schemat

KIT6201  Mikroprocesorowy miernik częstotliwości

.

Miernik umożliwia pomiar częstotliwości w zakresie 0,01Hz do 50MHz i pomiaru okresu od 99s. do 33ns. "Sercem" układu jest procesor AT89C2051. Odczytu dokonuje się na czterocyfrowym wyświetlaczu LED. Zmiana zakresów pracy następuje automatycznie. Układ zmontowany jest na dwóch płytkach drukowanych o wymiarach 88 x 84 mm i 84 x 30 mm. Zasilanie 9V. Możliwe jest zwiększenie zakresu pomiarowego przy użyciu preskalera (KIT6200).

Układy scalone: AT89C2051
Zasilanie: 9V/200mA
Wymiary płytki: 88 x 84 mm; 84 x 30 mm
UWAGI: Zestaw zaprojektowano do obudowy KM-48N. Obudowę trzeba zamówić osobno!!!
.

 
(1kB)
(1kB)

j_201s.jpg (8154 bytes)

(1kB)
(1kB)
.
.
.