zapraszamy do sklepu internetowego

Urządzenia automatyki - panelowe, tablicowe

wejście do sklepu internetowego

.
(1kB)
(1kB)

(1kB)
(1kB)

Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w naszym sklepie internetowym!
lub pytać e-mailem!

 

Symbol Opis  
PAN001A Cyfrowy woltomierz tablicowy - zakres pomiarowy 199,9V  
PAN001B Cyfrowy woltomierz tablicowy - zakres pomiarowy 19,99V  
PAN001C Cyfrowy woltomierz tablicowy - zakres pomiarowy 1,999V  
PAN001D Cyfrowy woltomierz tablicowy - zakres pomiarowy 199,9mV  
 
Woltomierz jest jednozakresowym miernikiem napięcia stałego (DC). Przystosowany jest do zabudowy tablicowej. Automatycznie wskazuje polaryzację mierzonego napięcia. Przekroczenie zakresu pomiarowego, sygnalizowane jest świeceniem najstarszej cyfry z jednoczesnym wygaszeniem trzech ostatnich cyfr. Woltomierz posiada galwaniczne połączenie masy (ujemny biegun) wejścia pomiarowego z masą (ujemnym biegunem) zasilającą. W związku z tym istnieje bezwzględna konieczność stosowania odrębnego zasilacza.

Wejścia pomiarowego + - nie należy łączyć ze źródłem zasilania woltomierza PAN001, gdyż pomiar napięcia zasilania będzie obarczony dużym błędem.

Dane techniczne
zakres pomiarowy:
             199,9V (wersja A)
            
19,99V (wersja B)
            
1,999V (wersja C)
            
199,9mV (wersja D)
dokładność odczytu przetwornika:
±0,2%
rozdzielczość odczytu:
            
100mV dla zakresu 199,9V;
             10mV dla zakresu 19,99V;
             1mV dla zakresu 1,999V;
            
0,1mA dla zakresu 199,9mV;
oporność wejściowa:
10MΩ;
wyświetlacz:
4 cyfry LED wysokość 13 mm;
zasilanie:
12V DC
temperatura otoczenia: -5°C....+40°C;
wymiary: 71 x 54 x 85 mm;
otwór montażowy: 49 x 66 mm;
 
     
.
.
(1kB)
(1kB)

(1kB)
(1kB)

Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w naszym sklepie internetowym!
lub pytać e-mailem!

 

Symbol Opis  
PAN002A Cyfrowy amperomierz tablicowy - zakres pomiarowy 1,999A  
PAN002B Cyfrowy amperomierz tablicowy - zakres pomiarowy 199,9mA  
PAN002C Cyfrowy amperomierz tablicowy - zakres pomiarowy 19,99mA  
PAN002D Cyfrowy amperomierz tablicowy - zakres pomiarowy 1,999mA  
 

Amperomierz jest jednozakresowym miernikiem prądu stałego (DC). Przystosowany jest do zabudowy tablicowej. Automatycznie wskazuje polaryzację mierzonego prądu (znak minus) oraz pełny zakres pomiarowy dla obu polaryzacji prądu. Przekroczenie zakresu pomiarowego sygnalizowane jest świeceniem najstarszej cyfry z jednoczesnym wygaszeniem trzech ostatnich cyfr. Urządzenie posiada galwaniczne połączenia masy (ujemny biegun) wejścia pomiarowego z masą (ujemnym biegunem) zasilającą. W związku z tym istnieje bezwzględna konieczność stosowania odrębnego zasilacza.

Wejścia pomiarowego + - nie należy łączyć ze źródłem zasilania amperomierza PAN002, gdyż pomiar prądu będzie obarczony dużym błędem.

 

Dane techniczne
zakres pomiarowy:
             1,999A (wersja A)
            
199,9mA (wersja B)
            
19,99mA (wersja C)
            
1,999mA(wersja D)
dokładność odczytu przetwornika:
±0,2%
rozdzielczość odczytu:
            
1mA dla zakresu 1,999A;
             0,1mA dla zakresu 199,9mA;
             10uA dla zakresu 19,99mA;
            
1uA dla zakresu 1,999mA;
oporność wejściowa:
0,1Ω (A); 1Ω (B), 10Ω (C), 100Ω (D)
wyświetlacz:
4 cyfry LED wysokość 13 mm;
zasilanie:
12V DC
temperatura otoczenia: -5°C....+40°C;
wymiary: 71 x 54 x 85 mm;
otwór montażowy: 49 x 66 mm;
 
.
.
(1kB)
(1kB)(1kB)
(1kB)
Symbol Opis  
PAN003A Procesorowy licznik impulsów 3 cyfry 12VDC  
PAN003B Procesorowy licznik impulsów 3 cyfry 24V AC/DC  
 

Licznik służy do zliczania wcześniej zaprogramowanej ilości detali (sztuk), po odliczeniu których nastąpi wyłączenie przekaźnika wykonawczego. Zliczanie zaprogramowanej ilości z możliwością zatrzymania taśmy po odliczeniu ilości detali. Zliczanie obrotów, zwojów, jako część składowa nawijarek cewek, transformatorów, zliczanie elementów z możliwością uruchomienia maszyny pakującej. Współpraca z czujnikiem optycznym i zbliżeniowym (pojemnościowe, indukcyjne).

