Stronę wraz z podstronami skopiowałem z witryny:

[ Powrót | Opis | Edytor schematów | Kurs EP | Artykuły z EP (PDF) ]
Oprogramowanie do projektowania układów elektronicznych

EDWin

EDWin jest kompleksowym systemem ECAD do projektowania układów elektronicznych. Wersja 16-bitowa pracuje w systemie Windows 3.11, 95, NT. Wersja 32-bitowa współpracuje z systemem Windows 98. Opiera się na koncepcji zintegrowanej bazy danych projektu (jeden plik, wspólne dane).
Zawiera następujące, wzajemnie zintegrowane moduły, realizujące dwukierunkową kontrolę listy połączeń:

Wymagania sprzętowe: 486DX2-60 MHz (zalecane Pentium), min. 16MB RAM, 100MB na twardym dysku.

Kompleksowy zestaw narzędzi do projektowania układów elektronicznych EDWIN.

Programy te są w pełni zintegrowane, co pozwala na swobodne przemieszczanie się między poszczególnymi fazami wykonywanego projektu, bez potrzeby dodatkowej konwersji danych. Pełna wersja oprogramowania zawiera bardzo bogatą bibliotekę gotowych elementów (ponad 15.000). Na płytce drukowanej może znajdować się max. 64.000 połączeń (16.000 sieci rozgałęzionych). Umożliwia eksport oraz import listy połączeń w formacie OrCAD. Gotową płytkę można zapamiętać w formacie DXF. Współpracuje z autorouterem SPECCTRA. Są dostępne opcjonalne konwertery netlist do i z wielu innych programów (są to tylko konwertery netlist, bez rozpoznawania plików z projektami utworzonymi za pomocą tych programów). Można równocześnie tworzyć schemat oraz płytkę drukowaną, ponieważ wszystkie moduły programu pracują w środowisku wielozadaniowym.

Edytor Schematów (SCHEMATIC CAPTURE)

Uniwersalny edytor wyposażony w obszerny zestaw tradycyjnych funkcji edycyjnych oraz procedur projektowania automatycznego (interpreter komend, tworzenie obiektów metodą wsadową, tworzenie schematu metodą netlisty, automatyczne rozmieszczanie w szablonach, automatyczne rysowanie połączeń na podstawie netlisty). Bogata biblioteka gotowych elementów (ponad 15.000), z możliwością tworzenia własnych. Baza danych projektu jest wspólna dla schematu I obwodu drukowanego (zmiany na schemacie są automatyczne nanoszone na płytce, i odwrotnie). Schematy hierarchiczne I wieloarkuszowe (max. 100 arkuszy o wymiarach 64" x 64").

Edytor Obwodów Drukowanych (PCB LAYOUT)

Jest to profesjonalny pakiet do projektowania obwodów drukowanych. Obsługuje 26 + 6 warstw. Ma możliwość dowolnych zmian szerokości ścieżek, tworzenia płaszczyzn miedzi ze wzorami balansującymi, wylewek na całej powierzchni płytki, oraz dowolnych szczegółów graficznych. Oprócz standardowych funkcji ma również możliwość automatycznego rozmieszczania I numerowania elementów oraz kontroli zachowania odstępów między ścieżkami. Wbudowany autorouter oraz interfejsy współpracy z autoruterami Spectra , MaxRoute. Maksymalna ilość połączeń wynosi 64.000 (lub 16.000 sieci rozgałęzionych). Rozdzielczość 0,001 cala w wersji 16-bitowej, lub 0,001 mm w wersji 32-bitowej.

Program do wykonywania dokumentacji produkcyjnej (POSTPRO)

Umożliwia generowanie zbiorów w standardowym formacie GERBER RS-274X przeznaczonym do współpracy z naświetlarką, oraz EXCELLON do współpracy z wiertarką numeryczną. Funkcje podglądu I edycji plików GERBER.

Symulator Analogowo-Cyfrowy (MIXED MODE SIMULATION)

Pozwala na przeprowadzanie symulacji analogowo-cyfrowej projektowanego układu. Analiza w dziedzinie czasu, częstotliwości, liniowa/nieliniowa. Interaktywna zmiana parametrów elementów. Graficzne przedstawianie wyników symulacji. Wyniki analizy są przedstawione na ekranie w formie diagramu.

Symulator standardu SPICE (ED Spice SIMULATION)

Symulator standardu SPICE wyposażony w interfejs graficzny, zwalniający użytkownika z koniczności zgłębiania składni języka Spice. Interaktywne modyfikowanie wartości I parametrów elementów. Obsługuje podukłady I schematy hierarchiczne. Rozbudowany zestaw modeli dla większości elementów stosowanych w elektronice (w tym cewki ze sprzężeniem, JFET, MESFET, linie długie, źródła sterowane). 10 rodzajów symulacji (wykresy Bodego, biegun-zero, Fourier, zniekształcenia).

Program do tworzenia modeli symulacyjnych (EDCoMX)

Poszerza możliwości programu EDWin. Umożliwia tworzenie własnych modeli symulacyjnych w standardzie SPICE: nieograniczona ilość wejść/wyjść elementów oraz parametrów modelujących element. 12 rodzajów portów (w tym cyfrowe 12-stanowe). Automatycznie generuje biblioteki DLL dla Windows.

Program do analizy termicznej układu (THERMAL ANALYZER)

Daje możliwość kompleksowego wykonania analizy termicznej płytki projektowanego układu . Pozwala to na eliminacje błędów na etapie projektowania układu oraz dobrania optymalnych warunków pracy układu. Analiza jest prezentowana w formie kolorowej mapy termicznej płytki.

