ARTYSTA W DZIEDZINIEFC-7015 Częstościomierz
Dane techniczne
Wyświetlacz
zielony LED, 9 cyfr
Kanały: A
Pasmo pomiaru
wejście A: od 0,1 Hz do 100 MHz
Czas bramkowania
0,01 s; 0,1 s, 1 s, 10 s
Rozdzielczość
od 1 nHz do 10 Hz
Dokładność
±rozdzielczość ±błąd podstawy czasu ±1 cyfra
Czułość wejścia: A: 20 mVsk
Impedancja:
A: 1 MΩ, <40 pF
Maksymalne napięcie wejściowe:
A: 250 Vsk,
Tłumik sygnału wejściowego: A: x1 x10
Zbocze A:
narastające / opadające - wybór przełącznikiem
Wyzwalanie A:
ustawiane wstępnie lub regulowane
Filtr dolnoprzepustowy:
A: 100 kHz, -3dB
Funkcje specjalne wejścia A
Zakres: od 10 ms do 10 s
Rozdzielczość: od 1 ps do 1 ns
Dokładność: ±rozdzielczość ±błąd wyzwalania ±1 cyfra
Zliczanie impulsów (totalize):
zakres od 5 do 30 MHz, pojemność licznika: od 0 do 999999999 (maks.)
liczba obrotów: od 6 do 900 x 10+6 obr./min
Parametry podstawy czasu
Częstotliwość: 10 MHz, stabilność długookresowa: 3x10-7/miesiąc, stabilność temperaturowa: <5x10-6 (w zakresie temperatur od 0 do +50oC), stabilność przy zmianach napięcia sieci 10%: <1x10-7
Wyjście częstotliwości: 10 MHz, amplituda: 2,5 Vp-p, impedancja: ok. 500 Ω
Wejście sygnału zewnętrznego: 10 MHz, poziom wejściowy: od 20 mV do 5 Vsk, impedancja: ok 500 Ω
Ogólne dane: Wymiary: 225 x 260 x 80 mm (długość x szerokość x wysokość), masa ok. 2 kg