Wejście zliczające jest uniwersalne z możliwością wyboru:
- wejście izolowane (napięciowe) ÷ 100Hz
- wejście nieizolowane (mechaniczne zwierne) ÷15Hz

liczenie w górę: od 0 do nastawionej wartości max. 999
rodzaj wyjścia: przekaźnik jeden styk zwierny 5A 230V
wyświetlacz: 3 cyfry LED, wys. 13mm, jedna dioda LED
zasilanie: wersja A: 12VDC wersja B: 24V AC/DC
temperatura otoczenia: 5 st.C do 40 st.C.
wymiary: 71mm x 71mm x 85mm
otwór montażowy: 66mm x 66mm

 

Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w naszym sklepie internetowym!
lub pytać e-mailem!

.
.
(1kB)
(1kB)(1kB)
(1kB)
Symbol Opis  
PAN004A Procesorowy licznik impulsów 4 cyfry 12VDC  
PAN004B Procesorowy licznik impulsów 4 cyfry 24V AC/DC  
 

Licznik służy do zliczania wcześniej zaprogramowanej ilości detali (sztuk), po odliczeniu których nastąpi wyłączenie przekaźnika wykonawczego. Zliczanie zaprogramowanej ilości z możliwością zatrzymania taśmy po odliczeniu ilości detali. Zliczanie obrotów, zwojów, jako część składowa nawijarek cewek, transformatorów, zliczanie elementów z możliwością uruchomienia maszyny pakującej. Współpraca z czujnikiem typu: włączniki krańcowe, przerywacze, kontaktrony.

Wejście zliczające jest uniwersalne z możliwością wyboru:
- wejście izolowane (napięciowe) ÷ 100Hz
- wejście nieizolowane (mechaniczne zwierne) ÷15Hz

liczenie w górę: od 0 do nastawionej wartości max. 9999
rodzaj wyjścia: przekaźnik jeden styk zwierny 5A 230V
wyświetlacz: 4 cyfry LED, wys. 10mm, jedna dioda LED
zasilanie: wersja A: 12VDC wersja B: 24V AC/DC
temperatura otoczenia: 5 st.C do 40 st.C.
wymiary: 71mm x 71mm x 85mm
otwór montażowy: 66mm x 66mm

 

Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w naszym sklepie internetowym!
lub pytać e-mailem!

.
.
(1kB)
(1kB)

(1kB)
(1kB)
Symbol Opis  
PAN005A Procesorowy termometr dwupunktowy - wersja A  
PAN005B Procesorowy termometr dwupunktowy - wersja B  
 

Termometr służy do dwupunktowego pomiaru temperatury. Konstrukcja przystosowana do stałego monitorowania temperatury w zakresie –55stC do +125stC. Przerwa w obwodzie pomiarowym sygnalizowana świeceniem poziomych, środkowych segmentów wyświetlaczy. Urządzenie może pracować w dwóch trybach wskazywania

Temperatur wybieranych za pomocą przełącznika dźwigniowego:
Wersja A - naprzemienne wskazywanie mierzonych temp.
Wersja B - ręczne przełączanie kanałów mierzonych temperatur (przycisk L1L2).
Przesyłanie danych z czujników po jednej linii transmisyjnej (skrętce).

Podstawowe funkcje produktu, oraz jego właściwości:
- czujniki pomiarowe : DS18b20
- zakres pomiarowy : od –55ºC do +125ºC
- dokładność pomiaru : ±0,5ºC w zakresie od –10ºC do +85ºC
                                     ±2ºC od –55ºC do –10ºC i od +85ºC do +125ºC
- rozdzielczość : 0,1st.C
- częstotliwość pomiaru w kanale : 0,5s.
- kalibracja ; brak
- wyświetlacz : 4 cyfry LED wys. 10mm , dwie dioda LED
- zasilanie : 12V DC
- temperatura otoczenia : 5ºC do 40ºC
- wymiary : 71 x 54 x 85 mm
- otwór montażowy : 49 x 66 mm

 

.
.
(1kB)
(1kB)

(1kB)
(1kB)

Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w naszym sklepie internetowym!
lub pytać e-mailem!

