulsów rozruchowych, szeregowe ograniczniki prądu. Użyty materiał zapewnia stosunkową dużą rezystancję spoczynkową w temperaturze 25°C, która po kilku sekundach gwałtownie maleje z chwilą osiągnięcia zadanego prądu roboczego.  Podłączane szeregowo ograniczają prąd startowy, zabezpieczając układy prostownicze, zasilacze impulsowe UPS, silniki itp. W tabeli podany maksymalny prąd stabilny (IS).
- małe wymiary, duża wartość współczynnika B, 
- zakres temperatur pracy od -55°C÷+200°C0°C
Karta katalogowa (datasheet):

.
.
(1kB)
(1kB)

(1kB)
(1kB)
.

Termistor CTR (ang. critical temperature resistor) jest nieliniowym rezystorem, o skokowej zmianie rezystancji w wąskim przedziale temperatury. Podobnie jak NTC charakteryzują się ujemnym współczynnikiem temperaturowym rezystancji, z tą jednak różnicą, że w termistorze CTR po osiągnięciu wartości temperatur krytycznej następuje skokowe zmniejszenie rezystancji termistora, a tym samym raptowny spadek napięcia na nim.

Termistory CTR wytwarzane są z tlenków wanadu (VO2) lub tytanu (TiO2).

Na wykresie obok pokazane są zależności rezystancji termistorów w zależności od temperatury.
 

 

.
zapraszamy do sklepu internetowego

wejście do sklepu internetowego

Wszystkie ceny zawierają VAT

.