.
zapraszamy do sklepu internetowego

Termistory typu NTC (negativ)

wejście do sklepu internetowego

.

Termistory NTC 1%

Termistor w zalewie epoksydowej, bardzo dokładny, o małych wymiarach. 1 % tolerancja rezystancji i współczynnika B czyni go odpowiednim do stosowania w układach do np. ładowania akumulatorów czy też sterowania klimatyzacją. Seria RH16:
- maksymalna moc: 59mW,
- tolerancja rezystancji: ±1 %; tolerancja współczynnika B: ±1 %;
- zakres temperatur pracy od -40°C do +110°C

Karta katalogowa (datasheet):

 Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

kodstała Bcharakterystyka  - wersja
TRP1K-13470KTermistor w zalewie - tolerancja 1%
TRP2K2-1 3470K Termistor w zalewie - tolerancja 1%
TRP5K-13470K Termistor w zalewie - tolerancja 1%
TRP10K-1 3390K Termistor w zalewie - tolerancja 1%
TRP22K-13390K Termistor w zalewie - tolerancja 1%
TRP50K-1 3950K Termistor w zalewie - tolerancja 1%
TRP100K-1 3950K Termistor w zalewie - tolerancja 1%
.

Termistory NTC 5%

Termistor o wąskiej tolerancji rezystancji i współczynnika B. Inne, wyróżniające właściwości, to małe wymiary i niska stała czasowa:
- maksymalna moc: 0.25W,
- tolerancja rezystancji: ±5 %;
- zakres temperatur pracy od -40°C do +125°C

Karta katalogowa (datasheet):

 Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

kodstała Bcharakterystyka  - wersja
TRP1K3470KTermistor w zalewie - tolerancja 5%
TRP2K2 3470K Termistor w zalewie - tolerancja 5%
TRP2K73977KTermistor w zalewie - tolerancja 5%
TRP3K3 3977K Termistor w zalewie - tolerancja 5%
TRP4K73977KTermistor w zalewie - tolerancja 5%
TRP10K 3977K Termistor w zalewie - tolerancja 5%
TRP12K3528KTermistor w zalewie - tolerancja 5%
TRP15K 3740K Termistor w zalewie - tolerancja 5%
TRP47K4090KTermistor w zalewie - tolerancja 5%
TRP100K 4190K Termistor w zalewie - tolerancja 5%
TRP150K4370KTermistor w zalewie - tolerancja 5%
TRP220K 4370K Termistor w zalewie - tolerancja 5%
TRP470K4370KTermistor w zalewie - tolerancja 5%
TRP220K 4570K Termistor w zalewie - tolerancja 5%
.

Termistory NTC 10%

Termistor w zalewie epoksydowej, bardzo dokładny, o małych wymiarach. 1 % tolerancja rezystancji i współczynnika B czyni go odpowiednim do stosowania w układach do np. ładowania akumulatorów czy też sterowania klimatyzacją. Seria RH16:
- maksymalna moc: 59mW,
- tolerancja rezystancji: ±1 %; tolerancja współczynnika B: ±1 %;
- zakres temperatur pracy od -40°C do +110°C

 Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w sklepie internetowym! lub pytać e-mailem

kodśrednicacharakterystyka  - wersja
NTC3R910mmTermistor w zalewie - tolerancja 10%
NTC6R8 6.5mm Termistor w zalewie - tolerancja 10%
NTC220R15mmTermistor w zalewie - tolerancja 10%
NTC1K 10mm Termistor w zalewie - tolerancja 10%
NTC2K26.5mmTermistor w zalewie - tolerancja 10%
NTC22K 6.5mm Termistor w zalewie - tolerancja 10%
.

Trochę teorii

Termistor NTC jest nieliniowym rezystorem, którego rezystancja zależna jest silnie od temperatury materiału oporowego. Jak wskazuje angielska nazwa - Negative Temperaturę Coefficient - termistor posiada ujemny współczynnik temperaturowy, czyli rezystancja maleje ze wzrostem temperatury. Charakterystykę R(T) termistorów NTC z wystarczającym w praktyce przybliżeniem opisuje zależność:
Rt = Ro exp B (1/T - 1/To)

w której T jest temperaturą termistora w kelwinach (K), To jest temperaturą odniesienia zwykle 298 K (w katalogach elementów często stosuje się indeks 298 lub 25, jako że temperatura 298 K odpowiada temperaturze 25°C), Ro jest wartością rezystancji termistora w temperaturze To oraz B jest stałą materiałową termistora mającą wartość 2000-6000 K.

Termistory NTC są zbudowane z polikrystalicznych półprzewodników, które stanowią mieszaniny związków chromu, manganu, żelaza, kobaltu, niklu i miedzi. Są zmieszane z plastycznym środkiem wiążącym.

Termistory NTC stosuje się do np. pomiarów i regulacji temperatury, kompensacji temperaturowej, opóźnienia czasowego i ograniczenia prądów rozruchu.

...
.