 

Symbol Opis  
PAN006 Procesorowy termometr z funkcją alarmu -10...+150 stopni C  
 

Tablicowy termometr cyfrowy jest przeznaczony do ciągłego pomiaru temperatury. Współpracuje z czujnikiem typu KTY84-150. Istotną zaletą termometru jest funkcja alarmu. W przypadku wyjścia mierzonej temperatury poza dokonane ustawienia (temperaturę alarmu, wartość histerezy) następuje akustyczna sygnalizacja. Zaprogramowane ustawienia przechowywane są w pamięci odpornej na zaniki napięcia zasilającego. Przerwa w obwodzie pomiarowym sygnalizowana świeceniem symbolu Err oraz przerywanym dźwiękiem pochodzącym z zastosowanego buzzera.

czujnik pomiarowy: KTY84-150;
zakres pomiaru temperatury: od -10 do +150ºC;
dokładność pomiaru: +/-0,2ºC;
histereza: od +/-0,5  do +/-15ºC;
ustawienie progu alarmu: -10 ... +149ºC;
wyświetlacz: 3 cyfry LED  13 mm;
temperatura otoczenia: +5....+40ºC;
zasilanie: 12VDC (np. zasilacz wtyczkowy 4AV);
wymiary: 71 x 54 x 85 mm;
otwór montażowy: 49 x 66 mm


Uwaga
Wersja Standardowa z trzema trybami alarmowymi:
A/ praca w oknie
np.: od +25 st.C do +35 st.C
przyciskiem SET ALARM ustawiamy +25 st.C
przyciskiem SET HIST ustawiamy +35 st.C
B/ alarm po osiągnięciu/ przekroczeniu/ zadanej temperatury
np.; po przekroczeniu +50 st.C
przyciskiem SET ALARM st. ustawiamy -30 st.C
przyciskiem SET HIST ustawiamy +50 st.C
C / alarm po obniżeniu się temperatury poniżej ustawionej
np. poniżej +35 st.C
przyciskiem SET ALARM st. ustawiamy +35 st.C
przyciskiem SET HIST ustawiamy +300 st.C

 

.
.
(1kB)
(1kB)

(1kB)
(1kB)
Symbol Opis  
PAN007 Procesorowy termometr z funkcją alarmu -10...+300 stopni C - standard
PAN007A Procesorowy termregulator z funkcją alarmu -10...+300 stopni C  
.

Tablicowy termometr cyfrowy jest przeznaczony do ciągłego pomiaru temperatury. Współpracuje z czujnikiem typu KTY84-150. Istotną zaletą termometru jest funkcja alarmu. W przypadku wyjścia mierzonej temperatury poza dokonane ustawienia (temperaturę alarmu, wartość histerezy) następuje akustyczna sygnalizacja. Zaprogramowane ustawienia przechowywane są w pamięci odpornej na zaniki napięcia zasilającego. Przerwa w obwodzie pomiarowym sygnalizowana świeceniem symbolu E r r

W wersji standard (PAN007) ustawiamy temperaturę i histerezę; w wersji PAN007A ustawiamy niezależnie próg dolny i próg górny temperatury i posiada dwa tryby pracy: grzanie i chłodzenie.

czujnik: KTY84-150 (czujnik w komplecie);
zakres: od -10 do +300 stopni C;
dokładność pomiaru: +/-0,2 stopni C;
histereza: od +/-0,5  do +/-15 stopni C;
ustawienie progu alarmu: -10 ... +299 stopni C;
wyświetlacz: 3 cyfry LED  13 mm;
temperatura otoczenia: +5....+40 stopni C;
zasilanie: 12VDC (np. zasilacz wtyczkowy 4AV);
wymiary: 71 mm x 71 mm x 85 mm;
otwór montażowy: 66 mm x 66 mm.

.
.
(1kB)
(1kB)

(1kB)
(1kB)

Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w naszym sklepie internetowym!
lub pytać e-mailem!

 

Symbol Opis  
PAN008 Procesorowy regulator temperatury  
.

Zadaniem urządzenia jest regulacja temperatury w kontrolowanym środowisku (medium stałe, płynne, gazowe). Jest to regulator typu WŁĄCZ - WYŁĄCZ (ON - OFF). Regulator może pracować w trybie grzania lub chłodzenia. Wybór trybu dokonuje się podczas programowania sterownika. Oprócz funkcji termostatowania, regulator umożliwia bierny pomiar temperatury z dokładnością właściwą czujnikowi DS18B20. Dodatkową zaletą urządzenia jest funkcja alarmu wzbudzanego zgodnie z ustawieniami w funkcji temperatury, czasu opóźnienia oraz bezzwłoczny alarm w błędach krytycznych.