Program do analizy elektromagnetycznej układu (EMC ANALYZER)

Jest przeznaczony do analizy pól elektromagnetycznych emitowanych przez pracujący obwód drukowany. Wykres w formie izolinii. Funkcja symulacji integralności sygnału umożliwia zbadanie, jak zmienia się kształt sygnału po przesłaniu przez ścieżkę, oraz badanie, jak na dany sygnał wpływają sygnały emitowane przez inne ścieżki.

 

Demo programu EDWIN

Zapraszamy Państwa do przetestowania demonstracyjnej wersji programu EDWIN. Zawiera ona interaktywny przegląd poszczególnych narzędzi wchodzących w skład pakietu, pokazuje ich możliwości, ważniejsze funkcje oraz sposób pracy z programem. Rodzaj samouczka. Język angielski. Konieczna przeglądarka HTML.

edwin.zip - rozmiar: 3 146 827 bajtów

 

Lp. Produkt Charakterystyka
1. EDWin NC BASIC (CD-ROM) (licencja niekomercyjna)

Przeznaczony dla systemu Windows 3.1/95/NT. Ograniczenia: biblioteka 514 gotowych elementów (można modyfikować lub tworzyć własne bez ograniczeń). Na płytce (max. rozmiar 12"x12", 32 warstwy) może być max. 100 elementów (każdy element może mieć do 256 pinów). Zawiera Edytor Schematów (Schematic Capture), Edytor Płytek Drukowanych- (PCB Layout), Edytor Bibliotek Elementów (Library). Wykonywanie dokumentacji produkcyjnej (Gerber, NC-Drill). Tylko w wersji BASIC polskie menu, komunikaty, opisy do ikon bez dopłat.
Polskojęzyczne menu i komunikaty - w wersji BASIC bez dodatkowej dopłaty
Polskojęzyczny system pomocy kontekstowej (HELP) - dodatkowa dopłata

2. EDWin NC De Luxe 1

Wersja bez ograniczeń: biblioteka elementów obejmuje >15.000 pozycji (można modyfikować istniejące i dodawać własne), 32 warstwy, dowolna ilość elementów na płytce (max. 32.000 węzłów, wymiary 32" x 32"). Zawiera wszystkie składniki EDWin NC Basic, i dodatkowo: autorouter ARIZONA (tworzenie własnych strategii + funkcje wytyczania półautomatycznego). Polskojęzyczne menu i komunikaty - dodatkowa dopłata Polskojęzyczny system pomocy kontekstowej (HELP) - dodatkowa dopłata

3. EDWin NC De Luxe 2

Zawiera wszystkie składniki EDWin NC De Luxe 1, i dodatkowo: program do analizy termicznej pracującego układu (Thermal Analyser) oraz symulator analogowo-cyfrowy (Mixed-Mode) o dużych możliwościach (np. symulacja wszystkich rodzin układów cyfrowych, przetworników, układów PLD, pamięci i procesorów '51, PIC z peryferiami; wczytywanie danych i HEXa). Polskojęzyczne menu i komunikaty - dodatkowa dopłata Polskojęzyczny system pomocy kontekstowej (HELP) - dodatkowa dopłata

4. EDWin NC De Luxe 3

Zawiera wszystkie składniki EDWin NC De Luxe 2, i dodatkowo: symulator analogowo-cyfrowy w standardzie SPICE2, 3 (EDSpice Simulation); tworzenie modeli symulacyjnych (program EDCo MX); program do analizy emisji elektromagnetycznych płytki wraz z symulacją integralności sygnału (EMC analyser).
Polskojęzyczne menu i komunikaty - dodatkowa dopłata
Polskojęzyczny system pomocy kontekstowej (HELP) - dodatkowa dopłata

5. Przejście z wersji NC 1.52 (lub NC 1.60) na wersję NC 1.71 dla konfiguracji BASIC, DL1, DL2, DL3.
6. Przejście z wersji NC 16-bitowej na NC 32-bitową (bez zmiany konfiguracji pakietu BASIC, DL1, DL2, DL3).
7. Przejście z licencji niekomercyjnej NC na licencję komercyjną PRO (wymagana wersja DL1 lub wyższa). Bez zmiany konfiguracji pakietu.
8. Zestaw 3 angielskojęzycznych podręczników drukowanych do pakietu EDWin
9. "Podręcznik podstawowy" w języku polskim (60 str. format A5).

Wersja NC dotyczy użytkowników stosujących program do celów niekomercyjnych (instytuty, uczelnie, placówki oświatowe, użytkownicy indywidualni itp.). Użytkownicy wykorzystujący program do celów zarobkowych po 45 dniach powinni przejść na licencję komercyjną EDWin PRO. Jest to dokładnie ten sam pakiet oprogramowania, wyposażony w identyczne funkcje. Różnica polega jedynie na licencji do działalności zawodowej.
Wersja 32-bitowa oferuje rozdzielczość 1 µm przy rozmiarach płytki 400 cm x 400 cm. Szybciej wykonuje operacje wektorowe na ekranie. Jest od podstaw zaprojektowana do współpracy z 32-bitowymi systemami operacyjnymi. 

Powrót na górę strony


Stronę skopiowałem z witryny:
ul. Chełmońskiego 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel.: 022 724 30 39; fax: 022 724 30 37; email: sprzedaz@rk-system.com.pl