.
zapraszamy do sklepu internetowego

Bezprzewodowe systemy alarmowe

wejście do sklepu internetowego

.

Zdalne sterowanie radiowe

Odbiornik przeznaczony jest do systemów bezprzewodowych, w których używa się wielu nadajników i wymagana jest ich identyfikacja. Zastosowany system kodu zmiennego KEELOQ® firmy Microchip zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa. Odbiornik posiada 20 wyjść przekaźnikowych typu NO/NC separowanych galwanicznie oraz 20 czerwonych diod świecących przypisanych do każdego kanału. Posiada funkcję sygnalizacji rozładowania baterii w nadajnikach i otwarcia obudowy. wyszczególnionymi poniżej:
– piloty zmiennokodowe UMB100H, AN200H, DWB100H, DW200H, CH4H, CH4H-200,
– zmiennokodowy bezprzewodowy detektor ruchu PTX50 oraz detektor GBX i nadajnik kontaktronowy CTX,
– stałokodowy, czterokanałowy nadajnik RP501, za wyjątkiem trybu z kontrolą łącza radiowego.
Każdemu kanałowi w odbiorniku można przypisać dowolną ilość nadajników, przy czym łączna ich ilość w systemie nie może przekroczyć 60. Piloty wielokanałowe oraz nadajnik RP501 przełączają zawsze kolejne, sąsiadujące ze sobą kanały. Detektory PTX50, GBX, CTX pracują w dwóch kanałach: detekcja ruchu w dowolnym kanale - 1..20, a antysabotaż (Tamper) w kanale 20 przydzielanym automatycznie. 
Oczywiście wersje 8 i 4 kanałowe mają odpowiednio mniej wyjść przekaźnikowych.
 Karta katalogowa (datasheet):  
Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

kodkanałycharakterystyka  - wersja
AL-CH20H20 kanałówOdbiornik do systemów bezprzewodowych
AL-CH8H  8 kanałów Odbiornik do systemów bezprzewodowych
AL-CH4H4 kanałyOdbiornik do systemów bezprzewodowych
. . .
AL-CHP04H4 kanałyPilot 4 kanałowy do systemów ELMES
AL-CHP08H  8 kanałów Pilot 8 kanałowy do systemów ELMES
AL-CHP32H32 kanałyPilot 32 kanałowy do systemów ELMES
. . .

.

Detektory bezprzewodowe

AL-ECTX3H: Detektor CTX3H przeznaczony jest do przekazywania drogą radiową informacji o otwarciu drzwi, okna itp. do odbiornika systemu alarmowego lub dozorowania. W skład zestawu wchodzi nadajnik z umieszczonym wewnątrz kontaktronem oraz magnes.
Detektor może pracować w dwóch trybach: jako detektor tylko otwarcia lub jako detektor otwarcia i zamknięcia. W tym trybie pozwala uniknąć uzbrojenia systemu alarmowego z pozostawieniem otwartego okna lub drzwi. Tryb pracy wybiera się zworką J1.
Detektor CTX3H sygnalizuje otwarcie obudowy TAMPER przełączeniem przekaźnika w odbiorniku, a informacja o niskim stanie napięcia baterii przesyłana jest do odbiornika w każdej transmisji radiowej i jest sygnalizowana zgodnie z opisem odbiornika. Zdjęcie zworki LED OFF wyłącza świecenie diody LED sygnalizującej transmisje radiowe.
Detektor może współpracować z każdym odbiornikiem ELMES pracującym na częstotliwości 433,92 MHz, ale z odbiornikami jedno- i dwukanałowymi (UMB100H, DWB100H) zworka J1 musi być zwarta - sygnalizacja tylko o otwarciu. Brak jest sygnalizacji TAMPER.


Karta katalogowa AL-ECTX3H:  AL-EGBX1:
Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

kodopischarakterystyka  - wersja
AL-ECTX3HOD-25TBezprzewodowy detektor otwarcia i zamknięcia
AL-EGBX1OD-25PROF Bezprzewodowy detektor rozbicia szyby

.