Podstawowe funkcje produktu, oraz jego właściwości:
- czujnik pomiarowy: DS18b20
- dokładność pomiaru: 0,5ºC zakresie od –10ºC do +85ºC;  2ºC od –55ºC do +85ºC i od
  +85ºC do +125ºC
- rozdzielczość odczytu: 0,1ºC
- kalibracja: brak
- zakres pomiaru temperatury: -50ºC do +120ºC z krokiem 0,1ºC
- zakres dopuszczalnych temp. mierzonych: od -55ºC do +125ºC
- histereza: od 0ºC do +20ºC z krokiem 0,2ºC
- ustawienie opóźnienia alarmu: od 0 do 999sek z krokiem 1sek
- ustawienie progu alarmowego: od 0ºC do +50ºC
- rodzaje wyjścia: robocze przekaźnik 1 styk przełączny 8A 250V
  alarmowe – przekaźnik 1 styk przełączny 1A
- tryb pracy: grzanie lub chłodzenie
- wyświetlacz: 4 cyfry LED wysokość 10mm, 2 diody LED
- zasilanie: 12V DC (np. zasilacz wtyczkowy 4AV)
- temperatura otoczenia: 5ºC do 40ºC
- wymiary: 71 x 71 x 85 mm
- otwór montażowy: 66 x 66mm
 

.
.
(1kB)
(1kB)

(1kB)
(1kB)

Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w naszym sklepie internetowym!
lub pytać e-mailem!

 

Symbol Opis  
PAN010A/B Procesorowy sterownik czasowy - wersja A i B  
PAN010C Procesorowy sterownik czasowy - wersja C  
 

Jest to urządzenie odmierzające precyzyjnie nastawiony czas. Układ zabezpieczony jest przed zanikami napięcia sieci zasilającej. W chwili zaniku napięcia dokonuje wstrzymanie odliczania i zapisuje czas pozostały do końca. Po powrocie napięcia sieci automatycznie odlicza pozostały czas. Układ czasowy wyposażony jest w wyświetlacz odliczonego czasu oraz diodę LED sygnalizującą pracę przekaźnika. W trakcie pracy timera istnieje możliwość wstrzymania odliczania oraz ponownego uruchomienia.

zakres nastaw:
[wersja A]:
od 1 min...99h 59min;
[wersja B]: od 1sek...99min 59sek;
[wersja C]: od 1sek do 99min 59sek

Podstawowe funkcje produktu, oraz jego właściwości:
wyświetlacz:
4cyfry LED wysokość 10mm 1 dioda LED
temperatura otoczenia: +5....+40 stopni C;
zasilanie: 12V DC (np. zasilacz wtyczkowy 4AV);
wymiary: 71 x 71 x 85 mm;
otwór montażowy: 66 x 66 mm.

WERSJA A:
- zakres nastaw od 1minuty do 99godzin 59minut
- rozdzielczość godziny, minuty
- po zakończeniu odliczania 10sekundowy sygnał
- możliwość zatrzymania i wznowienia odliczania
- pamięć odliczanego czasu po zaniku napięcia zasilania
- załączanie przekaźnika na starcie odliczania

WERSJA B:
- zakres nastaw od 1sekundy do 99minut 59sekund
- rozdzielczość minuty, sekundy
- po zakończeniu odliczania 10sekundowy sygnał
- możliwość zatrzymania i wznowienia odliczania
- pamięć odliczanego czasu po zaniku napięcia zasilania
- załączanie przekaźnika na starcie odliczania

UWAGA: Wyboru zakresu w wersji PAN010A/B należy dokonać przed załączeniem napięcia zasilającego.

WERSJA C:
- zakres nastaw od 1 sekundy do 99minut i 59sekund
- rozdzielczość minuty, sekundy
- załączanie przekaźnika po odliczeniu ustawionego czasu
- zatrzymanie odliczania powoduje wyświetlenie ustawionej wartości (odliczanie od początku)
- brak sygnału po zakończeniu odliczania
- pamięć odliczanego czasu po zaniku napięcia zasilania

WERSJA D:
- zakres nastaw od 0,01 sekund do 99,99 sekund
- rozdzielczość sekundy, setne sekundy
- załączanie przekaźnika na starcie odliczania
- pamięć odliczanego czasu po zaniku napięcia zasilania
- brak sygnału po zakończeniu odliczania
- zatrzymanie odliczania powoduje wyświetlenie ustawionej wartości (odliczanie
od początku

