ARTYSTA W DZIEDZINIEFC-3000 Częstościomierz
Dane techniczne
Wyświetlacz
zielony LED, 9 cyfr
Kanały: A i C
Pasmo pomiaru
wejście A i B: od 0,1 Hz do 100 MHz
wejście C: od 80 MHz do 3,0 GHz
Czas bramkowania
0,01 s; 0,1 s, 1 s, 10 s
Rozdzielczość
od 1 nHz do 10 Hz
Dokładność
±rozdzielczość ±błąd podstawy czasu ±1 cyfra
Czułość wejścia: A: 20 mVsk, C: 30 mVsk
Impedancja:
A: 1 MΩ, <40 pF, C: 50 Ω
Maksymalne napięcie wejściowe:
A i B: 250 Vsk, C: 3 Vsk
Tłumik sygnału wejściowego: A i B: x1 x10
Filtr dolnoprzepustowy:
A: 100 kHz, -3dB
Funkcje specjalne wejścia A
Zakres: od 10 ms do 10 s
Rozdzielczość: od 1 ps do 1 ns zależnie od czasu bramkowania i sygnału wejściowego
Dokładność: ±rozdzielczość ±błąd wyzwalania ±1 cyfra
Zliczanie impulsów (totalize):
zakres od 5 do 10 MHz, pojemność licznika: od 0 do 999999999 (maks.)
Liczba obrotów: od 6 do 900x6 obr./min
Parametry podstawy czasu
Częstotliwość: 100 MHz, stabilność długookresowa 5x10-6/miesiąc, stabilność temperaturowa: <5x10-6 (w zakresie temperatur od 0 do +50oC), stabilność przy zmianach napięcia sieci 10%: <1x10-6
Wyjście częstotliwości: 10 MHz, amplituda: 1,5 Vp-p, impedancja: ok. 600 Ω
Wejście sygnału zewnętrznego: 10 MHz, poziom wejściowy: od 1,5 Vsk do 5 Vsk, impedancja: ok 600 Ω
Ogólne dane: Wymiary: 240 x 270 x 90 mm (długość x szerokość x wysokość), masa ok. 2,5 kg