Centrale alarmowe

AL-ECB32B Bezprzewodowa centrala alarmowa CB32 BLUE ELMES

odbiornik superheterodynowy 433,92MHz, czułość lepsza niż - 104dBm
obsługa 32 bezprzewodowych detektorów - linii alarmowych o dowolnych nazwach
dwa wejścia parametryczne dla detektorów przewodowych
obsługa 16 użytkowników z definiowaniem ich nazw (4 z uprawnieniami administratora)
współpraca z telefonem lub modułem GSM dla powiadomień i monitoringu
kolor podświetlania: zielony
współpraca z bezprzewodowym zewnętrznym sygnalizatorem optyczno akustycznym WSS
2 wyjścia przewodowe o obciążalności do 1A
zasilanie napięciem stałym 12V z poborem prądu do 300mA
zasilanie awaryjne dwoma akumulatorkami AA o pojemności do 2700mAH każdy, czas pracy na akumulatorach 2700mAh do 72 godzin
wymiary zewnętrzne bez anteny (szer. x wys. x gr.): 110 x 122 x 32mm
praca wewnątrz pomieszczeń w temperaturze od 0 do +40ºC
gwarancja: 24 miesiące
Centrala alarmowa Elmes CB32 przeznaczona jest do stosowania w instalacjach systemów alarmowych sygnalizacji włamania, napadu i kontroli dostępu w domach jednorodzinnych, mieszkaniach, sklepach, biurach i innych obiektach. Współpracuje z bezprzewodowymi detektorami i pilotami marki Elmes. Urządzenie posiada dwa wejścia parametryczne do podłączenia dowolnych detektorów przewodowych oraz trzy wyjścia o programowanym przeznaczeniu do łączenie zewnętrznych sygnalizatorów, dialera telefonicznego itp. Centrala posiada także złącze do podłączenie telefonu lub modułu GSM. Podświetlany panel LCD oraz klawiatura numeryczna pozwalają na wygodną obsługę i programowanie centrali. Zegar czasu rzeczywistego umożliwia precyzyjne określenie czasu wystąpienia 256 ostatnio zarejestrowanych zdarzeń. Niski pobór prądu pozwala na 72 godzinną pracę na centrali w trybie zasilania awaryjnego, z akumulatorami o pojemności 2700mAh. Centrala CB-32 firmy Elmes obsługuje do 16 użytkowników systemu oraz do 32 detektorów bezprzewodowych, z możliwością definiowania ich nazw. Możliwość podłączenie do komputera PC upraszcza konfigurację centrali i pozwala na uaktualniać jej oprogramowanie.


Karta katalogowa (datasheet):  
Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

kodopischarakterystyka  - wersja
AL-ECB32Bniebieska Bezprzewodowa centrala alarmowa
AL-ECB32Gzielona Bezprzewodowa centrala alarmowa

.

Akcesoria do alarmów

AL-EPTX50: Detektor opracowany został z przeznaczeniem do stosowania w instalacjach systemów alarmowych i charakteryzuje się doskonałymi parametrami detekcji podczerwieni, bardzo małym poborem energii z baterii zasilającej oraz zmienno kodową transmisją sygnału o alarmie zapewniającą ochronę przed przypadkowym alarmem oraz skanowaniem i kopiowaniem kodu alarmowego. Standardowo użyta w detektorze PTX50 wysokiej jakości szerokokątna soczewka podczerwieni może być opcjonalnie wymieniona na soczewki kurtynowe pionowe i poziome. Zasilanie z alkalicznej baterii 9V zapewnia nieprzerwaną pracę detektora przez okres trzech lat.

Syrena AL-EWSS jest urządzeniem zewnętrznej sygnalizacji alarmu włamaniowego i napadowego z głośną syreną akustyczną oraz lampą błyskową. Dodatkowo, może dźwiękowo sygnalizować uzbrojenie i rozbrojenie systemu, co jest cechą szczególnie korzystną przy obsłudze systemu pilotem z zewnątrz obiektu. Przeznaczona jest do współpracy z bezprzewodową centralą alarmową Elmes CB32 i komunikuje się z nią drogą radiową odbierając i wysyłając komendy i potwierdzenia o alarmach, gotowości i stanach awaryjnych. Dwustronna komunikacja radiowa umożliwia także monitoring antysabotażowy obecności sygnalizatora w systemie i powiadomienie o próbach jego uszkodzenia lub oderwania od miejsca instalacji.


Karta katalogowa AL-EPTX50:  AL-EWSS:
Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

kodopischarakterystyka  - wersja
AL-EPTX50pasywnyMikroprocesorowy bezprzewodowy detektor ruchu
AL-EWSS120dB Bezprzewodowa zewnętrzna syrena

.

Moduł powiadamiania GSM

AL-EGSM2 Moduł powiadomienia i zdalnego sterowania GSM2 - ELMES

zintegrowany moduł telefonii komórkowej GSM SIMCOM 300DZ
4 wejścia z programowanym poziomem wysterowania: niskim (0-3V) lub wysokim (7-12V),
4 wyjścia przekaźnikowe, galwanicznie separowane, typu NO (normalnie otwarte) lub NC (normalnie zwarte),
tryb załączenia wyjść: monostabilny (załączenie czasowe) lub bistabilny (załączenie lub wyłączenie trwałe),
powiadomienie SMS i CLIP wysyłane maksymalnie do 6 numerów telefonów,
okresowy test modułu w postaci SMS lub CLIP do jednego lub dwóch numerów telefonów, wysyłany o określonej porze dnia, lub co określony upływ czasu (programowany interwał czasowy),
włącznik TAMPER sygnalizacji otwarcia obudowy modułu,
ograniczenie ilości komunikatów SMS w ciągu doby,
programowanie ustawień oraz uaktualnienie oprogramowania systemowego (firmware) modułu z poziomu komputera PC, przy zastosowaniu programu konfiguracyjnego „GSM2 Konfigurator”,
zasilanie modułu: 12VDC, pobór prądu maksymalnie 1A, w spoczynku: 5mA
zakres temperatur pracy: 0 to +40ºC, praca wyłącznie wewnątrz pomieszczeń,
wymiary zewnętrzne: (L/W/D) 96/63/28mm bez anteny,


Karta katalogowa (datasheet):  
Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

kodopischarakterystyka  - wersja
AL-EGSM2OD-25TModuł powiadamiania GSM

.