WERSJA E:
- zakres nastaw od 1minuty do 99godzin 59minut
- rozdzielczość godziny, minuty
- ustawianie każdej cyfry oddzielnie
- po zakończeniu odliczania 10 sekundowy sygnał
- pamięć odliczanego czasu po zaniku napięcia zasilania
- dodatkowy STOP na tyle urządzenia (dopóki zwarty bak możliwości ustawiania i
startu)
- możliwość zatrzymania i wznowienia odliczania (podczas odliczania pierwsze
naciśnięcie to wstrzymanie, kolejne drugie to stop i wyświetlenie ostatnio
ustawionej wartości-odliczanie od początku)

WERSJA F:
-zakres nastaw od 1sekundy do 99minut 59sekund lub od 1minuty do 99godzin 59 minut
- godziny, minuty lub minuty, sekundy
- ustawianie każdej cyfry oddzielnie
- po zakończeniu odliczania 1sekundowy sygnał
- pamięć odliczanego czasu po zaniku napięcia zasilania
- wybór rozdzielczości za pomocą złącza z tyłu obudowy
- możliwość zatrzymania i wznowienia odliczania (podczas odliczania 1
- naciśnięcie to wstrzymanie, 2 to stop i wyświetlenie ostatnio ustawionej
- wartości-odliczanie od początku)

WERSJA G:
- zakres nastaw od 1minuty do 99godzin 59minut
- rozdzielczość godziny, minuty
- ustawianie każdej cyfry oddzielnie
- sygnał końcowy 1 sekunda
- pamięć odliczanego czasu po zaniku napięcia zasilania
- dodatkowy STOP na tyle urządzenia (dopóki zwarty bak możliwości ustawiania i
startu)
- możliwość zatrzymania i wznowienia odliczania (podczas odliczania pierwsze
naciśnięcie to wstrzymanie, kolejne drugie to stop i wyświetlenie ostatnio
ustawionej wartości-odliczanie od początku)

WERSJA H:
- zakres nastaw od 1minuty do 99godzin 59minut
- rozdzielczość godziny, minuty
- po zakończeniu odliczania 10 sekundowy sygnał
- dodatkowy stop na tyle urządzenia
- możliwość zatrzymania i wznowienia odliczania
- pamięć odliczanego czasu po zaniku napięcia zasilania
- załączanie przekaźnika na starcie odliczania

WERSJA I:
zakres nastaw od 1sekundy do 99minut 59sekund lub od 1minuty do 99godzin 59 minut
- godziny, minuty lub minuty, sekundy
- wybór rozdzielczości za pomocą złącza z tyłu obudowy
- po zakończeniu odliczania sygnał dźwiękowy do naciśnięcia STOP
- naciśnięcia START podczas sygnału rozpoczyna odliczanie od początku
- pamięć odliczanego czasu po zaniku napięcia zasilania
- możliwość zatrzymania i wznowienia odliczania

WERSJA J:
- zakres nastaw od 1 sekundy do 99minut i 59sekund
- rozdzielczość minuty, sekundy
- odlicza tylko jeśli zwarte złącze z tyłu urządzenia
- naciśnięcie STOP podczas zwartego złącza to odliczanie od początku
- START nieaktywny
- kolejne odliczanie po rozwarciu i ponownym zwarciu złącza
- załączanie przekaźnika po odliczeniu ustawionego czasu
- możliwość zatrzymania i wznowienia odliczania
- brak sygnału po zakończeniu odliczania
- pamięć odliczanego czasu po zaniku napięcia zasilania

Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w naszym sklepie internetowym!
lub pytać e-mailem!

UWAGA: Wersje D, E, F, G, H, I, J dostępne są na specjalne zamówienie.
 

 
 
(1kB)
(1kB)

(1kB)
(1kB)

Dodatkowe informacje:

Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w naszym sklepie internetowym!
lub pytać e-mailem!

 

Symbol Opis  
PAN013 Procesorowy regulator temperatury PT100  
 

Zadaniem urządzenia jest regulacja temperatury w kontrolowanym środowisku medium stałe, płynne, gazowe. Jest to regulator typu WŁĄCZ - WYŁĄCZ (ON - OFF). Regulator może pracować w trybie grzania lub chłodzenia. Dokładność termostatowania urządzenia zależy bezpośrednio od precyzji kalibracji termometru i dokładności czujnika Pt100.. Dodatkową zaletą urządzenia jest funkcja alarmu aktywowana przy przekroczeniu dopuszczalnych wcześniej ustawionych parametrów. Regulator współpracuje z czujnikiem temperatury typu Pt100. Zakres temperatur mierzonych od -50°C do +850°C


