Cyfrowe mierniki panelowe serii DR99....firmy LUTRON


  • Pomiar prądów stałych do 2000A i przemiennych do 1000A (z bocznikiem) oraz napięć stałych do 1000V i przemiennych do 750V.
  • Ręcznie programowane - za pomocą mikrowyłączników (jumper) - zakresy pomiarowe.
  • Wyświetlacz LED o dużej jaskrawości.
  • Programowane (za pomocą mikrowyłączników) położenie kropki dziesiętnej.
  • Przełączane napięcie zasilania.
  • Wymiary zgodne z normą DIN dla przyrządów tablicowych.
DR99

DANE TECHNICZNE

Wyświetlacz 14,3 mm LCD, 31/2 cyfry, maks. odczyt ±1999.
Zakresy

Model

DR99 DCV 199,9mV DC, 1,999V DC, 19,99V DC, 199,9V DC, 1000V DC
DR99 ACV 199,9mV AC, 1,999V AC, 19,99V AC, 199,9V AC, 1000V AC

DR99 DCA

199,9mA DC, 1,999mA DC, 19,99mA DC, 199,9mA DC, 1,999A DC, 10A DC

DR99 ACA

199,9mA AC, 1,999mA AC,
19,99mA AC, 199,9mA AC,
1,999A AC, 10A AC
DR99420 DC 4 ¸ 20mA
Ustawianie zakresu

Ustawianie zakresu i położenia kropki dziesiętnej (modele DR99DCV, DR99ACV, DR99DCA, DR99ACA) za pomocą mikrowyłączników na płytce drukowanej przyrządu.

Impedancja wej.  10 MW
Spadek napięcia 199,9mV dla pełnej skali
Zasilanie 110V AC / 220V AC (lub 240V - przełącznik wewnętrzny)
Pobór prądu ok. 14 mA (zasilanie 110V)
ok. 8 mA (zasilanie 220/240V)
Wymiary płyta czołowa: 96 x 48mm
głębokość 104mm
obudowa: 93 x 43mm
Dokładność po kalibracji (temp. 23 ±5°C) DCV, DCA - < 0,5%;
ACV, ACA - < 0,8%.
Temperatura pracy 0°C do 50°C
Charakterystyka częstotliwościowa - zakresy zmiennoprądowe pasmo: 40Hz do 1kHz (kalibracja dla  f=50/60Hz)
przetwornik: pomiar wartości średniej - odczyt kalibrowany na wartość skuteczną fali sinusoidalnejPomiar dużych prądów stałych (DC)
(bocznik zewnętrzny)

Pomiar dużych prądów przemiennych (AC)
(rezystor lub układ bocznikujący CT)

Zakres maks.

Model

Zakres maks.

Model

50 A

DR99DCV (bocznik 50A/50mV)

50 A

DR99ACV (bocznik 50A/50mV)

500 A

DR99DCV (bocznik 500A/50mV)

100 A

DR99ACA (CT 100/5A)

1000 A

DR99DCV (bocznik 1000A/50mV)

500 A

DR99ACA (CT 500/5A)

2000 A

DR99DCV (bocznik 2000A/50mV)

1000 A

DR99ACA (CT 1000/5A)
PROGRAMOWANIE - Ustawienia zwieraczy

Zakresy napięciowe (ACV, DCV)

 

ZAKRES

Zwieracz J8

 

A

B

C

D

E

199,9 mV

       

zwarte

1,999 V

     

zwarte

 

19,99 V

   

zwarte

   

199,9 V

 

zwarte

     

AC 750V, DC 1000V

zwarte

       

UWAGA: Na zakresie zmiennoprądowym 2V mogą wystąpić zakłócenia odczytu, których powodem jest wysoka impedancja wejściowa przyrządu. Rozwiązaniem tego problemu jest zmiana impedancji wejściowej z 10MW na 1MW poprzez odpowiednie zwarcie styków zwieraczy J7 i J8, co pokazano na rysunku poniżej.

 
 

Napięcie zasilania (zwieracz J4)

Zakresy prądowe (ACA, DCA)

240V

   zwarte AB

ZAKRES

Zwieracz J7

220V

   zwarte BC

 

A

B

C

D

E

Kropka dziesiętna

199,9 m A

       

zwarte

 

Zwieracz J5

1,999 mA

     

zwarte

   

A

B

C

D

19,99 mA

   

zwarte

   

DP0

zwarte

     

199,9 mA

 

zwarte

     

DP1

 

zwarte

   

1,999 A

zwarte

       

DP2

   

zwarte

 

10 A

         

DP3

     

zwarte


.
zapraszamy do sklepu internetowego

wejście do sklepu internetowego

Wszystkie ceny zawierają VAT

.