zapraszamy do sklepu internetowego

Termistory typu NTC

wejście do sklepu internetowego

(1kB)
(1kB) (1kB)
(1kB)

symbol

opis

 
TRP2k-1RH Termistor tolerancja 1% rezystancja 2k [25°C] B=3450K  
TRP5k-1RH Termistor tolerancja 1% rezystancja 5k [25°C] B=3930K  
TRP10k-1RH Termistor tolerancja 1% rezystancja 10k [25°C] B=3450K  
TRP50k-1RH Termistor tolerancja 1% rezystancja 50k [25°C] B=3950K  
TRP100k-1RH Termistor tolerancja 1% rezystancja 100k [25°C] B=4020K  
.

Termistor w zalewie epoksydowej, bardzo dokładny, o małych wymiarach. 1 % tolerancja rezystancji i współczynnika B czyni go odpowiednim do stosowania w układach do np. ładowania akumulatorów czy też sterowania klimatyzacją. Seria RH16:
- maksymalna moc: 59mW,
- tolerancja rezystancji: ±1 %; tolerancja współczynnika B: ±1 %;
- zakres temperatur pracy od -40°C do +110°C
Karta katalogowa (datasheet):

.
(1kB)
(1kB) (1kB)
(1kB)

symbol

opis

 
TRP1k-1CH Termistor tolerancja 1% rezystancja 1k [25°C] B=3450  
TRP2k-1CH Termistor tolerancja 1% rezystancja 2k [25°C] B=3450  
TRP10k-1CH Termistor tolerancja 1% rezystancja 10k [25°C] B=3450  
TRP50k-1CH Termistor tolerancja 1% rezystancja 50k [25°C] B=3950  
TRP100k-1CH Termistor tolerancja 1% rezystancja 100k [25°C] B=3950  
.

Termistor w zalewie epoksydowej, bardzo dokładny, o małych wymiarach. 1 % tolerancja rezystancji i współczynnika B czyni go odpowiednim do stosowania w układach do np. ładowania akumulatorów czy też sterowania klimatyzacją. Seria CH25 :
- maksymalna moc: 59mW,
- tolerancja rezystancji: ±1 %; tolerancja współczynnika B: ±1 %;
- zakres temperatur pracy od -40°C do +110°C
Karta katalogowa (datasheet):

.
(1kB)
(1kB) (1kB)
(1kB)

Karta katalogowa (datasheet):

symbol

opis

 
TRP33R Termistor tolerancja 5% rezystancja 33R [25°C]  
TRP47R Termistor tolerancja 5% rezystancja 47R [25°C]  
TRP68R Termistor tolerancja 5% rezystancja 68R [25°C]  
TRP100R Termistor tolerancja 5% rezystancja 100R [25°C]  
TRP150R Termistor tolerancja 5% rezystancja 150R [25°C]  
TRP220R Termistor tolerancja 5% rezystancja 220R [25°C]  
TRP470R Termistor tolerancja 5% rezystancja 470R [25°C]  
.
TRP1k Termistor tolerancja 5% rezystancja 1k [25°C]  
TRP2k2 Termistor tolerancja 5% rezystancja 2k2 [25°C]  
TRP3k3 Termistor tolerancja 5% rezystancja 3k3 [25°C]  
TRP4k7 Termistor tolerancja 5% rezystancja 4k7 [25°C]  
TRP6k8 Termistor tolerancja 5% rezystancja 6k8 [25°C]  
.

 

Termistor o wąskiej tolerancji rezystancji i współczynnika B. Inne, wyróżniające właściwości, to małe wymiary i niska stała czasowa:
- maksymalna moc: 0.25W,
- tolerancja rezystancji: ±5 %;
- zakres temperatur pracy od -40°C do +125°C
 

.
.
(1kB)
(1kB)

(1kB)
(1kB)
Symbol Opis  
TRP10k Termistor tolerancja 5% rezystancja 10k [25°C]  
TRP15k Termistor tolerancja 5% rezystancja 15k [25°C]  

TRP22k

Termistor tolerancja 5% rezystancja 22k [25°C]

 
TRP33k Termistor tolerancja 5% rezystancja 33k [25°C]  
TRP47k Termistor tolerancja 5% rezystancja 47k [25°C]  
TRP68k Termistor tolerancja 5% rezystancja 68k [25°C]  
TRP100k Termistor tolerancja 5% rezystancja 100k [25°C]  
TRP150k Termistor tolerancja 5% rezystancja 150k [25°C]  
TRP220k Termistor tolerancja 5% rezystancja 220k [25°C]  
TRP470k Termistor tolerancja 5% rezystancja 470k [25°C]  
.

Termistory typu NTC. Tolerancja 5%. Raster 2.54 mm.

.
.
(1kB)
(1kB)

warystory.JPG (5064 bytes)

(1kB)
(1kB)
Symbol Opis  
NTC3R9 Termistor typu  negativ NTC3R9  
NTC6R9 Termistor typu  negativ NTC6R9  
NTC100R Termistor typu  negativ NTC100R  
NTC120R Termistor typu  negativ NTC120R  
NTC470R Termistor typu  negativ NTC470R  
NTC1k Termistor typu  negativ NTC1k  
NTC1k5 Termistor typu  negativ NTC1k5  
NTC2k2 Termistor typu  negativ NTC2k2  
NTC4k7 Termistor typu  negativ NTC4k7  
NTC10k Termistor typu  negativ NTC10k  
NTC15k Termistor typu  negativ NTC15k  
NTC22k Termistor typu  negativ NTC22k  
NTC100k Termistor typu  negativ NTC100k  
NTC220k Termistor typu  negativ NTC220k  
.

Termistory typu NTC. Tolerancja 10%. Raster 5 mm.

.
.
(1kB)
(1kB)

warystory.JPG (5064 bytes)

(1kB)
(1kB)
Symbol Opis  
TR10k Termistor typu  negativ TR10k  
TR100k Termistor typu  negativ TR100k  
.

Termistory różne typu NTC. Tolerancja 20%. 

.
.
(1kB)
(1kB)

(1kB)
(1kB)
.
Termistor NTC jest nieliniowym rezystorem, którego rezystancja zależna jest silnie od temperatury materiału oporowego. Jak wskazuje angielska nazwa - Negative Temperaturę Coefficient - termistor posiada ujemny współczynnik temperaturowy, czyli rezystancja maleje ze wzrostem temperatury. Charakterystykę R(T) termistorów NTC z wystarczającym w praktyce przybliżeniem opisuje zależność:

 
Rt = Ro exp B (1/T - 1/To)

w której T jest temperaturą termistora w kelwinach (K), To jest temperaturą odniesienia zwykle 298 K (w katalogach elementów często stosuje się indeks 298 lub 25, jako że temperatura 298 K odpowiada temperaturze 25°C), Ro jest wartością rezystancji termistora w temperaturze To oraz B jest stałą materiałową termistora mającą wartość 2000-6000 K.

Termistory NTC są zbudowane z polikrystalicznych półprzewodników, które stanowią mieszaniny związków chromu, manganu, żelaza, kobaltu, niklu i miedzi. Są zmieszane z plastycznym środkiem wiążącym.

Termistory NTC stosuje się do np. pomiarów i regulacji temperatury, kompensacji temperaturowej, opóźnienia czasowego i ograniczenia prądów rozruchu.
 

 

.
zapraszamy do sklepu internetowego

wejście do sklepu internetowego

Wszystkie ceny zawierają VAT

.