Podstawowe funkcje produktu, oraz jego właściwości:
. czujnik pomiarowy: Pt100
. dokładność pomiaru:+/-0,2°C zakresie od -50°C do +850°C
. rozdzielczość odczytu: 1°C
. kalibracja: tak/manualna
. zakres pomiaru temperatury: -50°C do +850°C
. zakres termostatowania: -50°C do +850°C
. krokiem 0,2°C
. histereza: od 0°C do 20°C z krokiem 0,2°C
. ustawienie opóźnienia alarmu: od 0 do 999 sek. z krokiem 1 sek.
. ustawienie progu alarmowego: od 0°C do +50°C
. rodzaj wyjścia przekaźnika: 1 styk przełączny 8A250V
. ustawienie offsetu: od -9,9°C do +9,9°C
. wyświetlacz: 4 cyfry wysokość 10mm, 2 diody LED
. zasilanie: 12V DC
. temperatura otoczenia: 5°C do 40°C
. wymiary: 71mm x 71mm x 85mm
. otwór montażowy: 66mm x 66mm

Urządzenie bez czujnika PT100


 

 
 
(1kB)
(1kB)

(1kB)
(1kB)

Dodatkowe informacje:

Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w naszym sklepie internetowym!
lub pytać e-mailem!

Symbol Opis  
PAN014 Procesorowy licznik impulsów 3 lub 4 cyfrowy z wejściem optycznym lub mechanicznym  
 

Licznik służy do zliczania elementów, detali, zlicza do 999 lub do 9999. Urządzenie przystosowane do współpracy z czujnikiem zwiernym lub czujnikiem indukcyjnym, optycznym wymagającym zasilania zewnętrznego. Licznik wyposażony w pamięć EEPROM umożliwiającą zapamiętywanie zliczonej ilości po zaniku napięcia. Funkcja Reset umożliwia kasowanie licznika w dowolnym momencie. Licznik wyposażony w funkcję wyboru ilości cyfr oraz funkcję wyboru wejścia.

Podstawowe funkcje produktu, oraz jego właściwości:
- częstotliwość zliczania: wejście zwierne 15 Hz wejście optyczne 100Hz
- pojemność licznika:
  wersja A 3 cyfry / 999
  wersja B 4 cyfry / 9999
- wyświetlacz: 3 lub 4 cyfry LED wysokość 10mm
- zasilanie: 12V DC
- temperatura otoczenia: 5°C do 40°C
- wymiary: 71mm x 54mm x 85mm
- otwór montażowy: 40mm x 66mm

Zalecamy stosowanie czujników indukcyjnych Firmy SICK .
Licznik może współpracować z następującymi czujnikami:
. IME 12-04NPSZW2K
. IME 12-04NPS-ZW1
 

 
 
(1kB)
(1kB)

(1kB)
(1kB)

Dodatkowe informacje:

Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w naszym sklepie internetowym!
lub pytać e-mailem!

Symbol Opis  
PAN015 Procesorowy licznik impulsów 4 lub 6 cyfr z wejściem optycznym lub mechanicznym  
 

Licznik służy do zliczania elementów, detali, zlicza do 9999 lub do 999999. Urządzenie przystosowane do współpracy z czujnikiem zwiernym lub czujnikiem indukcyjnym, optycznym wymagającym zasilania zewnętrznego. Licznik wyposażony w pamięć EEPROM umożliwiającą zapamiętywanie zliczonej ilości po zaniku napięcia. Funkcja Reset umożliwia kasowanie licznika w dowolnym momencie. Licznik wyposażony w funkcję wyboru ilości cyfr oraz funkcję wyboru wejścia.
 
Podstawowe funkcje produktu, oraz jego właściwości:
- częstotliwość zliczania: wejście zwierne 15 Hz, wejście optyczne 100Hz
- pojemność licznika:
  wersja A 4 cyfry / 9999
  wersja B 6 cyfr / 999999
- wyświetlacz: 4 lub 6 cyfr LED wysokość 10mm
- zasilanie: 12V DC
- temperatura otoczenia: 5°C do 40°C
- wymiary: 71mm x 54mm x 85mm
- otwór montażowy: 40mm x 66mm

Zalecamy stosowanie czujników indukcyjnych Firmy SICK .
Licznik może współpracować z następującymi czujnikami:
. IME 12-04NPSZW2K
. IME 12-04NPS-ZW1


 

.
.
(1kB)
(1kB) 

(1kB)
(1kB)
Symbol Opis  
PAN016A Licznik dwuwejściowy 3 cyfry 12V AC/DC  
PAN016B Licznik dwuwejściowy 3 cyfry 230V AC  
 

Urządzenie jest licznikiem impulsów zewnętrznych, pozwalającym na zliczenie do 999 impulsów. Zliczane impulsy można podawać na jedno z 2 wejść. Wejścia są galwanicznie odizolowane od części sterującej licznikiem. Istnieje jednak możliwość połączenia mas licznika i urządzenia od którego pochodzą impulsy, lub doprowadzenia zasilania 12V do wybranego czujnika.
Peryferia z jakimi może współpracować licznik to:
- Czujnik indukcyjny, optyczny, pojemnościowy, ultradźwiękowy typu (z wyjściem) PNP lub NPN (współpraca po wcześniejszym uprzedzeniu, wymagająca modyfikacji obwodów wejściowych)
- Czujnik zwierny, normalnie otwarty (krańcówka, przekaźnik, przycisk monostabilny, kontaktron itp.)
- Czujnik lub urządzenie podające na wejściu napięcie w zakresie od 5VDC do 24VDC

Enkoder (odpowiednia wersja programowa, na żądanie)
W przypadku enkodera niezbędne jest podłączenie obu wejść przesuniętych w fazie. Praca z enkoderem możliwa po zmianie oprogramowania.

Odliczanie może odbywać się z obu wejść jednocześnie. Normalnie wejścia mogą pracować w następujących trybach:
- oba wejścia optyczne zliczające w górę
- oba wejścia zliczające dół
- jedno zliczające w górę, jedno w dół

Urządzenie pozwala na zresetowanie dotychczas odliczonej liczby impulsów. Reset odbywa się po zwarciu na około 3 sekundy wejścia RESET z panelu tylniego licznika. Po zresetowaniu wyświetlacz wskazuje 0, a licznik jest gotowy do odliczania kolejnych impulsów. Podczas „resetowania” pulsuje wyświetlacz z resetowaną wartością i nie jest możliwe zliczanie. Zresetowanie licznika wyłącza także aktywny przekaźnik i dezaktywuje odliczanie. Ponowna praca licznika możliwa jest po naciśnięciu przycisku START.

Licznik posiada pamięć nieulotną EEPROM, która zabezpiecza układ przed chwilowymi lub długotrwałymi zanikami napięcia zasilania. Istnienie tej pamięci oznacza, że po zaniku napięcia i jego powrocie ilość dotychczas odliczonych impulsów zostanie odtworzona, po czym odliczanie może być kontynuowane.

Po włączeniu zasilania, na wyświetlaczu zostanie wyświetlona liczba ‘0’ impulsów. Gdy wcześniej (przed zanikiem lub wyłączeniem zasilania) licznik pracował i odliczono np. 17 impulsów to praca licznika zostanie wznowiona i wyświetlona zostanie liczba 17. Praca nie zostanie wznowiona jeśli wyłączono opcję autostartu.

Dwa wejścia zliczające, które mogą pracować w następujących konfiguracjach:
- oba zliczające w górę
- oba wejścia zliczające w dół
- jedno zliczające w górę, jedno w dół
- wejścia napięciowe od 5V do 24V DC
- możliwość załączania i zliczania impulsów zwieranych za pomocą przełącznika
  krańcowego
- częstotliwość zliczanych impulsów: 100Hz
- wyświetlacz: 3 cyfry LED wysokość 14mm
- wyjście przekaźnikowe normalnie otwarte: 1A 120VAC lub 1A 30VDC
- zasilanie: 12V AC/DC lub 230V AC
- pobór mocy: 2W max
- temperatura pracy (otoczenia): 5˚C do 40˚C
- wymiary : 71 x 54 x 85mm
- otwór montażowy : 40 x 66mm

 

 
 
(1kB)
(1kB)

(1kB)
(1kB)

Dodatkowe informacje:

Symbol Opis  
PAN019A/B Sterownik czasowy - timer  
 

Jest to urządzenie odmierzające precyzyjnie nastawiony czas. Układ zabezpieczony jest przed zanikami napięcia sieci zasilającej. W chwili zaniku napięcia dokonuje wstrzymanie odliczania i zapisuje czas pozostały do końca. Po powrocie napięcia sieci automatycznie odlicza pozostały czas. Układ czasowy wyposażony jest w wyświetlacz odliczonego czasu oraz diodę LED sygnalizującą pracę przekaźnika. W trakcie pracy timera istnieje możliwość wstrzymania odliczania oraz ponownego uruchomienia.

Podstawowe funkcje produktu, oraz jego właściwości:
- indywidualny wybór wersji:
  wersja A : zakres nastaw od 1 min do 99 godzin 59 min
  wersja B: zakres nastaw od 1 sek do 99 min 59 sek
- po zakończeniu odliczania 10 sekundowy sygnał
- możliwość zatrzymania i wznowienia odliczania
- pamięć odliczanego czasu po zaniku napięcia zasilania
- rodzaj wyjścia: przekaźnik 1 styk przełączny 8A 250V
- wyświetlacz: 4cyfry LED wysokość 10mm oraz 1 dioda LED
- zasilanie: 12V DC
- temperatura otoczenia : 5°C do 40°C
- wymiary : 71mm x 54mm x 85mm
- otwór montażowy : 66mm x 48,5mm
 

.
.
(1kB)
(1kB)

(1kB)
(1kB)

Dodatkowe informacje:

Symbol Opis  
PAN021 Regulator wilgotności                         
 

Regulator umożliwia utrzymywanie stałej wilgotności w kontrolowanym środowisku. Jest to regulator typu włącz - wyłącz (ON - OFF). Zastosowany czujnik wilgotności RHU1015N jest skalibrowanym podzespołem mierzącym wilgotność w zakresie od 10 do 100% RH (REALISTIC HUMINIDY). Wyposażony jest w dwa przekaźniki wykonawcze realizujące powyższe funkcje. Zaprogramowane wartości przechowywane są w pamięci nieulotnej EEPROM.

Podstawowe funkcje produktu, oraz jego właściwości:
- Czujnik pomiarowy : RHU1015N
- Dokładność pomiaru : ±5 % RH w zakresie 25% do 90% RH,
- rozdzielczość pozostałym zakresie 10%
- Czas odpowiedzi czujnika : 5 minut
- Kalibracja : brak
- Rodzaj wyjścia: Dwa przekaźniki 1 styk przełączny 1A125VAC (2A 30VDC)
- Wyświetlacz : 2 cyfry wysokość 20mm, 2 diody LED
- Zasilanie : 24V AC/DC
- Temperatura otoczenia : 5°C do 40°C
- Wymiary obudowy tablicowej : 71mm x 71mm x 85mm
- Otwór montażowy : 66mm x 66mm

Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w naszym sklepie internetowym!
lub pytać e-mailem!

 
 
(1kB)
(1kB)

c

(1kB)
(1kB)
Symbol Opis  
DR99DCV Woltomierz DC, cyfrowy LED, 3 i 1/2 cyfry, 199,9 mV-1000 V, (5 zakresów)
DR99DCA Amperomierz DC, cyfrowy LED, 3 i 1/2 cyfry, 199,9 mA-10 A, (6 zakresów)  
DR99ACV Woltomierz AC, cyfrowy LED, 3 i 1/2 cyfry, 199,9 mV-1000 V, (5 zakresów)
DR99ACA Amperomierz AC, cyfrowy LED, 3 i 1/2 cyfry, 199,9 mA-10 A, (6 zakresów)  
.

 • Pomiar prądów stałych do 2000A i przemiennych do 1000A (z bocznikiem) oraz napięć stałych do 1000V i przemiennych do 750V.

 • Ręcznie programowane - za pomocą mikrowyłączników (jumper) - zakresy pomiarowe.

 • Wyświetlacz LED o dużej jaskrawości.

 • Programowane (za pomocą mikrowyłączników) położenie kropki dziesiętnej.

 • Przełączane napięcie zasilania.

 • Wymiary zgodne z normą DIN dla przyrządów tablicowych (płyta czołowa: 96 x 48mm; głębokość 104mm; obudowa: 93 x 43mm).

Dodatkowe informacje

Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzać w naszym sklepie internetowym!
lub pytać e-mailem!

.
.
(1kB)
(1kB)

c

(1kB)
(1kB)
Symbol Opis  
DT2240D Tachometr tablicowy
DR99TEMP Termometr tablicowy  
.

 • Tachometr: zakres pomiaru: 5 do 99990 RPM. Wyświetlacz 14.3mm, czerwony. Maksymalne wskazanie 9999. Dokładność 0.05%. Zasilanie 230AC.

 • Termometr: zakres pomiaru od -50 do 1300 stopni (sonda typu K - górny zakres zależy od rodzaju sondy). Wyświetlacz 14.3mm, czerwony. Maksymalne wskazanie 1999. Zasilanie 230AC. Pobór prądu: 9mA.

 • Zakres temperatury pracy: 0 do 50 stopni C.

 • Dopuszczalna wilgotność: poniżej 89% RH

 • Wymiary zgodne z normą DIN dla przyrządów tablicowych (płyta czołowa: 96 x 48mm; głębokość 104mm; obudowa: 93 x 43mm).

Dodatkowe informacje DT2240D i DR99TEMP:   

.
zapraszamy do sklepu internetowego

Wszystkie ceny zawierają VAT

.